Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2001 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 1992 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Göğüs Cerrahisi
 • 1981 - 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2009 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2009 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2003 - 2008 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi ve Başhekim
 • 2003 - 2005 Amerikan Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı
 • 1998 - 2003 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi uzmanı
 • 1992 - 1998 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi uzmanı
 • 1988 - 1992 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi uzmanlık eğitimi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Avrupa Göğüs Cerrahları Derneği
 • Uluslararası Akciğer Kanseri Derneği
 • Türk Toraks Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lingual inferior segmentectomy for a 7-cm pulmonary arteriovenous malformation. Okur E, Baysungur V, Tezel C, Sevilgen G, Halezeroglu S. Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Jun;57(4):243-4
 • Lung decortication for chronic empyaema: effects on pulmonary function and thoracic asymmetry in the late period. Gokce M, Okur E, Baysungur V, Ergene G, Sevilgen G, Halezeroglu S. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 Oct;36(4):754-8
 • Comprehensive analysis of 4205 patients with chest trauma: a 10-year experience. Demirhan R, Onan B, Oz K, Halezeroglu S. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Sep;9(3):450-3
 • Extrapleural pneumonectomy for pyothorax-associated lymphoma. Halezeroglu S, Akcevin A. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Sep;9(3):554-5
 • The treatment results of patients with multidrug resistant tuberculosis and factors affecting treatment outcome. Karagöz T, Yazicioğlu Moçin O, Pazarli P, Senol T, Yetiş Duman D, Duman G, Saltürk C, Unal O, Halezeroğlu S. Tuberk Toraks. 2009;57(4):383-92
 • Partial resection of persistent left superior vena cava for a T4 lung cancer. Okur E, Tezel C, Baysungur V, Halezeroğlu S. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008;136(4):1080-1
 • Delays in the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer: Are Longer Delays Associated with Advanced Pathological Stage? Yilmaz A, Damadoglu A, Salturk C, Okur E, Tuncer L, Halezeroglu S. Upsala J Med Sci 113 (3): 287-296, 2008
 • Pleomorphic carcinoma of the lung: a report of six cases. Yilmaz A, Sulu E, Arinç S, Saltürk C, Okur E, Aksoy F, Halezeroğlu S. Tuberk Toraks. 2007;55(3):290-4
 • Cell type accuracy of transthoracic fine needle aspiration in primary lung cancer. Yağci Tuncer L, Arinç S, Karabay Oğütçü E, Ertuğrul M, Nergiz S, Okur E, Halezeroğlu S. Tuberk Toraks. 2007; 55(2):148-52
 • Enthusiasm: Where thoracic surgery gets its power. Halezeroglu S. Eur J Cardiothorac Surg. 2006 Dec; 30(6): 825-6. Epub 2006 Oct 24
 • Surgical approach to multiresistant cavitary mycobacteriosis. Halezeroglu S. Breathe, March 2005, Volume 1:3
 • Papillary carcinoma arising on cervico-mediastinal thyroglossal ductal cyst resected via transcervical and partial upper sternotomy incision. Baysungur SV, Okur E, Halezeroglu S, Atasalihi A. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;22(5):842-4

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?