Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2018 - 2020 International Master Degree in the Biotechnology of Human Assisted Reproduction and Embryology, University Institute IVI/Valencia International University
 • 2019 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı / Devam ediyor
 • 2016 Üremeye Yardımcı Tedavi uygulamaları eğitimi, İstanbul Memorial Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezi
 • 2010 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 - 2021 Medipol Mega Üniversite Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2015 - 2020 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2014 - 2015 Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları eğitim ve araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2013 - 2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Uzman Doktor
 • 2011 - 2012 Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi (Mecburi hizmet) / Uzman Doktor
 • 2005 - 2011 Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Dr.Ar.Gör.
ÜYELİKLER
 • TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Skin closure at cesarean section, polypropylene versus polyglactin 910:a randomized controlled study. J Matern Fetal Neonatal Med.2020 Mar 30;1-5. Köroğlu N, Yuksel IT, Aslan BA, Aytufan Z, Deniz N, Akca A, Yildirim GY, Yuksel A.
 • Use of video-based multimedia information to reduce anxiety before Office hysteroscopy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2020 Jun;15(2):329-336. Akca A, Yılmaz G, Esmer AC, Yuksel S, Koroglu N, Cetin BA
 • Maternal serum mitofusin-2 levels in patients with preeclampsia: the possible role of mitochondrial dysfunction in preeclampsia J Matern Fetal Neonatal Med.2020 Jun; 33(11):1861-1866. Mathyk BA, Temel Yuksel I, Tayyar A, Aslan Cetin B, Tayyar AT, Koroglu N.
 • The association of type D personality and depression with infertility in women. Journal of Psychosomatic Obstetrics Gynecology 1-8. Doi:10.180/0167482X.2019.1573224. Tola EN, Eris YS, Koroglu N, Oral HB.
 • Platelet indices as the predictors of antibiotics response in surgical wound infections following total abdominal hysterectomy Sisli Etfal Hastan Tip Bul.2019;53(2):132-136. Akca A, Yılmaz G, Köroğlu N.
 • Predictive factors affecting pregnancy in ovulation induction with clomiphene citrate in unexplained infertility. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 2019,11(1),48-52.doi:10.5222/iksstd.2019.58661. Köroğlu N,Yıldırım G, Tola EN,Cetin BA, Bağcı KÇ, Polat İ.
 • Gremlin 1 and gremlin-2 levels in polycystic ovary syndrome and their clinical correlations. Gynecological Endocrinology, 1-4. Doi: 10.1080/09513590.2019.1566452. Koroglu N, Aydogan BM, Tola EN, Cetin BA, Yuksel IT, Dag I, Yıldırım G.
 • The effect of levonorgestrel releasing intrauterine system on uterine artery, uterine volüme and endometrium in endometrial hyperplasia without atipia Journal of academic research in medicine,2019. Doi:10.5152/jarem.2019.2470. Yuksel IT, Erdem B, Köroğlu N,Cetin BA, Dansuk R.
 • Identifying the risk factors for the failure of the tension-free vaginal tape. Journal of Academic Research in Medicine,2018,8(3),129-132. Doi:10.5152/jarem.2018.1899. Cenk C, Akca A, Köroğlu N,Cetin BA.
 • A comparison of pelvic organ prolapse and sexual function after abdominal and laparoscopic hysterectomy Ginekol Pol.2018;89(10):553-557. Doi:10.5603/GP.a2018.0094. Koroglu N, Aslan Cetin B, Akca A, Turan G, Temel Yuksel I, Safak Yıldırım I, Yetkin Yıldırım G
 • Oxytocin infusion reduces bleeding during abdominal myomectomies:a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet.2018 Oct 17. Doi:10.1007/s00404-018-4944-9. Aslan Cetin B, Aydogan Mathyk B, Köroğlu N, Soydar A, Demirayak G, Çift T.
 • Efficiency of the Foley catheter versus the double balloon catheter during the induction of second trimester pregnancy terminations: a randomized controlled study Arch Gynecol Obstet.2018 Nov;298(5):881-887. Doi:10.1007/s00404-018-4882-6. Demirezen G, Aslan Cetin B, Aydogan Mathyk B, Köroğlu N, Yıldırım G.
 • Characteristics of total laparoscopic hysterectomy among women with or without previos cesarean section:retrospective analysis Sao Paulo Med J. 2018 Sep-Oct;136(5):385-389. doi:10.1590/1516-3180.2018.0197030718. Koroglu N, Cetin BA, Turan G, Yıldırım GY, Akca A, Gedikbası A.
 • The role of ADAMTS-2,collagen type-1, TIMP-3 and papilin levels of uterosacral and cardinal ligaments in the etiopathogenesis of pelvic organ prolapse among women without stress urinary incontinence Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Dec;231:158-163. Doi:10.1016/ejogrb.2018.10.043. Tola EN, Koroglu N, Yıldırım GY, Koca HB.
 • The effect of non-cavity-distorting myomas on the outcomes of stimulated intrauterine insemination in unexplained infertility Journal of clinical obstetrics gynecology,2018, 28(4),140-145. Doi:10.5336/jcog.2018-63470. Akdeniz O, Köroğlu N,Yıldırım G, Cetin BA, Polat İ.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI