Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Rezum Uygulama Sertifikası
 • 2022 - 2023 Institute For Functional Medicine (ABD) ( 7 modüllük Eğitim)
 • 2007 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2004 Avrupa Üroloji Bordu FEBU ( Fellow of European Board of Urology)
 • 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1992 Bornova Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi/ Öğretim Üyesi
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Endoüroloji Fellowship
ÜYELİKLER
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Institute For Functional Medicine (USA)
 • Dünya Endoüroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Bladder filling test, cystoscopy, or both for checking bladder perforation in tension-free-vaginal tape operations: Is cystoscopy necessary in all TVT operations? JSurgMed.2022Sep.26;6(9):824-8. https://jsurgmed.com/article/view/746
 • Ex vivo study: is it possible to overcome the blurriness caused by holmium laser fragmentation of kidney stones? Urolithiasis. 2022 Feb;50(1):95-102. doi: 10.1007/s00240-021-01285-z. Epub 2021 Oct 11. PMID: 34633489.
 • Penile Mondor?s in a Covid-19 patient on prophylactic anti-thrombosis with rivaroxaban: a case report. Afr J Urol 27, 97 (2021). https://doi.org/10.1186/s12301-021-00200-7
 • Atypical presentation of SARS-CoV-2 infection in male genitalia. Urol Case Rep. 2020 Nov;33:101349. doi: 10.1016/j.eucr.2020.101349.
 • Comparative Usefulness of High-frequency Doppler Ultrasonography, Serum PSA Density, and Free to Total Serum PSA Ratio in the Prediction of Prostate Cancer Bulletin of Urooncology,2020;19(4),200+
 • Effect of Temperature and Humidity on Serum Prostate Specific Antigen Levels in Asymptomatic Male Population; J Urol Surg 2016; 3: 127-132)
 • Epidemiology and Risk Factors of Kidney Cancers (Review) Kanser Gündemi Volume 3/2; June 2015; p.23-29; ISSN:0094--0143
 • Complications of Intravesical Therapy at Bladder Cancer and Treatment Turkish Clinics J Urology-Special Topics 2014;7(2):56-66
 • Protection For Prostate Cancer (Review); Kanser Gündemi Volume 1/2; Nisan 2013; p.39-46 ISSN:2147-6160
 • Testicular serum chitotriosidase serum level in varicosele patients; Testicular serum chitotriosidase serum level in varicosele patients;
 • Applications of Laser at Urinary Tract Strictures (Review) Turkish Clinics J Urology-Special Topics 2010;3(1):59-71
 • Percutaneous nephrolithotomy in kyphoscoliotic patients with renal stones; Acibadem University J of Health 2010; 1(1): 30-34
 • Percutaneous renal surgery in children with complex stones; J of Pediatr Urol 2008 Aug; 4(4):295-8. Epub 2008 Mar 20
 • Treatment of staghorn calculi: experience of 199 patients treated by percutaneous nephrolithotomy Turkish Journal of Urology: 33 (3): 317-323, 2007
 • Prospective long-term follow-up of patients with asymptomatic lower pole caliceal stones; J. Urol; 2007 Jun; 177(6):2189-92

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI