Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2022 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Doçent
 • 2017 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Doçent
 • 2014 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Stanford University Comprehensive Cancer Center, Palo Alto, California, (Visiting Observer)
 • 2019 - 2021 UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, California, (Meme Kanseri Onkolojisi)
 • 2017 - 2019 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Doçent
 • 2014 - 2017 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Yardımcı Doçent
 • 2010 - 2014 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Yan Dal Araştırma Görevlisi
 • 2006 - 2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • The European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • CDK4/6 inhibitors: Mechanisms of resistance and potential biomarkers of responsiveness in breast cancer Future Oncology, 2022 Mar;18(9):1143-1157. Cetin B, Wabl CA, Gumusay O.
 • Immunotherapy Toxicity: identification and management Breast Cancer Res Treat 2022 Feb;192(1):1-17. Gumusay O, Callan J, Rugo HS.
 • Immunotherapy in Breast Cancer and the Potential Role of Liquid Biopsy. Front. Oncol., 15 March 2022. ( share first authorship) Magbanua MJ, Gumusay O, Kurzrock R, vant Veer LJ, Rugo HS.
 • The role of percutaneous vertebral augmentation in patients with metastatic breast cancer: Literature review including report of two cases Breast. 2022 Apr 2;63:149-156. Gumusay O, Huppert LA, Behr SC, Rugo HS.
 • Emerging treatment strategies for metastatic triple-negative breast cancer. Therapeutic Advances in Medical Oncology. January 2022. Huppert LA, Gumusay O, Rugo HS.
 • Trials of Immunotherapy in Triple Negative Breast Cancer. Curr Breast Cancer Rep 13, 171185 (2021). Gumusay O, Wabl, CA, Rugo HS.
 • Pembrolizumab for Early Triple-Negative Breast Cancer. N Engl J Med 2020 Jun 25;382(26): e108. Cetin B, Gumusay O.
 • Strategic Combinations to Prevent and Overcome Resistance to Targeted Therapies in Oncology. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2020 May;40: e292-e308. Gumusay O, Vitiello PP, Wabl C, Corcoran RB, Bardelli A, Rugo HS.
 • Factors Influencing Chemotherapy Goal Perception in Newly Diagnosed Cancer Patients J Cancer Educ. 2016 Jun;31(2):308-13. Gumusay O, Cetin B, Benekli M, Gurcan G, Ilhan MN, Bostankolu B, Ozet A, Uner A, Coskun U, Buyukberber S.
 • Discordances in HER2 status between primary gastric cancer and corresponding metastatic sites Japanese Journal of Clinical Oncology. 2015 May; 45(5), 416-421. Gumusay O, Benekli M, Ekinci O, Baykara M, Ozet A, Coskun U, Demirci U, Uner A, Dursun A, Atak EY, Buyukberber S.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI