Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji
 • 2014 Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2021 İstanbul Prof. Dr. Cemil Tasçıoğlu Şehir Hastanesi / Tıbbi Onkoloji / Uzman Doktor
 • 2018 Nevşehir Devlet Hastanesi / Tıbbi Onkoloji / Uzman Doktor
 • 2015 - 2018 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Yandal Asistanı
 • 2014 - 2015 Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi / İç Hastalıkları / Uzman Doktor
 • 2009 Mersin Tarsus Çiçekli Sağlık Ocağı/ Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • TTOD (Türk Tıbbi Onkoloji Derneği)
 • ESMO ( European Society for Medical Oncology )
 • ASCO (American Society of Clinical Oncology)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Clinical Features and Prognostic Factors of Metastatic Non-Clear Cell Renal Cell Carcinoma: A Multicenter Study from the Turkish Oncology Group Kidney Cancer Consortium Urologia Internationalis, 107(6), 595-601., Doi: 10.1159/000528994 (Yayın No: 8436265) (2023) EROL CİHAN, YEKEDUZ EMRE, TURAL DENİZ, KARAKAYA SERDAR, ŞENTÜRK ÖZTAŞ NİHAN, UÇAR GÖKHAN, KILIÇKAP SADETTİN, ERTÜRK İSMAİL, SEVER ÖZLEM NURAY, ARSL
 • External Validation of a Novel Risk Model in Patients With Favorable Risk Renal Cell Carcinoma Defined by International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC): Results From the Turkish Oncology Group Kidney Cancer Consortium (TKCC) Database Clinical Genitourinary Cancer, 21(1), 175-182., Doi: 10.1016/j.clgc.2022.07.006 (Yayın No: 8124532) (2023) YEKEDÜZ EMRE, KARAKAYA SERDAR, ERTÜRK İSMAİL, TURAL DENİZ, UÇAR GÖKHAN, ŞENTÜRK ÖZTAŞ NİHAN, ARIKAN RUKİYE, HIZAL MUTLU, KÜÇÜKARDA AHMET, SEVER ÖZL
 • How reliable is the high-volume definition in prostate cancer patients: the potential game-changing role of PSMA Nuclear Medicine Communications, 44(9), 816-824., Doi: 10.1097/MNM.0000000000001722 (Yayın No: 8436253 (2023)) GÜVEN OSMAN, KARYAĞAR SAVAŞ, ARICI SERDAR, ÖZÜLKER TAMER, CAN ORÇUN
 • Serum fetuin-A and RANKL levels in patients with early stage breast cancer Journal of Medical Biochemistry, 42(2), 249-257., Doi: 10.5937/jomb0-37386 (Yayın No: 8436129) (2023) AVŞAR USUL ÇİĞDEM, ARAL HALE, CAN ORÇUN, CAN TRABLUS DİDEM, KARAÇETİN DİDEM, NAZLI MEHMET ALİ, GÜRSU RIZA UMAR, KARABULUT SENEM
 • Efficacy of Imatinib on Advanced and Refractory Desmoid Tumors: A Retrospective Study. Journal of Oncological Sciences (JOS), 8(2), 63-68., Doi: 10.37047/jos.2021-87391 (Kontrol No: 8214846) (2022) ATCI MUHAMMED MUSTAFA, CAN ORÇUN, SEÇMELER ŞABAN, SAKİN ABDULLAH, AY ERSOY SEVAL, CİHAN ŞENER, SELVİ OĞUZHAN, GEREDELİ ÇAĞLAYAN
 • The relationship between pan-immune-inflammation value and survival outcomes in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with nivolumab i in the second line and beyond: a Turkish oncology group kidney cancer consortium (TKCC) study Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 148(12), 3537-3546., Doi: 10.1007/s00432-022-04055-5 (Yayın No: 7696517) (2022) YEKEDÜZ EMRE, TURAL DENİZ, ERTÜRK İSMAİL, KARAKAYA SERDAR, EROL CİHAN, ERCELEP ÖZLEM, ARSLAN ÇAĞATAY, SEVER ÖZLEM NURAY, KILIÇKAP SAADETTİN, ŞENTÜR
 • The relationship between systemic immune inflammation index and survival in patients with metastatic renal cell carcinomatreated withtyrosine kinase inhibitors. Scientific Reports, 12(1), 1-9., Doi: 10.1038/s41598-022-20056-3 (Yayın No: 7307182) (2022) BİR YÜCEL KADRİYE, YEKEDÜZ EMRE, KARAKAYA SERDAR, TURAL DENİZ, ERTÜRK İSMAİL, EROL CİHAN, ERCELEP ÖZLEM, ŞENTÜRK ÖZTAŞ NİHAN, ARSLAN ÇAĞATAY, UÇAR
 • Efect of Adjuvant Chemotherapy in Stage III Cervical Cancer Patients Treated with Concurrent Chemoradiation: A Multicenter Study Oncology Research and Treatment, 45(5), 254-261., Doi: 10.1159/000521980 (Yayın No: 7571177) (2022) ATÇI MUHAMMED MUSTAFA, AKAGÜNDÜZ BARAN, DEMİR METİN, DÖNMEZ YILMAZ BİNNUR, AKIN TELLİ TUĞBA, CAN ORÇUN, ÇİL İBRAHİM, GÖKTAŞ AYDIN SABİN, ÖZYURT NES
 • Nivolumab in metastatic renal cell carcinoma: results from the Turkish Oncology Group Kidney Cancer Consortium database. Future Oncology, 17(35), 4861-4869., Doi: 10.2217/fon-2021-0717 (Yayın No: 7506054) (2021) YEKEDÜZ EMRE, ERTÜRK İSMAİL, TURAL DENİZ, KARADURMUŞ NURİ, KARAKAYA SERDAR, HIZAL MUTLU, ARIKAN RUKİYE, ARSLAN ÇAĞATAY, TABAN HAKAN, KÜÇÜKARDA AHME
 • Survival and Prognostic Factors in Limited-stage Small-cell Lung Cancer. JCPSP-Journal of The College of Physicians and Surgeons Pakistan, 31(12), 1433-1437., Doi: 10.29271/jcpsp.2021.12.1433 (Yayın No: 8215561) (2021) ATCI MUHAMMED MUSTAFA, SAKİN ABDULLAH, UYSAL EMRE, AKSARAY FERDİ, SELVİ OĞUZHAN, CAN ORÇUN

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?