Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2006 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1999 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 1998 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1992 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 Kurtuluş Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2006 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • 1998 - 2004 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
 • 1993 - 1994 Ankara Demetevler Sağlık Ocağı Tabipliği
 • 1992 - 1993 Yusufeli Kılıçkaya Sağlık Ocağı Tabipliği
ÜYELİKLER
 • European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Türk - Alman Jinekoloji ve Obstetri Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Derneği
 • Jinekoloji ve Obstetri Derneği Hatay Şube Başkanı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Severity of pain after uterine artery embolization. Gynecology, Obstetrics & Reproductive Medicine (GORM) Dergisi Şahin Zeteroğlu, Yusuf Üstün, Yaprak Engin Üstün, Muzaffer Şengül, Mustafa Harman, Mansur Kamacı
 • İntrapartum farklı dilüzyonlarda oksitosin kullanımının yenidoğan bilirubin değerleri üzerine etkisi. Mansur Kamacı, Şahin Zeteroğlu, Hanım Güler Şahin, Mustafa Koçar, Tevfik Noyan, TK Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi.
 • Induction of labor in great grandmultipara with misoprostol. Sahin Zeteroğlu, Guler Sahin, Hüseyin A. Eur J Obs Gyn Reprod Biol 126:27 - 32, 2006
 • Preeklamptik gebelerde umbilikal arter eritropoietin değerleri. 7:45 - 50, 2006 H. Güler Şahin, Ramazan Sürücü, Şahin Zeteroğlu, Yaprak E. Üstün, Yusuf Üstün, Mansur Kamacı Ali Kolusarı. J Turkish German Gynecological Association
 • Nodular mastocytosis of the vulva: an unusual localization. Gamze serarslan, Esin Atik, Şahin Zeteroğlu. Aust NZ J Obstet Gynaecol 45:333 - 6, 2005
 • Cesarean delivery rates in adolescent pregnancy. Sahin Zeteroglu, Izzet Sahin, Kemal Gol. Eur J Contracep and Reprod Health Care 10: 119-22, 2005
 • Preeklamptik ve sağlıklı gebelerde plasental patoloji. Yaprak engin Üstün, Yusuf Üstün, Şahin Zeteroğlu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 19:31-34, 2005
 • Eight years experience of uterine rupture cases. S. Zeteroglu., Y. Ustun, Y. Engin Ustun, H.G. Sahin, M. Kamacı. J Obstet Gynaecol 25:458 - 61, 2005
 • Ektopik gebeliklerde risk faktörleri ve tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi. H. Güler Şahin, Şahin Zeteroğlu, Ramazan Sürücü, M. Haki Sucaklı, Mansur Kamacı. Klinik Bilimler & Doktorlar 10 (6):696-700,2004

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI