Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2005 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Acıbadem Aile Hastanesi
 • 2013 - 2014 Sultanbeyli Devlet Hastanesi
 • 2011 - 2013 Oltu Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • European Association of Urology
 • Türk Tabipler Birliği
 • Üroonkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Magnetic resonance image-guided adaptive stereotactic body radiotherapy for prostate cancer: preliminary results of outcome and toxicity. Br J Radiol. 2021 Jan 1;94(1117):20200696. doi: 10.1259/bjr.20200696. Epub 2020 Oct 29. PMID: 33095670; PMCID: PMC7774684. Ugurluer G, Atalar B, Zoto Mustafayev T, Gungor G, Aydin G, Sengoz M, Abacioglu U, Tuna MB, Kural AR, Ozyar E
 • Comparing the Diagnostic Performance of Multiparametric Prostate MRI Versus 68Ga-PSMA PET-CT in the Evaluation Lymph Node Involvement and Extraprostatic Extension. Acad Radiol. 2020 Aug 4:S1076-6332(20)30427-X. doi: 10.1016/j.acra.2020.07.011. Epub ahead of print. PMID: 32768351. Arslan A, Karaarslan E, Güner AL, Sağlıcan Y, Tuna MB, Kural AR.
 • Off-Clamp Robot-Assisted Partial Nephrectomy: Is There Something More to Achieve Optimal Trifecta Outcomes? J Endourol. 2020 Dec 17. doi: 10.1089/end.2020.0747. Epub ahead of print. PMID: 33198502. Tuna MB, Doganca T, Tufek I, Argun OB, Keskin S, Obek C, Kural AR.
 • Nörovasküler Bundle Koruyucu Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Klipsiz ve Atermal Pedikül Kontrolü Sağlayan Selektif Sütürasyon Tekniği Endoüroloji Bülteni, Cilt. 12, sa. 1, 2020 Tuna M.B, Doğanca T., Tüfek İ. Öbek C., Kural Ar.
 • Impact of Refractive Errors on Da Vinci SI Robotic System. JSLS. 2020 Jul-Sep;24(3):e2020.00031. doi: 10.4293/JSLS.2020.00031. PMID: 32831541; PMCID: PMC7434396. Tuna MB, Kilavuzoglu AE, Mourmouris P, Argun OB, Doganca T, Obek C, Ozisik O, Kural AR.
 • Non-muscle invasive bladder cancer tissues have increased base excision repair capacity. Sci Rep. 2020 Oct 1;10(1):16371. doi: 10.1038/s41598-020-73370-z. PMID: 33004944; PMCID: Somuncu B, Keskin S, Antmen FM, Saglican Y, Ekmekcioglu A, Ertuzun T, Tuna MB, Obek C, Wilson DM 3rd, Ince U, Kural AR, Muftuoglu M.
 • Can SUVmax values of Ga-68-PSMA PET/CT scan predict the clinically significant prostate cancer? Nucl Med Commun. 2019 Jan;40(1):86-91. doi: 10.1097/MNM.0000000000000942. PMID: 30395048; PMCID: PMC6282663. Demirci E, Kabasakal L, Şahin OE, Akgün E, Gültekin MH, Doğanca T, Tuna MB, Öbek C, Kiliç M, Esen T, Kural AR
 • Robot-Assisted Partial Nephrectomy for T1b Tumors: Strict Trifecta Outcomes. JSLS. 2017 Jan-Mar;21(1):e2016.00113. doi: 10.4293/JSLS.2016.00113. PMID: 28352149; PMCID: PMC5357684. Tufek I, Mourmouris P, Doganca T, Obek C, Argun OB, Tuna MB, Keskin MS, Kural AR
 • Intra-surgical total and re-constructible pathological prostate examination for safer margins and nerve preservation (Istanbul preserve) Ann Diagn Pathol. 2018 Apr;33:35-39. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2017.11.010. Epub 2017 Nov 24. PMID: 29566945. Öbek C, Saglican Y, Ince U, Argun OB, Tuna MB, Doganca T, Tufek I, Keskin S, Kural AR.
 • Prevention of Urethral Retraction with Stay Sutures (PURS) During Robot-Assisted Radical Prostatectomy Improves Early Urinary Control: : A Prospective Cohort Study. J Endourol. 2018 Feb;32(2):125-132. doi: 10.1089/end.2017.0460. Epub 2017 Dec 22. PMID: 29160092. Argun OB, Tuna MB, Doganca T, Obek C, Mourmouris P, Tufek I, Erdogan S, Cetinel B, Kural AR
 • Serum levels of growth factors in patients with bladder cancer. Turk J Biochem 2017; 42(5): 571?575 Himmetoğlu Ş., Tuna MB., Koç EE., Ataus S., Dinçer Y.
 • The incidence and sequela of lymphocele formation after robot-assisted extended pelvic lymph node dissection. BJU Int. 2016 Jul;118(1):127-31. doi: 10.1111/bju.13425. Epub 2016 Feb 17. PMID: 26800257. Keskin MS, Argun ÖB, Öbek C, Tufek I, Tuna MB, Mourmouris P, Erdoğan S, Kural AR.
 • Minimizing Ports During Robotic Partial Nephrectomy. JSLS. 2016 Apr-Jun;20(2):e2016.00019. doi: 10.4293/JSLS.2016.00019. PMID: 27403042; PMCID: PMC4920592. Argun OB, Mourmouris P, Tufek I, Obek C, Tuna MB, Keskin S, Kural AR.
 • Radical Nephroureterectomy Without Patient or Port Repositioning Using the Da Vinci Xi Robotic System: Initial Experience. Urology. 2016 Jun;92:136-9. doi: 10.1016/j.urology.2016.02.047. Epub 2016 Mar 9. PMID: 26970451. Argun OB, Mourmouris P, Tufek I, Tuna MB, Keskin S, Obek C, Kural AR.
 • Nonprosthetic Direct Inguinal Hernia Repair During Robotic Radical Prostatectomy. J Endourol. 2016 Feb;30(2):218-22. doi: 10.1089/end.2015.0556. Epub 2015 Nov 17. PMID: 26486884. Mourmouris P, Argun OB, Tufek I, Obek C, Skolarikos A, Tuna MB, Keskin S, Kural AR.
 • Effect of intravesical hyaluronic acid treatment on bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1177 Gevher F., Tuna MB., Demirdağ Ç., Kara O., Demirkesen O.
 • Evaluation of 8-Hydroxy-2''-Deoxyguanosine Concentration and Antioxidant Enzyme Activities in Bladder Cancer Patients. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):553-8 Dinçer Y., Akçay T., Kural AR., Ataus S., Koç EE., Çitgez S., Tuna MB.
 • Conversion to hand assistance may prevent conversion to an open procedure in standard laparoscopic nephrectomy . J Endourol. 2010 Aug;24(8):1297-300. doi: 10.1089/end.2010.0167. PMID: 20575689. Kural AR, Obek C, Tuna MB, Akpinar H, Demirkesen O, Atug F, Tüfek I.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?