Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Rutgers Medical School, Newark, NJ, USA / Prof. Dr.
 • 2020 Tufts University/Tıp fakültesi/Genel Cerrahi) / Doçent
 • 2020 Tufts University School of Medicine / Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölümü / Doçent (klinisyen / bilim adamı)
 • 2019 Good Samaritan Medical Center / Cerrahi kliniği başkanı, (Hastane) / Baş Cerrah/ Başkan
 • 2014 Tufts University School of Medicine / Cerrahi alanda asistan profesör / Yardımcı Doçent/ Cerrah
 • 2014 Tufts University/School of Medicine/Good Samaritan Medical Center/Surgery (Asistant Professor) / Doktor Öğretim Üyesi
 • 2012 Good Samaritan Medical Center, Tufts Univesitesiyle afiliye Good Samaritan hastanesi / Genel Cerrahi kliniğinde öğretim görevlisi/ Uzman Doktorluk / Genel Cerrahi
 • 2011 - 2012 Beth Israel Deaconess Med Center, Harvard Med. Sch. / Minimal İnvaziv Cerrahi / Araştırmacı
 • 2011 - 2012 Harvard University/Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center/Minimally invasive surgery and bariatrik surgery (klinil fellow ve egitmen (instructor of surgery)) / Uzman
 • 2010 - 2012 Drexel University/LeBow Colage of Business/Master of Business) / Araştırma Görevlisi
 • 2010 - 2012 Drexel University, LeBow College of Business / İşletme (M.B.A.) / Yüksek Lisans
 • 2011 Amerika Birleşik Devletleri Lankenau Medical Center Genel Cerrahi
 • 2006 - 2011 Thomas Jefferson University/Lankenau Medical Center/Surgery/Surgery (Genel cerrahi asistanlıgı) / Araştırma Görevlisi
 • 2006 - 2011 Thomas Jefferson University, Lankenau Med Center, Jefferson Med College / Genel Cerrah / Stajyer Doktor
 • 2005 - 2006 Harvard University/Harvard Medical School, Brigham''s Women Hospital/Tissue Engineering Research Program (Post Doc Research Fellowship) / Araştırma Görevlisi
 • 2005 - 2006 Brigham & Womens Hospital, Harvard Med. Sch. / Doku Mühendisliği / Doktora sonrası araştırmacı
 • 2004 Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2023 Brigham and Women''s Hospital, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School Teaching Hospitals, Boston / Genel Cerrahi Uzmanı / Halen
ÜYELİKLER
 • Boston Sugical Society
 • American Colage of Surgeon
 • Fıtık Derneği
 • The Society for Surgery the Alimentary Tract
 • Massachusetts Chapter of the American College of Surgeons
 • American Hernia Society
 • Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons
 • Society of Robotic Surgery
 • American Society for Metabolic Bariatric Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Clinical Outcomes and Costs of Retromuscular and Intraperitoneal Onlay Mesh Techniques in Robotic Incisional Hernia Repair Surg Endo in Print (2024) Kudsi OY, Kaoukabani G, Bou-Ayash N, et al.
 • Laparoscopic TAPP to treat inguinal hernia. Is the robot preferable? A review and cohort-study on anatomical landmarks of robotic-assisted transabdominal preperitoneal groin hernia repair Cir Esp (Engl Ed). 2023 May;101 Suppl 1:S3-S10. doi: 10.1016/j.cireng.2023.01.010. ( 2023) Andreou C, Maksimovic S, Riboni C, Eisner L, Kudsi OY, Dietz UA
 • Do the outcomes of robotic cholecystectomy in elderly worsen with age? J Robot Surg. 2023 Oct;17(5):2053-2057. doi: 10.1007/s11701-023-01613-y. (2023) Kaoukabani G, Friedman A, Bahadir J, Gokcal F, Kudsi OY
 • Structured Resident Training in Robotic Surgery: Recommendations of the Robotic Surgery Education Working Group . J Surg Educ. 2023 Oct 10:S1931-7204(23)00344-6. doi: 10.1016/j.jsurg.2023.09.006. (2023) Porterfield JR Jr, Podolsky D, Ballecer C, Coker AM, Kudsi OY, Duffy AJ, Meara MP, Novitsky YW
 • A multifactorial evaluation of objective performance indicators and video analysis in the context of case complexity and clinical outcomes in robotic -assisted cholecystectomy. Surg Endosc. 2023 Nov;37(11):8540-8551. doi: 10.1007/s00464-023-10432-z. (2023) Kaoukabani G, Gokcal F, Fanta A, Liu X, Shields M, Stricklin C, Friedman A, Kudsi OY
 • Clinical Outcomes of Robotic Cholecystectomy in Morbid Obese patient Am J Surg. 2023 Jul;226(1):104-107. doi: 10.1016/j.amjsurg.2023.03.008. (2023) Kudsi OY, Kaoukabani G, Bou-Ayash N, et al
 • Learning Curve of Single-site Robotic Cholecystectomy: A Cumulative Sum Analysis Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2023 Jun 1;33(3):310-316. doi: 10.1097/SLE.0000000000001178 (2023) Kudsi OY, Kaoukabani G, Friedman A, Sekigami Y, Bou-Ayash N, Bahadir J, Crawford AS, Gokcal F
 • Does smoking influence the clinical outcomes of robotic ventral hernia repair? A propensity score matching analysis study J Robot Surg. 2023 Oct;17(5):2229-2236. doi: 10.1007/s11701-023-01645-4. (2023) Kudsi OY, Kaoukabani G, Bou-Ayash N, Gokcal F
 • Do Blood Thinners Have an Impact on the Clinical Outcomes of Robotic Ventral Hernia Repair Am J Surg. 2023 Aug;226(2):213-217. doi: 10.1016/j.amjsurg.2023.04.007. (2023) Kudsi OY, Kaoukabani G, Bou-Ayash N, et al
 • Learning Curve of Multiport Robotic Cholecystectomy: A Cumulative Sum Analysis Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2023 Aug 1;33(4):332-338. doi: 10.1097/SLE.0000000000001195. (2023) Kudsi OY, Kaoukabani G, Friedman A, Bou-Ayash N, Bahadir J, Crawford AS, Gokcal F

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI