Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji
 • 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi
 • 2000 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Üroloji Anabilim Dalı / Doçentlik
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2021 Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Üroloji Anabilim Dalı / Üroloji Uzmanı
ÜYELİKLER
 • European Association of Urology (EAU)
 • Türk Üroloji Derneği
 • European Association of Urology (EAU)
 • Endourology Society
 • Endoüroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hawk® JAWS versus Lumenis® VersaCut prostate morcellation devices: A comparative study and comprehensive literature review The New Journal of Urology 17 (1), 6-132022 HÇ Aybal, M YILMAZ, S YİLMAZ, E Gazel, K Engin, S YALÇIN
 • Re: The Effect of Prostatic Tissue Density on the Perioperative Outcomes of Holmium Laser Enucleation of Prostate (HoLEP): A Pilot Study 2021 E Kaya, E Gazel, S Yalcin, T Tokas, T Aydogan, H Aybal, L Tunc
 • Bladder neck sparing during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: Six-year experience Northern Clinics of Istanbul 8 (3), 2692021 S Yilmaz, E Ak, E Gazel, S Yalcin, KY Yildiz, L Tunc
 • Is `Omega Signanatomical endoscopic enucleation of the prostate technique reproducible? Andrologia 53 (8), e1413712021 S Yılmaz, E Kaya, S Yalcin, E Gazel, HÇ Aybal, O Açıkgöz, M Yılmaz
 • Laser enucleation for prostates larger than 100 mL: Comparison of HoLEP and ThuLEP Andrologia 53 (8), e1412512021 E Kaya, S Yılmaz, O Açıkgöz, HC Aybal, M Yılmaz, E Gazel, S Yalcın
 • Post-chemotherapy modified template retroperitoneal lymph node dissection in patients with nonseminomatous germ cell tumours Aktuelle Urologie2021 M Zor, S Yilmaz, B Topuz, E Kaya, S Yalcin, AE Coguplugil, ME Ince
 • The Omega Sign: a novel HoLEP technique that improves continence outcomes after enucleation World journal of urology 39 (1), 135-141172021 L Tunc, S Yalcin, E Kaya, E Gazel, S Yılmaz, HC Aybal, M Yılmaz, T Tokas
 • Comparison of outcomes of Holmium enucleation of the prostate for small and moderatesized prostates Andrologia 53 (3), e1397012021 S Yılmaz, S Yalçın, M Yılmaz, O Açıkgöz, HÇ Aybal, E Gazel, E Kaya
 • HoLEP after prostate biopsy: does it have any impact? World Journal of Urology 39 (7), 2605-261112021 S Yılmaz, E Kaya, E Gazel, S Yalcın, HC Aybal, M Yılmaz, O Açıkgöz
 • Impact of diabetes mellitus on urinary continence after holmium laser enucleation of the prostate due to lower urinary tract symptoms: a retrospective study Central European Journal of Urology 74 (4), 5352021 O Acikgoz, M Yilmaz, HC Aybal, S Yilmaz, E Gazel, S Yalcin, M Duvarci

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?