Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2002 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 Çukurova Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı) / Doçent
 • 2016 Çukurova Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı) / Doktor Öğretim Üyesi
 • 2014 Çukurova Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı) / Doktor Öğretim Üyesi
 • 2012 - 2014 Çukurova Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı) / Uzman
 • 2003 - 2009 Çukurova Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı) / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Çukurova Cerrahi Derneği
 • European Society of Coloproctocology (ESCP)
 • Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu
 • Çukurova Meme Hastalıkları Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği (TCD)
 • Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği
 • European Society of Surgery (ESS)
 • Cerrahi Onkoloji Derneği
 • Bariatrik ve Metabolik Cerrahi derneği (BMCD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Tumor-derived CTF1 (cardiotrophin 1) is a critical mediator of stroma-assisted and autophagy-dependent breast cancer celi migration, invasion and metastasis. Autophagy, 19(1), 306-323., Doi: 10.1080/15548627.2022.2090693 (Yayın No: 8120437) ( 2023) AKKOÇ YUNUS, DALCI KUBİLAY, Karakaş Hacer Ezgi, Erbil Bilir Seçil, YALAV ORÇUN, SAKMAN GÜRHAN, Çelik Faruk, ARIKAN SOYKAN, ZEYBEK ŞAKİR ÜMİT, ERGİN
 • intra-abdominal İnfeksiyonlarda Sekonder ve Tersiyer Peritonit Etkeni Olan Gram-Negatif Bakterilerin Moleküler Olarak Tiplendirilmesi FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ, 27, 473-483., Doi: 10.5578/flora.20229711 (Yayın No: 8128078) (2022) KANDEMİR TÜLAY, NAĞIYEV TOĞRUL, İNAL AYŞE SEZA, KİBAR FİLİZ, ÜLKÜ ABDULLAH, YALAV ORÇUN, ÜÇKAYABAŞI ALİ, KOKSAL FATİH
 • The role of C-reactive protein ratio in predicting mortality in patients with Fournier gangrene Annals of Coloproctology, Doi: 10.3393/ac.2021.00843.0120 (Yayın No; 7825738) (2022) ERAY İSMAİL CEM, DALCI KUBİLAY, GÜMÜŞ SERDAR, YALAV ORÇUN, SARITAŞ AHMET GÖKHAN, BOZ ASLI, RENCÜZOĞULLARI AHMET
 • Clinical Impact of Sarcopenia on Gastric Cancer and the Effect of Neoadjuvant Chemotherapy on Sarcopenia Iranian Red Crescent Medical Journal, 24(6), Doi: 10.32592/ircmj.2022.24.6.1760 (Yayın No: 7827097) (2022) PARSAK CEM KAAN, GÜMÜŞ SERDAR, GÜL MEHMET ONUR, ALTI OK MERİH, ÜNAL AYŞE GİZEM, YALAV ORÇUN, BALİ ÇAĞLA
 • Combination of lymphocyte count and albumin concentration as a novel prognostic index in cholangiocarcinoma Archives of Medical Science, Doi: 10.5114/aoms/148040 (Yayın No: 8015878) (2022) ÜLKÜ ABDULLAH, SARITAŞ AHMET GÖKHAN, TOPAL UĞUR, ERAY İSMAİL CEM, YALAV ORÇUN, ATAR CİHAN, AKÇAM ATILGAN TOLGA
 • Squamous celi skin carcinoma due to chronic sacrococcygeal diseases. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 150, 170-176., Doi: 10.2298/SARH210405014G (Yayın No: 7827047) (2022) GÜMÜŞ SERDAR, GÜL MEHMET ONUR, ERAY İSMAİL CEM, TABAKAN İBRAHİM, RENCÜZOĞULLARI AHMET, YALAV ORÇUN
 • Acute Appendicitis During Coronavirus Disease 2019 in Turkey: Changes in Clinical Approach, Treatment, and Diagnosis Modalities, A Retrospective Cohort Study Turkish Journal ofTrauma and Emergency Surgery, 28(12), 1682-1689., Doi: 10.14744/tjtes.2022.97892 (Yayın No: 7945926) (2022) ERSÖZ ŞİYAR, BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET, KÜLLE CEMİL BURAK, ELHAN ATİLLA HALİL, GÜLCÜ BARIŞ, TARIM İSMAİL ALPER, BOZBIYIK OSMAN, YAŞAR NECDET FATİH,
 • The effect of D3 dissection on postoperative morbidity and early mortality in gastric cancer patients who undervvent curative total gastrectomy ANNALI ITALIANI Dİ CHIRURGIA (Yayın No: 8061892) (2022) KAPLAN KUNTAY, TOPAL UĞUR, YALAV ORÇUN, PARSAK CEM KAAN
 • Abdominal Paragangliomas: A Single Çenter Experience Bezmialem Science, 9(2), 205- 211., Doi: 10.14235/bas.galenos.2020.4082 (Yayın No: 6317637) SARITAŞ AHMET GÖKHAN,GÜL MEHMET ONUR,YALAV ORÇUN,TEKE ZAFER,GÜNEY İSA BURAK
 • Retrospective Analysis of Complications and Causes of Mortality in Patients Undergoing Esophagectomy for Esophageal Cancer . Iranian Red Crescent Medical Journal, 23(10), Doi: 10.32592/ircmj.2021.23.10.991 (Yayın No: 7483123) (2021) AĞCA MEVLÜT HARUN, TOPAL UĞUR, PARSAK CEM KAAN, ERAY İSMAİL CEM, GÜL MEHMET ONUR, AYDIN İSHAK, YALAV ORÇUN

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?