Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2003 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2019 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ürinerve Üreme Sistemleri Ders Kurulu Başkanı
 • 2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Yardımcı Doçent
 • 2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi / Yrd. Doç. / Dr. Öğr. Üyeleri Temsilcisi
 • 2013 - 2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hipertansiyon ve Ateroskeroz Ünitesi Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013 - 2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi / Uzman
 • 2010 - 2013 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2009 - 2010 NATO Rapid Deployable Corps-Türkiye, 3. Kolordu Komutanlığı, Tabip Asteğmen / Teğmen
 • 2004 - 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • European Federation of Internal Medicine
 • European Respiratory Society
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hac Döneminde Karşilaşilan Sağlık Riskleri - Health Risks of Muslim Pilgrimage. Nobel Medicus 2015; 11(2): 13-18 13-18 Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin.
 • Association of Agt, Gnb3 and Enos Gene Polymorphisms with Cardiovascular Parameters in a Turkish Population with Essential Hypertension. Experimental and Clinical Cardiology 2014, Vol 20, Issue 9, Pages 4604-4613 Pinar Mega Tiber, Oya Orun, Ozan Kocakaya, Hulya Cabadak, Cevdet Nacar, Ali Serdar Fak, Beki Kan.
 • A multicenter, randomized, prospective study of 14-day ranitidine bismuth citrate- vs. lansoprazole-based triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori in dyspeptic patients. Erol Avşar, Arzu Tiftikçi, Şule Poturoğlu, Yusuf Erzin, Ozan Kocakaya, et al.
 • Bortezomib: a new therapeutic option for POEMS syndrome. European Journal of Haematology. 2010, Cilt 84, Sayı 2, Sayfa 175177 Işık Kaygusuz, Hakan Tezcan, Mustafa Cetiner, Ozan Kocakaya, Ant Uzay, Mahmut Bayik
 • Effects of selective COX-2 inhibitors on the gastric permeability of sucrose: a controlled study with placebo and ibuprofen. European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2003, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa 403?406 Meltem Ekenel, Erol Avşar, Neşe İmeryüz, Meral Yüksel, Goncagül Haklar, Ozan Kocakaya, Nurdan Tözün.
 • Hepatitis A Vaccines. Marmara Medical Journal, 2002, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa 63?65 Ozan Kocakaya, Erol Avşar.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI