Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1991 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji
 • 1986 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kas İskelet Sistemi Radyolojisi Sorumlusu
 • 1997 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Meme Radyolojisi Sorumlusu
 • 1996 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Radyoloji Ana Bilim Dalı
 • 1996 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Orbita Radyolojisi Sorumlusu
 • 1998 - 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Girişimsel Radyoloji Sorumlusu
 • 1996 - 1998 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Pediatrik Radyoloji Sorumlusu
 • 1996 - 1998 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Radyoloji Staj Sorumlusu
 • 1991 - 1996 Ankara Onkoloji Hastanesi - Radyodiagnostik Uzmanı
ÜYELİKLER
 • Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe
 • European Society of Breast Imaging
 • Radiologic Society of North America
 • European Radiology Society
 • Memeder Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Radyoloji Derneği Meme Radyolojisi Grubu Başkanı : 2011-2013
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Improvement of early detection of breast cancer through collaborative multi-country efforts: Medical physics component Phys Med. Mora P, Faulkner K, Mahmoud AM, Gershan V, Kausik A, Zdesar U, Brandan ME, Kurt S, Davidovi? J, Salama DH, Aribal E, Odio C, Chaturvedi AK, Sabih Z.
 • Mammographic density and ageing: A collaborative pooled analysis of cross-sectional data from 22 countries worldwide PLoS Med. Burton A, Maskarinec G, Perez-Gomez B, Vachon C, Miao H, Lajous M, López-Ridaura R, Rice M, Pereira A, Garmendia ML, Tamimi RM, Bertrand K, Kwong A.
 • Volume Navigation Technique for Ultrasound-Guided Biopsy of Breast Lesions Detected Only at MRI. AJR Am J Roentgenol Aribal E, Tureli D, Kucukkaya F, Kaya H.
 • Evaluation of sacroiliac joint MRI for pelvic venous congestion signs in women clinically suspected of sacroiliitis Acta Radiol. Cimsit C, Yoldemir T, Tureli D, Aribal E.
 • Use of a Volume Navigation Technique for Combining Real-Time Ultrasound and Contrast-Enhanced MRI Accuracy and Feasibility of a Novel Technique for Locating Breast Lesions Kucukaya F, Aribal E, Türeli D, Altas H, Kaya H.
 • Diagnostic Value of Diffusion-weighted Imaging and Apparent Diffusion Coefficient Values in the Differentiation of Breast Lesions J Breast Health Akin Y, Ugurlu MU, Kaya H, Aribal E.
 • Radiologic findings of screen-detected cancers in an organized population-based screening mammography program in Turkey Diagn Interv Radiol. Kayhan A, Arıbal E, Şahin C, Taşçı ÖC, Özkan Gürdal S, Öztürk E, Hatipoğlu HH, Özaydın N, Cabioğlu N, Özçınar B, Özmen V.
 • Diagnostic performance of diffusion tensor imaging parameters in breast cancer and correlation with the prognostic factors J Magn Reson Imaging Onaygil C, Kaya H, Ugurlu MU, Aribal E.
 • . Multiparametric breast MRI with 3T: Effectivity of combination of contrast enhanced MRI European Journal of Radiology Aribal E, Asadov R, Ramazan A, Ugurlu MU, Kaya H.
 • Effects of nodule characteristics on sampling number and duration of thyroid fine-needle aspiration biopsy: size does not matter, but cystic degenerat . Acta Radiol Cengic I, Tureli D, Altas H, Ozden F, Bugdayci O, Aribal E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI