Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Yardımcı Üreme Teknikleri / Tüp Bebek Eğitimi - Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi
 • 2019 CİSED ? Cinsel Terapi Eğitimi
 • 2018 Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ? Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi
 • 2017 Jinekolojide Radikal ve Rekonstrüktif Cerrahi Kadavra Kursu
 • 2017 Laparoskopi ve Histeroskopi Canlı Cerrahi Kursu
 • 2017 Ürojinekolojik Anatomi ve Operasyonlar Kadavra ve Canlı Cerrahi Kursu
 • 2017 Postpartum Kanamaların Önlenmesi ve Yönetimi Kadavra Obstetrik Cerrahi Kursu
 • 2017 Uygulamalı Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu
 • 2017 Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kadavra Kursu
 • 2017 Pelvic Ultrasound Course
 • 2016 T.C Sağlık Bakanlığı - Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
 • 2015 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2015 T.C Sağlık Bakanlığı - Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi
 • 2013 Ian Donald Advanced Ultrasound Course
 • 2012 Fetal Ekokardiyografi Kursu
 • 2010 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2004 Tarsus Amerikan Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 Acıbadem Kozyatağı Hastanesi - Tüp Bebek Merkezi
 • 2017 - 2019 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 2015 - 2017 Besni Devlet Hastanesi (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı)
 • 2011 - 2015 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. (Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanı)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Infusion of propofol with bispectral index monitoring does not reduce the amount of propofol used during transvaginal oocyte retrieval procedure. Sci Rep 13, 21561 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-48611-6 Bilgen, S., Erdogan, D. & Ökten, S.B.
 • Cannabidiol as a potential novel treatment for endometriosis by its anti-inflammatory, antioxidative and anti-angiogenic effects in an experimental rat model Reproductive BioMedicine Online. 2023 Okten SB et al.
 • Validity and reliability of the Turkish version of the COVID-19 stress scale Int Med Sci. 2022;11(1):62-9. Gundogmus I, Takmaz T, Okten SB, Gunduz A.
 • The importance of serum progesterone concentration at embryo transfer day and effect of rescue additional progesterone during programmed artificial frozen embryo transfer cycles. Reproductive biomedicine online, 45(4), 785?792. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.05.023 (2022) Ozcan P., Cetin, C., Okten, B., Tanoglu, F. B., Taha, H. S., Pasin, O., & Ficicioglu, C.
 • Comparison of Cycle Characteristics, Retrieved Oocyte and Embryo Results of Patients with Poor Ovarian Response who underwent Progestin Primed Ovarian Stimulation and Antagonist Protocols Turkish J Reprod Med Surg. 2022;6(3):190?6. Okten SB, Fıçıcıoğlu C.
 • The role of personality traits on mode of delivery Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 43(3), 292?297. https://doi.org/10.1080/0167482X.2021.1879045 (2022) Okten, S. B., Gunduz, A., Sencelikel, T., Desteli, G., Usta Gunduz, E. B., & Bildaci, T. B.
 • Mechanisms in oocyte maturation and clinical applications Trends in Developmental Biology, 14, 73-92. (2021) Irez T., Ozkara G., Caglayan T., Hocaoglu M., Aygun T.M., Okten B., Kahraman S.
 • The impact of COVID-19-related mental health issues on menstrual cycle characteristics of female healthcare providers. The journal of obstetrics and gynaecology research, 47(9), 3241?3249. https://doi.org/10.1111/jog.14900 (2021) Takmaz, T., Gundogmus, I., Okten, S. B., & Gunduz, A.
 • The comparison of anxiety, depression and stress symptoms levels of healthcare workers between the first and second COVID-19 peaks Psychiatry Res. 2021 Jul;301:113976. doi: 10.1016/j.psychres.2021.113976. Gündoğmuş İ, Ünsal C, Bolu A, Takmaz T, Ökten SB, Aydın MB, Uçar H, Gündüz A, Kul AT.
 • Letrozole as an Alternative Treatment for Ectopic Pregnancy Turkish J Reprod Med Surg. 2021;5(1):32?5. Okten SB, Fıçıcıoğlu C.
 • Evaluation of the Proarithmic Potential of Clomiphene Citrate in Surface Electrocardiogram Van Med J [Internet]. 2020;27(3):326?30. Available from: https://dx.doi.org/10.5505/vtd.2020.32650 Karakus A, Ökten SB, İNANÇ İH, Turkmen S.
 • Salivary Leptin and Chemerin; a novel way of gestational diabetes screening. Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology, 36(12), 1116?1118. https://doi.org/10. Okten, S. B., & Bildacı, T. B.
 • Proteinuria in preeclampsia: is it important? Ginekol Pol. 2018;89(5):256-261. doi: 10.5603/GP.a2018.0044. Özkara A, Kaya AE, Başbuğ A, Ökten SB, Doğan O, Çağlar M, Kumru S.
 • Is there A Relationship between route of delivery, perinatal characteristics, and neonatal outcome in preterm birth? Niger J Clin Pract. 2018 Mar;21(3):312-317. doi:10.4103/njcp.njcp_333_16. PubMed PMID: 29519979 Dolgun ZN, Inan C, Altintas AS, Okten SB, Karadag C, Sayin NC.
 • Unilateral ovarian leiomyoma in a 14-year-old adolescent: A rare case report Arch Clin Exp Med. 2018;3(1):38-40. Kaya AE, Ökten SB, Başbuğ A, Gamsızkan M, Doğan O, Bakı H.
 • Myomectomy During Cesarean Section: Seven Years? Experience Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017 Oct, Vol-11(10): QC12-QC14. 12 Zehra Nihal Dolgun, Sabri Berkem Okten, Rakhshanda Aslanova, Dilek Pinar Ozer, Ozge Ordu, Niyazi Cenk Sayin
 • Preterm birth in twin pregnancies: Clinical outcomes and predictive parameters. Pak J Med Sci 2016 Jul-Aug; 32(4):922-6 Dolgun ZN, Inan C, Altintas AS, Okten SB, Sayin NC.
 • Incidental intravascular lipoleiomyomatosis in a hysterectomy specimen: how to manage? J Clin Diagn Res. 2015 Jan;9(1):QD07-8. doi: 10.7860/JCDR/2015/9170.5390. Epub 2015 Jan 1. Dolgun ZN1, Aslanova R2, Can N3, Okten SB4, Aslan MM5
 • Occipital Encephalocele: A Case Report Int J Basic Clin Med 2014; 2(3):138-40. Aslanova R, Dolgun ZN, Turhan E, Ökten SB.
 • What is your diagnosis? J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Mar 1;15(1):67-8. doi: 10.5152/jtgga.2014.0014. eCollection 2014. Pak J Med Sci 2016 Jul-Aug; 32(4):922-6

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?