Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Hartcentrum OLV AALST/ BELÇİKA - İntrakoroner Görüntüleme ve Kompleks Koroner Girişimler Eğitimi
 • 2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği- Doçentlik
 • 2013 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kardiyoloji Kliniği- Doçent Doktor
 • 2022 - 2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, HamidiyeTıp Fakültesi, Kardiyoloji AD Öğretim Üyesi- Doçent Doktor
 • 2021 - 2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği- Doçent Doktor
 • 2020 - 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği- Doçent Doktor
 • 2014 - 2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği- Kardiyoloji Uzmanı
 • 2013 - 2014 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği- Kardiyoloji Uzmanı
 • 2008 - 2013 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği- Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • European Society of Cardiology (ESC)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
 • Kardiyovasküler Akademi Derneği (KVAD)
 • European Association of Percutaneous Cardiovascular lnterventions (EAPCI)
 • European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Insulin-like Growth Factor-1 Levels Predict Myocardial Injury and Infarction After Elective Percutaneous Coronary Intervention: An Optical Coherence Tomography Study. Advances in Interventional Cardiology. 2020 Jun;16(2):162-169. Tasar O, Kocabay G, Karabag Y, Karabay AK, Karabay CY, Kalkan S, Kirma C.
 • Optical Coherence Tomography- Verified Longer Balloon Inflation Time May Provide Better Stent Apposition and Optimal Index Parameters. Herz. 2020 Jun;45(4):369-374. Tasar O, Karabay AK, Karabay CY, Kalkan S, Cinier G, Tanboga IH, Izgi Al, Kirma C.
 • Predictors and Outcomes of No-reflow Phenomenon in Patients With Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention. Coronary Artery Disease. 2019 Jun;30(4):270-276 Tasar O, Karabay A, Oduncu V, Kirma C.
 • Assessment of The Relationship Between Reperfusion Success and T-Peak to T-End Interval in Patients With ST Elevation Myocardial Infarction Treated With Percutaneous Coronary Intervention. Anatolian Journal of Cardiology. 2018 Jan;19(l):50-57 Cagdas M, Karakoyun S, Rencuzogullari I, Karabag Y, Yesin M, Velibey Y, Artac I, Ilis D, Efe SC, Tasar O, Tanboga HI.
 • Optical Coherence Tomography Guided Successful Fibrinolytic Treatment Without The Need For Percutaneous Coronary Intervention in A Patient With Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Advances in Interventional Cardiology. 2018; 14(2): 199-201.
 • Relationship Between R-wave Peak Time and No-reflow in ST Elevation Myocardial Infarction Treated with A Primary Percutaneous Coronary Intervention. Coronary Artery Disease. 2017 Jun;28(4):326-331. Cagdas M, Karakoyun S, Rencuzogullari I, Karabag Y, Yesin M, Uluganyan M, Gursoy MO, Artac I, Ilis D, Efe SC, Tasar O.
 • P wave Peak Time; A Novel Electrocardiographic Parameter in The Assessment of Coronary No-reflow. Journal of Electrocardiology. 2017 Sep-Oct;50(5):584-590. Cagdas M, Karakoyun S, Rencuzogullari I, Karabag Y, Yesin M, Gursoy MO, Artac I, Ilis D, Efe SC, Tasar O, Karaca G.
 • Predictors of Coronary Artery Aneurysm After Stent Implantation in Patients With ST- Segment Elevation Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention. International Journal of Cardiovascular Imaging. 2014 Dec;308): 1435-44. Karabay CY, Kocabay G, Guler A, Oduncu V, Akgun T, Kalayci A, Kilicgedik A, Tasar O, Kalkan S, Erkol A, Izgi A, Esen AM, Kirma C.
 • New and Important Guide in Acute Coronary Syndrome: Optical Coherence Tomography. Anatolian Journal of Cardiology. 2013 Mar; 13(2): 190 Tasar O, Basaran O, Eroglu E, Kirma C.
 • Evaluation of Aneurysm After Coronary Stent Implantation by Optical Coherence Tomography. Polish Heart Journal. 2013;71 (6):659. Karabay CY, Kocabay G, Tasar O, Kalayci A, Guler A, Kirma C.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI