Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 1998 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 Erzincan Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 2009 - 2010 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Doçent
 • 2005 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2005 Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 2003 - 2005 Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı / Anabilim Dalı Başkanı
 • 2002 - 2003 University of Nebraska Eppley Cancer Center / Research Fellow
 • 2002 - 2003 Eppley Cancer Institute University Of Nebraska
 • 2001 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2001 - 2002 Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı /Uzman Doktor
 • 1998 - 2001 Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 1998 - 2004 Celal Bayar Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1998 - 2005 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1994 - 1998 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1993 - 1998 Celal Bayar Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Inflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
 • Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Morphometric studies in human pancreatic cancer argues against the etiological role of type 2 diabetes in pancreatic cancer. Histol Histopathol 2010, 25:423-32. Saruc M, Katsumichi I, Pour PM.
 • Azathioprine-induced liver injury in a patient with multiple autoimmune syndrome. J Dermatolog Treat. 2010 Nov;21(6):357-60. Review. Okan G, Vural P, Peker O, Colakoglu E, Saruc M
 • The role of pRB, p16 and cyclin D1 in colonic carcinogenesis. Hepatogastroenterology. 2010 Mar-Apr;57(98):251-6. Ayhan S, Isisag A, Saruc M, Nese N, Demir MA, Kucukmetin NT.
 • Intragastric balloon treatment of obesity must be combined with bariatric surgery: A pilot study in Turkey. Turk J Gastroenterol. 2010 Dec;21(4):333-7 Saruç M, Böler D, Karaarslan M, Baysal C, Rasa K, Cakmakçi M, Uras C, Tözün N.
 • Pancreatic cancer and glucose metabolism. Turk J Gastroenterol 2009; 20:257-60. (Dergi SCI-Expanded kapsamında) Saruc M, Karaarslan M, Rasa K, Saygılı O, Ince U, Baysal C, Pour PM, Cakmakci M, Tozun N.
 • The role of heme in hemolysis-induced acute pancreatitis. Med Sci Monit. 2007 Mar;13(3):BR67-72. (Dergi SCI-Expanded kapsamında) Saruç M, Yuceyar H, Turkel N, Ozutemiz O, Tuzcuoglu I, Ayhan S, Yuce G, Coker I, Huseyino A.
 • The combination of tumor necrosis factor related apoptosis-inducing ligand (TRAIL/Apo2L) and Genistein is effective in inhibiting pancreatic cancer growth. Pancreas 2004, 29(1);45-52. (Dergi SCI-Expanded kapsamında) Nozawa F, Itami A, Saruc M, et al.
 • Pancreatic enzyme extract improves survival in murine pancreatic cancer. Pancreas 2004, 28(4);401-12. (Dergi SCI-Expanded kapsamında) Saruc M, Standop S, Standop J, et al.
 • Increased cumulative incidence of prostate malignancies in colorectal cancer patients. Int J Gastrointest Cancer. 2003;34(1):49-54. (Dergi SCI-Expanded kapsamında) Ozden N, Saruc M, Smith LM, Sanjeevi A, Roy HK.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55