Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Cognitive Neurology and Alzheimer''s Disease Center, Northwestern University, Chicago, USA / Davranış Nörolojisi Yan Dal Eğitimi
 • 2011 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
 • 2009 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü / Doktora Eğitimi
 • 2004 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1998 GATA Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2019 Department of Neurology, Cognitive Neurology Working Group, Neurologische Klinik und Poliklinik, Klinikum der Universitât München, Campus Grorsshadern, Munich, Germany / Araştırma Görevlisi
 • 2017 - 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı / Nöroloji Uzmanı
 • 2016 - 2017 İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi / Nöroloji Uzmanı
 • 2013 - 2015 Cognitive Neurology and Alzheimer''s Disease Center, Northwestern University, Chicago, USA / Araştırma Görevlisi
 • 2011 - 2012 Cizre Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
 • 2010 Brain and Creativity Institute, University of Southern California, Los Angeles, USA / Misafir Araştırmacı
 • 2005 - 2011 Atatürk Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Nöroloji Asistanlığı
 • 2003 Plzen University Faculty of Medicine, Clinic of Cardiology, Plzen, Czech Republic / Tıp Stajı
 • 2002 Semmelvveis University Faculty of Medicine, Clinic of Neurology, Budapest, Hungary / Tıp Stajı
 • 2001 Wroclaw University Faculty of Medicine, Clinic of Infectious Diseases, Wroclaw, Poland / Tıp Stajı
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroloji Derneği Kognitif Çalışma Grubu
 • Alman Frontotemporal Lober Dejenerasyon Konsorsiyumu
 • Türk Beyin Araştırmaları Derneği
 • Amerikan Nöroloji Akademisi
 • International Primary Progressive Aphasia Connection
 • Dünya Nöroloji Federasyonu, Demans, Afazi ve Kognitif Bozukluklar Çalışma Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Combined Proteinopathies in FTLD-TDP Types A and C. Neuropathol Exp Neurol. 2018, 1;77(5):405-412. Gefen T, Ahmadian S, Mao Q, Kim G, Seçkin M, Bornakdarpour B, Coppola G, Rademakers R, Rogalski E, Alfred Rademaker, VVeintraub S, Mesulam M, Geula C,
 • Am I looking at a cat or a dog? Taxonomic interference in the eye movements of patients with primary Progressive aphasia. Neurolinguistics, 2016, 1;37:68-81. Seçkin M, Mesulam M, Huang W, Voss J, Rogalski E, Hurley R.
 • Eye Movements as Probes of Lexico-semantic Processing in a Patient with Primary Progressive Aphasia. Neurocase, 2015 May 18:1-11. Mustafa Seçkin, M.-Marsel Mesulam, Alfred W. Rademaker, Joel L. Voss, Sandra VVeintraub, Emily J. Rogalski, Robert S. Hurley.
 • A twelve-year follovv up of a patient with van der Knaap syndrome: Case report and review of the literatüre. Türkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(4):193-8. Seçkin M, Gelal F, Seçil Y, Beckmann Y.
 • Progressive myelopathy due to chronic alcoholism: Case report Türkiye Klinikleri J Neur 2013;8(2):66-72. Seçkin M, Beckmann Y.
 • Headaches Related to Psychoactive Substance Use. Clin Neurol Neurosurg. 2012 Sep;114(7):990-9. Beckmann Y, Seçkin M, Zorlu N.
 • Pyomyositis: How much can the diagnosis be difficult in patients with diabetes? Turkish Clinics J Endocrin 2012;7(2):60-4 Çiğdem A, Sözmen B, Seçkin M, Sonbahar M.
 • Focal Status Epilepticus Induced By Hyperbaric Oxygen Therapy. Neurologist. 2011 Jan;17(l):31-3. Seçkin M, Yetimalar Beckmann Y, Basoglu M.
 • Rapidly Progressive neurological complication of Crohn''s disease Am J Gastroenterol. 2008 Aug;103(8):2164-6. Seçkin M, Beckmann Yetimalar Y, Durakli M, Seçil Y, Basoglu M.
 • Lamotrigine-induced bilateral ballism. Mov Disord. 2007 Sep 15;22(12):1832-3. Yetimalar Y, Seçkin M, Seçil Y, Basoğlu M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55