Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Genel Cerrahi Profesörü, Koç Üniversitesi
 • 2014 ÜAK Doçentlik Denkliği
 • 2011 Genel Cerrahi Doçenti, Münih Teknik Üniversitesi, Klinikum rechts der Isar
 • 2010 Sindirim Sistemi Cerrahisi Üst İhtisası Münih Teknik Üniversitesi, Klinikum rechts der Isar
 • 2007 PhD, Heidelberg Üniversitesi: Summa cum laude (En üst derecede onur). Tez: The influence of tumor modulated microenvironment on pancreatic cancer behavior.
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2001 Genel Cerrahi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tez: İyatrojenik biliyer yaralanma tanısıyla tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi
 • 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Pankreas Kanser Araştırma Merkezi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Türkiye
 • 2017 - 2021 Koç Üniversitesi Translasyonal Tıp Araştırma Merkezi
 • 2017 - 2021 Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2014 - 2021 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı
 • 2014 - 2021 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2007 - 2014 Pankreas Araştırma Merkezi, Münih Teknik Üniversitesi
 • 2007 - 2014 Münih Teknik Üniversitesi, Klinikum rechts der Isar
 • 2003 - 2007 Heidelberg Üniversitesi, Genel Cerrahi
 • 2003 - 2007 Avrupa Pankreas Araştırma Merkezi, Heidelberg Üniversitesi
 • 2001 - 2003 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, HPB Cerrahi Birimi
 • 1995 - 2001 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
ÜYELİKLER
 • European Digestive Surgery/ EDS 2003-
 • The European Consortium on Minimally Invasive Pancreatic Surgery
 • İstanbul Tabip Odası 1995-2021
 • Europan/African Hepato-Pancreato-Biliary Association Scientific and Research Committee Member: 2014 - Halen / Program committee: 2015 - 2019 / Pancreatic terminology committee founding member 2021 -
 • Bursa Tabip Odası 2021
 • Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) 2007 - 2014
 • European Pancreatic-Club/ EPC 2003-
 • Deutscher Pankreas-Club/ DPC 2003-
 • Türk Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Derneği: 1998 Yönetim Kurulu Üyesi: 2015-2017
 • International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) 2001-
 • International Association of Pancreatology (IAP) 2003-
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mutant KRAS-driven cancers depend on PTPN11/SHP2 phosphatase. Karpathaki, Marlena Kowalska, Ezgi Kaya-Aksoy, Liang Song, Eveline A Zeeuw van der Laan, María P López-Alberca, Marc Nazaré, Maximilian Reichert, Diet DA Ruess, GJ Heynen, KJ Ciecielski, J Ai, A Berninger, D Kabacaoglu, Kivanc Görgülü, Zahra Dantes, Sonja M Wörmann, Kalliope N Diakopoulos, Angeliki F
 • Combined inhibition of BET family proteins and histone deacetylases as a potential epigenetics-based therapy for pancreatic ductal adenocarcinoma. Aayush Gupta, Irina Heid, Peter B Noël, Rickmer Braren, Mert Erkan, Nature medicine 2015 (280) PK Mazur, A Herner, SS Mello, M Wirth, S Hausmann, FJ Sánchez-Rivera, Shane M Lofgren, Timo Kuschma, Stephan A Hahn, Deepak Vangala, Marija Trajkovic-
 • Intracellular autofluorescence: a biomarker for epithelial cancer stem cells. Manuel Hidalgo, Mert Erkan, ...Nature methods 2014 (165) I Miranda-Lorenzo, J Dorado, E Lonardo, S Alcala, AG Serrano, Jenifer Clausell-Tormos, Michele Cioffi, Diego Megias, Sladjana Zagorac, Anamaria Balic,
 • The role of stroma in pancreatic cancer: diagnostic and therapeutic implications. Nature reviews Gastroenterology & hepatology 2012 (476) M Erkan, S Hausmann, CW Michalski, AA Fingerle, M Dobritz, J Kleeff.
 • StellaTUM: current consensus and discussion on pancreatic stellate cell research. Gut 2011 (365) M Erkan, G Adler, MV Apte, MG Bachem, M Buchholz, S Detlefsen, .
 • Cancer-stellate cell interactions perpetuate the hypoxia-fibrosis cycle in pancreatic ductal adenocarcinoma Neoplasia 2009 (294) M Erkan, C Reiser-Erkan, CW Michalski, S Deucker, D Sauliunaite,
 • Northern blot analysis for detection and quantification of RNA in pancreatic cancer cells and tissues Nature protocols 2009 (162) S Streit, CW Michalski, M Erkan, J Kleeff, H Friess.
 • The activated stroma index is a novel and independent prognostic marker in pancreatic ductal adenocarcinoma. Clinical gastroenterology and hepatology 2008 (374) M Erkan, CW Michalski, S Rieder, C Reiser Erkan, I Abiatari, A Kolb
 • Systematic review and meta-analysis of the role of defunctioning stoma in low rectal cancer surgery. Annals of surgery 2008 (592) N Hüser, CW Michalski, M Erkan, T Schuster, R Rosenberg, J Kleeff.
 • Periostin creates a tumor-supportive microenvironment in the pancreas by sustaining fibrogenic stellate cell activity. Gastroenterology 2007 (330) M Erkan, J Kleeff, A Gorbachevski, C Reiser, T Mitkus, I Esposito, T Giese
 • The neurotrophic factor artemin promotes pancreatic cancer invasion. Annals of surgery 2006 (159) GO Ceyhan, NA Giese, M Erkan, AG Kerscher, MN Wente, T Giese
 • Loss of BNIP3 expression is a late event in pancreatic cancer contributing to chemoresistance and worsened prognosis. Oncogene 2005 (221) M Erkan, J Kleeff, I Esposito, T Giese, K Ketterer, MW Büchler, NA Giese, ...

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55