YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2010 Gemlik Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A rare reason for pulmonary hypertension: primary sarcoma of the pulmonary artery. Heart Surg Forum. 2010 Feb 1;13(1):E28-30. Kaderli AA, Baran I, Sag S, Biger M, Aker S.
 • Effects of Origanum onites on endothelial function and serum biochemical markers in hyperlipidaemic patients. J Int Med Res. 2008 Nov­ Dec;36( 6): 1326-34. Ozdemir B, Ekbul A, Topal NB, Sarand61 E, Sag S, Ba~er KH, Cordan J, Gtilltilti S, Tuncel E, Baran I, Aydinlar A.
 • Arterial elasticity measurement in hemodialysis patients and early effect of hemodialysis on vascular compliance. Atherosclerosis Supplements Volume 9, Issue 1, May 2008, Page 160 S. Sag, Y. Akturk, D. Yesilbursa, K. Dilek and O. Serdar.
 • Doku Doppler, Strain ve Strain Rate Yöntemleri Stres Ekokardiyografiye Katkı Sağlar mı? Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2008;1(3):43-50. Sağ S, Güllülü S.
 • Akut ST Segment elevasyonlu miyokard infarktüsü geçiren N-asetil sistein uygulanan hastalarda oksidatif stres ve QT dispersiyonu ilişkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;32:29-34. Şentürk T, Yeşilbursa D, Serdar A, Serdar Z, Sağ S, Yuvanç U, Cordan J.
 • Effect of N-acetylcysteine on oxidative stress and ventricular function in patients with myocardial infarction. Heart Vessels. 2006 Jan;21(1):33-7. Yesilbursa D, Serdar A, Senturk T, Serdar Z, Sag S, Cordan J.
 • Aort yetersizliğinde tanı ve tedavi, cerrahi indikasyonlar. Türk Kardiyoloji Dergisi Cilt 9, Sayı 4, Kasım 2005, 140-54. Sağ S, Güllülü S.
 • Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda N-Asetil Sisteinin Oksidatif Stres ve Sol Ventrikül Fonksiyonu Üzerine Etkisi. Kardiyoloji Dergisi. 2004;11(6):427-432. Şentürk T, Yeşilbursa D, Serdar A, Serdar Z, Sağ S, Aydın M, Cordan J.
 • Effect of N-acetylcysteine on oxidative stress and ventricular function in patients with myocardial infarction. The Heart Surgery Forum. Volume 7, Supp12 B1l3, 2004 Yesilbursa D, Senturk T, Serdar A, Serdar Z, Sag S, Cordan J.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55