YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi
 • 2009 - 2011 Özel İstanbul Medipol Hastanesi
 • 2007 - 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 • 2003 - 2003 Özel Sincan Şifa Tıp Merkezi
 • 2003 - 2007 Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji A.D.
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Kronik Periodontitisli Hastalarda Kök Kanal Tedavisinin Marjinal Kemik Seviyesine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2013; 47(3): 1-5, Tuncer AK, Şimşek SB
 • Comparison of mesenchymal stem cells and autogenous cortical bone graft in the treatment of class II furcation defects in dogs. Clin Oral Investig. 2012 Feb;16(l):251-8. doi: 10.1007/s00784- 010-0486-7. Epub 2010 Nov 18. Simsek SB, Keleş GC, Baris S, Cetinkaya BO.
 • Effect of autogenous cortical bone grafting in conjunction with guided tissue regeneration in the treatment of intraosseous periodontal defects Eur J Dent. 2010 Oct;4(4):403-ll. Keleş GC, Sümer M, Cetinkaya BO, Tutkun F, Simsek SB.
 • Vascular endothelial grovvth factor expression levels of gingiva in gingivitis and periodontitis patients with/without diabetes mellitus Inflamm Res. 2010 Jul;59(7):543-9. doi: 10.1007/s00011-010-0158-8. Epub 2010 Feb 2. Keleş GC, Cetinkaya BO, Eroglu C, Simsek SB, Kahraman H.
 • Comparison of platelet pellet with or without guided tissue regeneration in the treatment of class II furcation defects in dogs. Clinical Oral Investigations 2008; 13(4) 393-400. Gonca Cayir Keleş, Burcu Özkan Cetinkaya, Sancar Baris, Davut Albayrak, Selen Burçak Simsek.
 • The Role of Periodontal Disease on Acute Phase Proteins in Patients With Coronary Heart Disease and Diabetes. Türk J Med Sci 2007; 37(1): 39-44. Gonca Cayir Keleş, Burcu Özkan Cetinkaya, Selen Burçak Simsek, Diyar Köprülü, Hakkı Kahraman
 • Comparison of Epithelial Proliferative Activity Following Surgical Therapy with Bioactive Glass and Flap Surgery. Journal of Clinical Periodontology 2006;33(suppl 7) 106. Burcu Özkan Cetinkaya, Gonca Cayir Keleş, Selen Burçak Simsek, et al.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimliği Fakültesine Başvuran 60 Yas ve Üzeri Bireylerin Ağız Sağlığı Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006;7(2): 89-93. Bulucu B, Köprülü H, Keleş GÇ, Güler AU, Biçer I, Simsek B, Cender E.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dis Hekimliği Fakültesine Müracaat Eden 60 Yas ve Üzeri Bireylerin Ağız Sağlığının Durum Analizi ve Öneriler III. Ulusal Yaslılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir, s.440-447. Bulucu B, Köprülü H, Güler AU, Keleş GÇ, Biçer I, Simsek B, Cender E.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55