Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1995 Tarsus Amerikan Koleji
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Doçent)
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 - 2023 Liv Hospital Vadi İstanbul
 • 2019 - 2022 Maltepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2011 - 2019 Özel Erdem Hastaneleri
 • 2010 - 2011 Eskişehir Asker Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Kalça Diz Artroplasti Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A New Fluoroscopy Technique for Supracondylar Humerus Fractures 2022 Özgün Makale Acta Ortopédica Brasileira DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS
 • Novel lateral support system increases stability and reduces angular error in total hip arthroplasty A case control study Journal of Surgery and Medicine 2022 DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS, NAJAFOV TURAN, UGUTMEN ENDER
 • Long-Term Outcome of Electrodiagnostic Values and Symptom Improvement After Carpal Tunnel Release: A Retrospective Cohort Study The Journal of Hand Surgery 2022 DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS
 • e effects of proximal fibular osteotomy on the knee and ankle joints: a finite element analysis 2021 Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca ÜNAL ÖMER KAYS, DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, DEMİR CİHAN, NAJAFOV TURAN, UGUTMEN ENDER
 • İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan Iki Farklı Proksimal Femur Çivı?sinin Klinik Ve Radyolojik Sonuçları 2021 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS
 • Radius Distal Intraartikuler Kırıklarında El Bilegi Fiksatoru Yapılan Hastalar ile Acık Reduksiyon ve Plak Vida Yapılan Hastaların Orta Donem Sonucların Karsılastırılması 2021 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi ÜNAL ÖMER KAYS, DAĞTAŞ MİRZA ZAFER
 • Using autograft in the surgical treatment of isolated distal ulna fractures with open reduction internal fixation improves short-term clinical outcomes: 11 years of experience 2021 Özgün Makale Orthopaedics & Traumatology-Surgery & Research DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS
 • The external fixation can be a good alternative to plate-screw treatment in the surgical treatment of bilateral distal radius fractures: A retrospective cohort study 2021 Joint Diseases and Related Surgery DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, ÜNAL ÖMER KAYS
 • İntramedüller çivi uygulaması sonrası kırık kaynama problemi olan tibia kırığı vakalarında uygulanan farklı dinamizasyon tekniklerinin karşılaştırılma sı 2020 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ÜNAL ÖMER KAYS, DAĞTAŞ MİRZA ZAFER
 • Tibia diyafiz kırıklarının kilitli intramedüller çivileme ile tedavisinde orta dönem sonuçlarımız 2009 Özgün Makale Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni ÜZÜMCÜGİL ONAT, DOĞAN AHMET, YALÇINKAYA MERTER, DAĞTAŞ MİRZA ZAFER, AZAR NİKOLA, MUMCUOĞLU ERHAN, KABUKCUOĞLU YAVUZ SELİM

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI