Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji) Doçentliği
 • 1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 1994 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1988 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2023 King Hamad University Hospital Bahrain Oncology Center Bahreyn Consultant Medical Oncologist
 • 2017 Medical Park Gebze Hastanesi Kocaeli Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2016 - 2017 Sante Onkoloji Merkezi İstanbul Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2012 - 2016 Fatih Üniversitesi Tıp Fakülesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul Doçent Dr., Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2010 - 2012 Acıbadem Maslak Hastanesi İstanbul Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2009 - 2010 Özel Lokman Hekim Hastaneleri Ankara Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2006 - 2009 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2001 - 2006 T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik İhtisas Hastanesi (2005 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Ankara Etlik İhtisas Hastanesi) Tıbbi Onkoloji Kliniği Ankara Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 1999 - 2001 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Ankara Eğitim Hastanesi (2005 sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Bayazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 1. Dahiliye Kliniği Ankara İç Hastalıkları Uzmanı
 • 1997 - 1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık eğitimi
 • 1996 - 1997 Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi (2005 sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Bayazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 1. Dahiliye Kliniği Ankara İç Hastalıkları Uzmanı
 • 1995 - 1996 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Malatya Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent
 • 1990 - 1994 Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi (2005 sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yıldırım Bayazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 1. Dahiliye Kliniği Ankara İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi
 • 1988 - 1989 1 no?lu Merkez Sağlık Ocağı Muş Zorunlu Hizmet
ÜYELİKLER
 • Ankara Tabip Odası
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Onkoloji Grubu Derneği
 • European Society for Medical Oncology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The impact of operation center and the prognostic factors on the outcome of patients with stage II and stage III colorectal cancer. Turkish Journal of Cancer, 38:175-183, 2008 Büyükçelik A, Akbulut H, Yalçın B, Şencan O, Tek İ, Demir Ö, Demirkazık A, Dinçol D, Onur H, İçli F
 • Prognostic significance of serum matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) levels in patients with Sarcomas. . International Joutnal of Hematology and Oncology; 18:79-84, 2008 Yaman E, Yalçın B, Utkan G, Akbulut H, Işıkdoğan A, Şencan O, Büyükçelik A, Pamir A, Demirkazık A, İçli F.
 • The symptomatic benefit (the clinical benefit response) from the second-line chemotherapy in patients with advanced gastric adenocarcinoma. European Journal of Cancer Care, 17, 26-32 (2008) Sencan O, Buyukcelik A, Yalcin B, Boruban MC, Akbulut H, Demirkazik A, Senler FC, Onur H, Icli F
 • İleri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde kemoterapi. Şencan O. Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, 1:107-114, 2008
 • Metastatic gastrointestinal stromal tumor with long-term response after treatment with concomitant radiotherapy and imatinib mesylate. Boruban C, Sencan O, Akmansu M, Atik ET, Ozbek S. Anticancer Drugs, 18, 969-972 (2007)
 • Inhibitory effect of 5-fluorouracil on cytochrome P450 2C9 activity in cancer patients. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 98, 197-200 (2006) Gunes A, Coskun U, Boruban C, Gunel N, Babaoglu MO, Sencan O, Bozkurt A, Rane A, Hassan M, Zengil H, Yasar U
 • The effect of venous thromboembolism on survival of cancer patients and its relationship with serum levels of factor VIII and vascular endothelial growth factor: a prospectivematched-paired study. Int J Biol Markers, 21, 206-210 (2006) Dogan M, Demirkazik A, Konuk N, Yalcin B, Buyukcelik A, Utkan G, Tek I, Akbulut H, Sencan O, Icli F
 • Tamoxifen inhibits cytochrome P450 2C9 activity in breast cancer patients. Boruban MC, Yasar U, Babaoglu MO, Sencan O, Bozkurt A. J Chemother, 18, 421-424 (2006)
 • Cisplatin plus oral etoposide (EoP) combination is more effective than paclitaxel in patients with advanced breast cancer pretreated with anthracyclines: a randomised phase III trial of Turkish Oncology Group. Sencan O, Büyükcelik A, Boruban C, Onur H, Zengin N, Sak SD. British Journal of Cancer, 92, 639?644 (2005) Icli F, Akbulut H, Uner A, Yalcin B, Baltalı E, Altinbas M, Coskun Ş, Komurcu S, Erkisi M, Demirkazik A, Senler FC,

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?