Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Rush University, Midwest Orthopaedics at Rush, Sports Division, Chicago,IL,USA /Spor Cerrahisi Üst İhtisası
 • 2020 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kas-İskelet Sistemi ve Rejeneratif Tıp Doktora Programı / Doktora-PhD
 • 2014 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2007 Universita Degli Studi Di PALERMO Facolta di Medicina, Palermo, İtalya
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2020 - 2022 Rush University, Midwest Orthopaedics at Rush, Sports Division, Chicago,IL,USA / Spor Cerrahisi Üst İhtisası
 • 2017 - 2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Öğretim Üyesi
 • 2014 Division of Shoulder Surgery, Department of Orthopaedic Surgery, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA /Fellowship
 • 2013 Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy / Fellowship
ÜYELİKLER
 • The Arthroscopy Association of North America (AANA) Associate Member
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği
 • Federation Of Orthopaedic Trainees in Europe (FORTE) - Board Member
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İstanbul Şubesi
 • Türk Kemik Eklem Cerrahisi Derneği
 • TOTBİD Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi (TOTBID-AGUH) Önceki Başkan
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Examining the Efficacy of Medial Meniscus Posterior Horn Root Repair: A Meta-Analysis and Systematic Review of Biomechanical and Clinical Outcomes Am J Sports Med. 2022 Apr 6:3635465221077271. Alison K. Perry, Ophelie Lavoie-Gagne, Derrick M. Knapik, Bhargavi Maheshwer, Alexander J. Hodakowski, Safa Gursoy, Robert F. LaPrade, and Jorge C
 • A Comprehensive Description of The Lateral Patellofemoral Complex: Anatomy and Anisometry. 8. Am J Sports Med. 2022 Mar;50(4):984-993. Hailey P. Huddleston, Jorge Chahla, Brady T. Williams, Navya Dandu, Safa Gursoy, Phillip Malloy PT, Neal M. Naveen, Brian J Cole, Adam B. Yanke
 • Relative Efficacy of Intra-articular Injections in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Am J Sports Med. 2022 Sep;50(11):3140-3148. Harsh Singh, Derrick M Knapik, Evan M Polce, Carlo K Eikani, Amanda H Bjornstad, Safa Gursoy, Allison K Perry, Jennifer C Westrick, Adam B Yanke, N
 • Indirect Head of the Rectus Femoris Tendon as a Graft for Hip Labral Reconstruction: An Anatomical, Radiographical and Biomechanical Study. Am J Sports Med. 2022 Accepted for Publication Safa Gursoy, Felipe Spinelli Bessa, Navya Dandu, Hailey P Huddleston, Brady T Williams, Amar Vadhera, Ian M Clapp, Philip Malloy, Elizabeth F Shew
 • Clinical and Radiographic Outcomes Following Microfracture Treatment With and Without Augmentation for Focal Chondral Lesions in the Knee: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med. 2022 Jun 23:3635465221087365 Luc M Fortier, Derrick Knapik, Suhas P Dasari, Evan M Polce, Filippo Familiari, Safa Gursoy, and Jorge Chahla
 • The Effect of Sectioning of the Anterior Cruciate Ligament and Posterolateral Structures on Lateral Compartment Gapping: A Randomized Biomechanical Study Orthop J Sports Med. 2022 Jun 6;10(6):23259671221100216. Safa Gursoy, Allison K. Perry, Navya Dandu, Harsh Singh, Amar S Vadhera , Adam B Yanke , Robert F. LaPrade, Jorge Chahla
 • Patients Follow Three Different Rate of Recovery Patterns Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Based on IKDC Score. Arthroscopy. 2022 Aug;38(8):2480-2490.e3. Safa Gursoy, Ian Clapp, Allison K. Perry, Alexander Hodakowski, Benjamin Kerzner, Harsh Singh, Amar Vadhera, Bernard Bach, Charles A. Bush-Joseph,
 • Optimal Tibial Tunnel Placement for Medial and Lateral Meniscal Root Repair on the Anteromedial Tibia in the Setting of Anterior and Posterior Cruciate Ligament Reconstruction of the Knee Am J Sports Med. 2022 Apr;50(5):1237-1244. Safa Gursoy, Allison K. Perry, Alex Wells Brady, Navya Dandu, Harsh Singh, Amar S. Vadhera , Adam B Yanke, Robert F. LaPrade, Jorge Chahla
 • Intraoperative Guidance for the Surgical Correction of Cam Deformities Using Hip Arthroscopy Based on Alpha Angle Measurement. Arthrosc Tech. 2021 Apr 26;10(5):e1351-e1360. Safa Gursoy, Amar S Vadhera, Harsh Singh, Allison Perry, Shane J Nho, Jorge Chahla.
 • Remplissage and Labral Reconstruction Technique Correlated with Dynamic Hip Examination Using the Kite Technique for Restoration of the Suction Seal in Revision Hip Arthroscopy. Arthrosc Tech. 2021 Jul 20;10(8):e1995-e2004. Safa Gursoy, Amar S Vadhera, Harsh Singh, Allison K Perry, Shane J Nho, Jorge Chahla

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI