Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 2008 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2023 Malatya Turgut Özal Üniversitesi
 • 2015 - 2017 Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2015 - 2016 Viranşehir Devlet Hastanesi
 • 2015 - 2016 Malatya Yeşilyurt Haşan Çalık Devlet Hastanesi
 • 2010 - 2015 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 2008 - 2010 Sarız Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Bariatrikve Metabolik Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Is Fine Needle Aspiration Biopsy Effective in Detecting Malignancy in Giant Thyroid Nodules ? Eastern J Med. 2023; 28(2): 301-306 Zuhal Karaca Karagöz, Serhat Doğan, Feyzi Kurt, Burcu Özgür Çil, Burhan Hakan Kanat
 • 23.Analysis Of Traumatic Isolated Rectal Injuries Clinical Eastern J Med. 2023; 28(2): 228-231 Serhat Doğan, Bahadır Öndeş, Ali Aksu, Feyzi Kurt.
 • Can Echinococcus Granulosus Infestation Prevent Pancreatic Cancer? An invivo Experimental Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2023 Apr 1;24(4):1307-1312. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.4.1307. PMID: 37116153. Doğan S, Çakir M, Kartal A, Öztaş H, Oltulu P.
 • Comparison of Surgical Treatment with Crystallized Phenol Treatment in Recurrent Pilonidal Sinuses Türk J Colorectal Dis 2022;32:117-122 Kutluer N, Doğan S, Öndeş B, Kurt F.
 • Is gastroscopy necessary before bariatric surgery? . VVorld J Gastrointest Endosc 2021 December 1; DOI:10.4253/wjge.vl4.il.29 ISSN 1948-5190 (online) Kanat BH, Doğan S.
 • The effect of stump ligation techniques on operative time in laparoscopic appendectomy Archives of Medical Science - Civilization Diseases. 2021;6(l):75-77. doi:10.5114/amscd.2021.107846. 04 Kutluer N, Aksu A, Aday U, Burhan Kanat H, Böyük A,Doğan S.
 • Abdominal wall skin lesions in adult morbid obese women Abdominal wall skin lesions in adult morbid obese women. Medical Science and Discovery, 8(11), 642-644. https://doi.org/10.36472/msd.v8ill.624 (2021) Kutluer, N., Yılmaz, M., Doğan, S., & Öndeş, B.
 • A rare case from a young surgeon: Dermofibrosarcoma protuberans Baz Journal of Turgut Ozal Medical Çenter 24 (2) (Emerging Sources Citation lndex) (2017) S Doğan, E Gündeş, V
 • Primary Small İntestinal Tumor Cases İn EmergencySurgery Medical Journal 29 (2), 51-54 (Emerging Sources Citation lndex) (2013) T Küçükka rtallar, E Gündeş, M Çakır, A Tekin, S Doğan Selçuk
 • Surgical treatment of phyllodes tumors of the breast: A single çenter experience Eur J Breast Health 2013; 9: 52-56 DOI: 10.5152/tjbh.2013.04 (Emerging Sources Citation lndex) (2013) F Aksoy, E Gündeş, V Celalettin, GD Emlik, S Doğan

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?