Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 National Center for Spinal Disorders / Budapest, Hungery (Fellowship)
 • 2015 Istıtuto Ortopedıco Rızzolı - 3. Orthopaedic And Traumatologic Clinic / Bologna / İtaly (Fellowship)
 • 2014 Istıtuto Ortopedıco Rızzolı - 3. Orthopaedic And Traumatologic Clinic / Bologna / Italy (Observer)
 • 2011 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2018 SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2015 - 2016 Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği / Genel Sekreter
 • 2014 - 2015 Yavuz Sultan Selim Kemik Hastalıkları Ve Rehabilitasyon Hastanesi / Başhekim
 • 2012 - 2014 Adıyaman Devlet Hastanesi / Mecburi Hizmet
 • 2011 - 2012 Balıkesir Asker Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi
 • Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
 • AO Spine
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The efficiency and safety of intravenous tranexamic acid administration in öpen reduction and internal fixation of pelvic and acetabular fractures Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Feb Gümüştaş SA, Çelen ZE, Onay T, Abul MS, Çevik HB
 • Traumatic Hip Dislocations in Patients Younger Than 16 Years Old: A Single Çenter Experience vvith Mean Follow-Up of 10.4 Years Indian Journal of Orthopaedics (2021) Mehmet Süleyman Abul, İlker Çolak, Seyit Ali Gümüştaş & Tolga Onay
 • Clinical Outcomes after En Bloc Resection of Periosteal Chondroma: A Retrospective Clinical Study Düzce MedJ, 2021 ;23(2):192-196. Erhan Okay, Ayşenur Toksöz Yıldırım, Tulay Zenginkinet, Begümhan Baysal, Seyit Ali Gümüştaş, Korhan Özkan.
 • Tenosynovial Giant Celi Tumor in the Hand: Experience with 173 Cases The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volüme) 2020;25(2):158-163 Hüseyin Bilgehan Çevik, Sibel Kayahan, Engin Eceviz, Seyit Ali Gümüştaş
 • Surgical Management of Clavicular Malignancies VVith Resection of the Clavicle VVİthout Reconstruction Tech Should Elb Surg 2020;21: 25-29 H. Bilgehan Çevik, Seyit A. Gümüştaş and Sibel Kayahan
 • Tenosynovial giant celi tumor in the foot and ankle Foot Ankle Surg. 2019 Sep 6. pii: S1268-7731 (19)30146-8. Çevik HB, Kayahan S, Eceviz E, Gümüştaş SA
 • A skin tumor from an orthopedic oncology perspective: Pilomatrixoma in extremities (11 years experience with 108 cases) Dermatol Ther. 2019 Jun 26:e13004. Çevik HB, Erkan M, Kayahan S, Bulut G, Gümüştaş SA
 • Is high level of hemoglobin A1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers? North Clin Istanb. 2019 Feb 12;6(1 ):21 -27. Doğan M, Onar LC, Aydın B, Gümüstas SA
 • Fifty top-cited classic papers in orthopaedic oncology: a bibliometric analysis Arch Orthop Trauma Surg. 2019 Sep;139(9):1187-1192. Çevik HB, Gümüştaş SA
 • Mid-term and Long-term Functional and Radiographic Results of 13 Surgically Treated Adolescent Capitellum Fractures J Pediatr Orthop. 2018 Sep;38(8):e424-e428. doi: 10.1097/BP0.0000000000001208. Onay T, Gümüştaş SA, Baykan SE, Akgülle AH, Erol B, Irgit KS.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?