Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2021 Özel Bahat Hospital
 • 2016 - 2017 Özel Medicalpark Silivri Hastanesi / Yrd. Doç.
 • 2011 - 2016 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Yrd. Doç. / Organ Nakli Merkezi Kurucusu ve Sorumlusu
 • 2013 - 2015 Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi / Transplant Fellow (Böbrek Nakli)
 • 2009 - 2010 Muş Devlet Hastanesi / Op. Dr.
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Does protocatechuic acid, a natural antioxidant, reduce renal ischemia reperfusion injury in rats? Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, Doi: 10.5505/tjtes.2016.20 YÜKSEL MELİH,YILDAR MURAT,BAŞBUĞ MURAT,ÇAVDAR FARUK,ÇIKMAN ÖZTEKİN,AKŞİT HASAN,ASLAN FİGEN,AKŞİT DİLEK
 • A New Approach Colonoscopy in Patients with Constipation; A Prospective, Randomized, İnvestigator-Blinded Trial Turkish Journal of Surgery, Doi: 10.5152/UCD.2015.3189 YILDAR MURAT,YAMAN İSMAİL,BAŞBUĞ MURAT,ÇAVDAR FARUK,TOPFEDAİSİ HASAN,DERİCİ HAYRULLAH
 • The effects of 2- aminoethyl diphenylborinate on L-Arginine induced acute pancreatitis in the rats. Medical Science and Discovery, 2(6), 352-357., Doi: 10.17546/msd.34835 (2015) YILDAR MURAT,BAŞBUĞ MURAT,ÖZKAN ÖMER FARUK,ÇAVDAR FARUK,YAMAN İSMAİL,AKŞİT HASAN,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,ASLAN FİGEN,DERİCİ HAYRULLAH
 • Effect of Boric Acid in an Experimental Rat Model of Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury Acta Medica Mediterranea, 5(31), 1067-1073. (2015) BAŞBUĞ MURAT,YILDAR MURAT,YAMAN İSMAİL,ÖZKAN ÖMER FARUK,AKŞİT HASAN,ÇAVDAR FARUK,SUNAY FATMA BAHAR,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,DERİCİ HAYRULLAH
 • Comparison of the Limberg flap and bilateral gluteus maximus advancing flap following oblique excision for the treatment of pilonidal sinus disease Surgery Today, 44(10), 1828-1833., Doi: 10.1007/s00595-013-0764 (2014) YILDAR MURAT,ÇAVDAR FARUK
 • Ultrasound-guided cannulation in placement of Hemodialysis Access Catheters in Predialysis Patients Medical Science and Discovery, 1(2), 31-34., Doi: 10.17546/msd.13732 (Yayın No: 1348257) (2014) YILDAR MURAT,GÜRBÜZ ORÇUN,KUMTEPE GENCEHAN,BAŞBUĞ MURAT,TOPRAK ÖMER
 • Protective effect of 2-aminoethyl diphenylborinate on acute ischemia?reperfusion injury in the rat kidney Journal of Surgical Research, 187(2), 683-689., Doi: 10.1016/j.jss.2013.11.009 (Yayın No: 312969) YILDAR MURAT,AKŞİT HASAN,KORKUT OĞUZHAN,ÖZYİĞİT MUSA ÖZGÜR,SUNAY FATMA BAHAR,SEYREK KAMİL
 • Controversial issues in biliary pancreatitis: When should we perform MRCP and ERCP? Pancreatology, 14(5), 411-414., Doi: 10.1016/j.pan.2014.08.002 (Yayın No: 1348244) (2014) ÇAVDAR FARUK,YILDAR MURAT,TELLİOĞLU GÜRKAN,KARA MELİH,TİLKİ METİN,TİTİZ MESUT İZZET
 • The Evaluation of a Modified Dufourmentel Flap after S-Type Excision for Pilonidal Sinus Disease The Scientific World Journal, 2013, 1-5., Doi: 10.1155/2013/459147 (Yayın No: 312938) (2013) YILDAR MURAT,ÇAVDAR FARUK,YILDIZ M K
 • Paraoxonase and Arylesterase Activities, Lipid Profile, and Oxidative Damage in Experimental Ischemic Colitis Model Gastroenterology Research and Practice, 2012, 1-5., Doi: 10.1155/2012/979506 (Yayın No: 312884) ÜNAL ETHEM,ERİŞ CENGİZ,KAYA BÜLENT,ÇAVDAR FARUK,YILDAR MURAT,KIZILER ALİ RIZA,GÜNEŞ PEBMEGÜL,KUTANİŞ RIZA,TİTİZ MESUT İZZET

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI