Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi / Doçentlik
 • 2009 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
 • 2018 - 2021 Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi / Öğretim Görevlisi
 • 2010 - 2017 Adana Özel Adana Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2010 - 2011 Kahramanmaraş Göksun Dr Süreyya Adanalı Devlet Hastanesi / Devlet Hizmet Yükümlülüğü
 • 2005 - 2009 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İhtisas
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Accuracy of Intraoperative Frozen Section in Guiding Surgical Staging of Endometrial Cancer. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2021 Sep;304(3):725-732. doi: 10.1007/s00404-021-05979-y. Epub 2021 Feb 20. Doğan Durdağ G, Alemdaroğlu S, Yüksel Şimşek S, Yılmaz Baran Ş, Çelik H.
 • Pregnancy of Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: Maternal and Neonatal Outcomes. J Türk Ger Gynecol Assoc. 2020 Jun 8; 21 (2): 97-101. Doi: 10.4274/jtgga.galenos.2019.2019.0078. Kalaycı H, Doğan Durdağ G, Yılmaz Baran Ş, Yüksel Şimşek S, Alemdaroğlu S, Özdoğan S, Bulgan Kılıçdağ E.
 • Prognostic factors of endometrial cancer in the elderly patient group and their effects on survival. North Clin Istanb, 2021 Jan 14;8(4):345-353. doi:10.14744/nci.2020.47154. PMID: 34585068; PMCID: PMC8430360. Alemdaroğlu S, Doğan Durdağ G, Yılmaz Baran Ş, Yüksel Şimşek S, Yetkinel S, Yetkinel S, Alkaş Yağınç S, Güler OC, Çelik H.
 • Youtube videos as an information source about urinary incontinence. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021 Dec;50(10): 102197. doi: 10.1016/j.jogoh.2021.102197. Epub 2021 Jul 13. PMID: 34271242. Baran C, Yilmaz Baran S
 • Treatment Outcomes of Cesarean Scar Pregnancies: Do We Have Options? J Obstet Gynaecol, 2021 Jun 2;18(2):85-91. doi: 10.4274/tjod.galenos.2021.77535. Şimşek E, Yüksel S, Alkaş Yağınç D, Yılmaz Baran Ş, Çok T, Bulgan Kılıçdağ E.
 • Feasibility of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in ovarian cancer during COVID-19 pandemic Int J Gynecol Cancer. 2021 Jun;31(6):883-887. doi: 10.1136/ijgc-2021 -002511. Epub 2021 Apr 15. PMID: 33858953; PMCID: PMC8054827. Ayhan A, Yilmaz Baran S, Vatansever D, Doğan Durdag G, Akilli H, Çelik H, Taskiran C.
 • Reappraisal of the relationship between 24-hour proteinuria and preeclampsia in terms of the maternal and perinatal outcomes. Hypertens Pregnancy. 2020 May;39 (2): 82-88. Doi: 10.1080/10641955.2020.1725038. Yılmaz Baran Ş, Alemdaroğlu S, Doğan Durdağ G, Yetkinel S, Yüksel Şimşek S, Kalaycı H, Şimşek E.
 • Single or double-layer uterine closure techniques following cesarean: A randomized trial. AÇTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavia. 2020 Oct 2021 Mar;100(3):531-537. doi:10.1111/aogs.l4018. Epub 2020 Oct 30.PMID: 33029804 Clinical Trial. Yılmaz Baran Ş, Kalaycı H, Doğan Durdağ G, Yetkinel S, Alemdaroğlu S, Tayfun Çok, Bulgan Kılıçdağ E.
 • What is predictive value of preoperative CA 125 level on survival rate of type-1 endometrial cancer? Türk J Med Sci. 2020 Sep 27. Doi: 10.3906/sag- 2005-331 Yılmaz Baran Ş, Alemdaroğlu S, Doğan Durdağ G, Yüksel Şimşek S, Aka Bolat F, Köse F, Çelik H.
 • Does abnormal ductus venosus pulsatility index at the fırst-trimester effect on adverse pregnancy outcomes? J Gynecol ObstetHum Reprod. 2020 Jul 2:101851.49:9. Doi: 10.1016/j .jogoh.2020.101851. Yılmaz Baran Ş, Kalaycı H, Doğan Durdağ G, Yetkinel S, Arslan A, Bulgan Kılıçdağ E.
 • The role of prophylactic and therapeutic red blood cell exchange in pregnancy with sickle celi disease: maternal and perinatal outcomes J Clin Apher. 2020 Aug 14. 36(3)283-90. Doi: 10.1002/jca.21819. Yılmaz Baran Ş, Kozanoğlu İ, Korur A, Doğan Durdağ G, Kalaycı H, Alemdaroğlu S, Asma S, Bulgan Kılıçdağ E, Boğa C.
 • Does larger fetal ascending aorta than pulmonary artery indicate majör cardiac anomaly? Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine. 2020,26. Doi: 10.21613/GORM.2020.1060. Yılmaz Baran Ş, Arslan A, Doğan Durdağ G, Kalaycı H, Yüksel Şimşek S, Alemdaroğlu S.
 • Nomogram for second trimester corpus callosum measurements: Are nomograms reliable? Perinat Journal 2020, 28 (3): 196-201. Doi: 10.2399/prn.20.0283011. Alemdaroğlu S, Yılmaz Baran Ş, Doğan Durdağ G, Yüksel Şimşek S, Çoban Şerbetçioğlu G, Kalaycı H.
 • The analysis of the termination of pregnancies at and after ten weeks of gestation -a monocenter study. Perinatal Journal. April 22, 2019;27(1). Doi: 10.2399/prn. 19.0271003 Yılmaz Baran Ş, Alemdaroğlu H, Doğan Durdağ G, Kalaycı H, Çelik Z
 • Placental Location Affects Cesarean Complications in Patients with Placenta Previa. Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2019;25. Doi: 10.2 1613/GORM.2019.965 Doğan Durdag G, Kalayci H, Yılmaz Baran Ş, Yüksel Simsek S, Alemdaroglu S, Ozdogan S, Bulgan Kilicdag E.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?