Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 - 2019 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçentlik
 • 2012 Leuven Katolik Üniversitesi,Belçika / Akciğer Transplantasyonu Eğitimi
 • 2001 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2023 İstanbul Arel Üniversitesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2023 Memorial Şişli Hastanesi / Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
 • 2013 - 2015 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Eğitim Görevlisi / Tüberküloz Klinikleri Sorumlusu
 • 2012 - 2015 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Akciğer Nakli Medikal Sorumlusu
 • 2002 - 2012 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / öğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
 • 2002 İstanbul Beykoz Verem Savaş Dispanseri / Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
ÜYELİKLER
 • Türk Toraks Derneği, Akciğer Nakli Çalışma Grubu Başkanlığı
 • Verem Savaş Derneği
 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
 • European Respiratory Society
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Immunological parameters associated with the severity of COVID-19 pneumonia in kidney transplant recipients Int Urol Nephrol 2022;54:1105?1116. Ozkok, A., Alpay, N., Alan, S. et al.
 • Peripheral innate and adaptive immune cells during COVID-19: Functional neutrophils, pro-inflammatory monocytes, and half-dead lymphocytes Clinical Cytometry 2022;102(2):153-167. Ekşioglu-Demiralp E, Alan S, Sili U, Bakan D, Ocak I, Yurekli R, Alpay N, Gorcin S, Yıldız A.
 • Effect of 8-week Pulmonary Rehabilitation Program on Dyspnea and Functional Capacity of Patients on Waiting List for Lung Transplantation Turk Thorac J. 2020 Mar 1;21(2):110-115. Kılıç L, Pehlivan E, Balcı A, Bakan ND.
 • Effects of pulmonary rehabilitation on dyspnea and functional capacity on waiting list for lung transplantation: According to obstructive or or restrictive pulmonary disease Eurasian Journal of Pulmonology 2020; 22(2): 79-84. Kılıç L, Pehlivan E, Balcı A, Bakan ND.
 • A Case Report of A Drop Foot Developed after Common Femoral Artery Cannulation for Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation Arch Neuropsychiatry 2019;56:75-78. Aydın Ş, Pazarcı N, Akan O, Büyükkale S, Bakan ND, Sayar A
 • Early period lung transplantation results of Yedikule Organ Transplantation Center: our three-year experience Turk J Thorac And Cardiovasc Surg 2017;25(1):86-95. Büyükkale S, Çıtak N, İşgörücü Ö, Kalafat CE, Aksoy Y, Cemaller Ç, Obuz Ç, Açıkmeşe B, Ulukol A, Bakan ND, Demir A, Sayar A
 • Factors affecting dropout in the smoking cessation outpatient clinic Chron Respir Dis 2016;13(2):155-61 Bahadir A, Iliaz S, Yurt S, Ortakoylu MG, Bakan ND, Yazar E.
 • Cryptogenic organizing pneumonia: clinical and radiological features, treatment outcomes of 17 patients, and review of the literature Turk J Med Sci 2016;46:1712-8. Niksarlıoğlu EY, Özkan GZ, Bakan ND, Yurt S, Kılıç L, Çamsarı G.
 • A Case of Pulmonary Alveolar Proteinosis Undergoing Whole Lung Lavage in Combination with Extracorporeal Membrane Oxygenation J Pulm Respir Med 2015;5(2):250-2. Kekecoglu A, Ozdemir C, Karasulu L, Unal O, Ulukol ZN, Bakan ND, Kelesoglu F, Arpinar Yigitbas B, Kosar AF.
 • Environmental exposure to asbestos: from geology to mesothelioma Curr Opin Pulm Med 2014 May;20(3):301-7. Bayram M, Bakan ND.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI