Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 - 2021 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Göz Hastalıklar Bölümü
 • 2019 - 2021 Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Doktor Öğretim Üyesi
 • 2015 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Yenibosna Safa Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2021 İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2016 Sağlık Bakanlığı Zorunlu Hizmet / Uzman Doktor
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Quantitative analysis of retinal microvascular structure and correlation with ocular parameters: A normative database of pediatric OCT angiography. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 41, 1-6., Doi: 10.1016/j.pdpdt.2023.103301 Yayın No: 8235 COMBA ÖZGE BEGÜM, PAŞAOĞLU ERCAN, BEYAZAL MUHAMMET, KARAKAYA MUHARREM, ALBAYRAK SİNAN
 • Early- term Optical Coherence Tomography Angiographic Findings in Pediatric Patients Infected with COVID-19. Ocular Immunology and Inflammation, 31(2), 338-342., Doi: 10.1080/09273948.2022.2027470 (Yayın No: 7839461) COMBA ÖZGE BEGÜM, KARAKAYA MUHARREM, ALBAYRAK SİNAN, YALÇIN ELVAN
 • Risk factors, incidence,and long-term outcomes of premature infants with retinopathy in a single tertiary clinic. The Injector, 2(1), 52-59., Doi: 10.5281/zenodo.7028523 (Kontrol No: 7839551) COMBA ÖZGE BEGÜM, KARAKAYA MUHARREM
 • The Evolution of Retinopathy of Prematurity Publications: A Holistic Investigation of Global Outputs with Bibliometric Analysis. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 13(2), 104-115., Doi: 10.4274/iksstd.2021.72325 (Kontrol No: 7839498) COMBA ÖZGE BEGÜM
 • Visual performance and patient satisfaction following the implantation of a novel trifocal supplementary intraocular lens European Journal of Ophthalmology, 31(5), 2346-2352., Doi: 10.1177/1120672120969042 (Yayın No: 7839423) ALBAYRAK SİNAN, COMBA ÖZGE BEGÜM, KARAKAYA MUHARREM
 • Effect of capsule tension ring on short-term refractive stabilization and visual performance in trifocal intraocular lens implantation. Journal Français d''Ophtalmologie, 44(8), 1168-1173., Doi: 10.1016/j.jfo.2021.01.028 COMBA ÖZGE BEGÜM, ALBAYRAK SİNAN, KARAKAYA MUHARREM
 • Optical coherence tomography-signal strength index following trifocal and monofocal intraocular lens implantation. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 36(4), 1-4., Doi: 10.1016/j.pdpdt.2021.102606 (Yayın No: 7839230) COMBA ÖZGE BEGÜM, PEHLİVANOĞLU SEREN, ALBAYRAK SİNAN, KARAKAYA MUHARREM, BAYRAKTAR ZERRİN, BAYRAKTAR ŞÜKRÜ
 • Efficacy of different accelerated corneal crosslinking protocols for progressive keratoconus. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 43(8), 1089-1099., Doi: 10.1016/j.jcrs.2017.05.036 (Yayın No: 7839493) TOKER AYŞE EBRU, ÇERMAN EREN, ÖZARSLAN ÖZCAN DENİZ, COMBA ÖZGE BEGÜM

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?