Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2017 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI) / PROFESÖR
 • 2015 - 2016 BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ / BAŞHEKİM
 • 2008 - 2015 BAĞCILAR EĞİfİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BÖLÜM BAŞKANI
 • 2004 - 2005 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI) / DOÇENT
 • 2001 - 2004 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI) / YARDIMCI DOÇENT
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Cerebral emboli as the predictor of mortality in patients with \u0091definite'' infective endocarditis. Medicine Science | International Medical Journal, 10(3), 839-845., Doi: 10.5455/medscience.2021.01.01 (Yayın No: 7523193) (2021) ÖZKARAMANLI GÜR DEMET, USLU NURULLAH, AKYÜZ AYDIN, ALPSOY ŞEREF, GÜR ÖZCAN, DOĞAN MUSTAFA, DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN, GÜRKAN SELAMİ
 • Higher copeptin levels are associated with worse outcome in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Clinical Cardiology, 40(1), 32-37., Doi: 10.1002/clc.22602 (Yayın No: 7405340) (2017) ŞAHİN İRFAN, GÜNGÖR BARIŞ, ÖZKAYNAK BERK, UZUN FATİH, KÜÇÜK SUAT HAYRİ, AVCI İLHAN İLKER, ÖZAL ENDER, AYÇA BURAK, ÇETİN ŞÜKRÜ, OKUYAN ERTUĞRUL, DİN
 • Lower Muscle Strength and Increased Visceral Fat Associated With No-reflow and High Gensini Score in STEMI. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 23(4), 367-373., Doi: 10.1177/1076029615613159 (Yayın No: 7405478) (2017) AYÇA BURAK, KAFADAR DİDEM, AVŞAR MURAT, AVCI İLHAN İLKER, AKIN FATİH, OKUYAN ERTUĞRUL, DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN
 • Adult degenerative scoliosis associated with increased aortic diameter and plaque burden and composition Vascular, 24(3), 315-322., Doi: 10.1177/1708538115597371 (Yayın No: 7406228) (2016) AYÇA BURAK, RAKICI TAŞKIN, ATICI YUNUS, AVŞAR MURAT, OKUYAN ERTUĞRUL, DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN
 • Patient characteristics and statin discontinuation related factors during treatment of hypercholesterolemia an observational non interventional study Turk Kardiyoloji Derneği Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 44(1), 53-64., Doi: 10.5543/tkda.2015.47041 (Yayın No: 2835358) TOKGÖZOĞLU SADBERK LALE, ÖZDEMİR RAMAZAN, ALTINDAĞ ROJHAT, CEYHAN CEYHUN, YETER EKREM, ÖZTÜRK CİHAN, BAYRAM FAHRİ, DELİBAŞI TUNCAY,
 • Lower Muscle Strength and Increased Visceral Fat Associated With No reflow and High Gensini Score in STEMI. CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, Doi: 10.1177/1076029615613159 (Yayın No: 2835349) (2015) AYÇA BURAK,KAFADAR DİDEM,AVŞAR MURAT,AVCI İLHAN İLKER,AKIN FATİH,OKUYAN ERTUĞRUL,DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN
 • Contribution of platelets indices in the development of contrast induced nephropathy BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS, 26(3), 246-249., Doi 10.1097/MBC. 0000000000000107 (Yayın No: ŞAHİN İRFAN,KARABULUT AHMET,AVCI İHAN İLKER,OKUYAN ERTUĞRUL,BİTER HALİL İBRAHİM,YILDIZ SÜLEYMAN SEZAİ,CAN MEHMET MUSTAFA,GÜNGÖR BARIŞ,DİNÇKAL MUSTA
 • Increased Transforming Growth Factor Levels Associated With Cardiac Adverse Events in Hypertrophic Cardiomyopathy CLINICAL CARDIOLOGY, 38(6), 371-377., Doi: 10.1002/clc.22404 (Yayın No: 2835356) AYÇA BURAK,ŞAHİN İRFAN,KÜÇÜK SUAT HAYRİ,AKIN FATİH,KAFADAR DİDEM,AVŞAR MURAT,AVCI İLHAN İLKER,GÜNGÖR BARIŞ,OKUYAN ERTUĞRUL,DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN
 • Platelet to lymphocyte ratio as a prognostic marker in primary percutaneous coronary intervention. PLATELETS, 26(7), 638-644., Doi: 10.3109/09537104.2014.968117 (Yayın No: 2835341) AYÇA BURAK,AKIN FATİH,ÇELİK ÖMER,YÜKSEL YASİN,ÖZTÜRK DERYA,''TEKİNER ŞÜKRÜ,OKUYAN ERTUĞRUL,DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN
 • Neutrophil to Lymphocyte Ratio is Related to Stent Thrombosis and High Mortality in Patients With Acute Myocardial Infarction ANGIOLOGY, 66(6), 545-552., Doi: 10.1177/0003319714542997 (Yayın (2015) AYÇA BURAK,AKIN FATİH,ÇELİK ÖMER,ŞAHİN İRFAN,YILDIZ SÜLEYMAN SEZAİ,AVCI İLHAN İLKER,GÜLŞEN KAMİL,OKUYAN ERTUĞRUL,DİNÇKAL MUSTAFA HAKAN

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?