Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2006 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Başkent Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kulak,Burun,Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Doç. Dr.
 • 2020 Başkent Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kulak,Burun,Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Doktor Öğretim Üyesi
 • 2019 - 2020 Başkent Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı) / Öğretim Görevlisi
 • 2016 - 2019 Başkent Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı) / Uzman
 • 2014 - 2016 Özel Küçükyalı Delta Hospital / Op. Dr.
 • 2013 - 2014 Bosphorus Anatomica Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi / Op. Dr.
 • 2012 - 2013 Van Başkale Devlet Hastanesi / Op. Dr.
 • 2012 - 2013 Van Başkale Devlet Hastanesi / Başhekimlik / Hastane Yöneticiliği
 • 2006 - 2012 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / KBB Kliniği / Asistan Dr.
ÜYELİKLER
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk KBB-BCC Derneği
 • European Rhinology Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effect of Video-Based Information on Postoperative Nasal Packing Removal Anxiety Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 29, Doi: 10.24179 /kbbbbc.2021-83235 (Kontrol No: 71618141 (2021) KOÇDOR PELİN, ÇAM OSMAN HALİT, ÖZÜCER BERKE
 • A Comparison between Mygind and Kaiteki positions in administration of drops to the olfactory cleft Clinıcal Otolaryngology, 46, Doi: 10.1111/coa.l3690 (Yayın No: 6963174) (2021) G Milk Dafna, C Khong Grace, ÇAM OSMAN HALİT, Alfaro-Iraheta Femando, Tiernay Claire, Kassem Firas, Leong Samuel C
 • The Effects Of Earphone Usage On Ear Wax (Cerumen) Impaction Northwestem Medical lournal. Doi: 10.5222/NWM1.2021.46855 (Kontrol No: 71800601 (2021) ÇAM OSMAN HALİT
 • Endoscopic balloon dilatation of the olfactory cleft ? a feasibility study of a novel technique in cadavers. Açta Otorhinolaryngologica Italica, Doi: 10.14639/0392-100X-N1132 (Yayın No: 7069743) (2021) ÇAM OSMAN HALİT, G Milk Dafna, Alfaro-Iraheta Femando, C Khong Grace, Tiernay Claire, Leong Samuel C
 • The Effectiveness of Asymmetric Dorsal Preservation for Correction of I-Shaped Crooked Nose Deformity in Comparison to Conventional Technique Facial Plastic Surgery Aesthetic Medicine, 22(4), 286-293., Doi: 10.1089/fpsam.2020.0067 (Yayın No: 6500111) (2020) ÖZÜCER BERKE,ÇAM OSMAN HALİT
 • A clinical comparison of emla cream and vibratory anesthetic device application for alleviation of pain associated with botulinum toxin injection for the masseter muscle hypertrophy? KBB-Forum 2020;19(2):231-236 ÖZÜCER BERKE,ÇAM OSMAN HALİT
 • Contralateral Depressor Labii Inferioris Chemodenervation for Congenital Unilateral Lower Lip Palsy. Journal of Craniofacial Surgery, 31(6), 544- 546.. Doi: 10.1097/SCS.0000000000006474 (Yavın No: 6487087ı (2020) ÇAM OSMAN HALİT,ÖZÜCER BERKE
 • Effect of Distal Masseter to Facial Nerve Transfer in Paralytic Patients with Preserved Facial Nerve Continuity on Improving Scaled Measurement of Improvement in Lip Excursion (SMILE): A Vectoral Analysis Turk Arch Otorhinolaryngol. 2020 Dec;58(4):249-253. doi: 10.5152/tao.2020.5823. Epub 2020 Dec 1. PMID: 33554200; PMCID: PMC7846303. ÖZÜCER BERKE, ÇAM OSMAN HALİT
 • Use of codeine and NSAID combination in rhinogenic headache. Romanian Toumal of Rhinolopv. 9(36). 165-169.. Doi: 10.2478/rir-2019-0021 (Yavın No: 54731411 (2019) CİNGİ CEMAL,ÇETİNKAYA ERDEM ATALAY,ÇAM OSMAN HALİT,OĞHAN FATİH,BAYAR MULUK NURAY

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI