Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 2005 - 2007 Univercity of Pittsburgh, Musculoskletal Research Center,Pittsburgh PA, USA.
 • 1993 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1988 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2016 Kayseri Memorial Hastanesi
 • 2011 - 2014 Kayseri Özel Dünyam Hastanesi
 • 2007 - 2009 Erciyesspor Futbol Takımı / Takım Doktorluğu
 • 2007 Barcelona University, Hospital Del Mar, Department of Orthopedics, Sports Trauma
 • 2001 Türkiye Judo Milli Takım / Takım Doktorluğu
 • 1997 Justus Liebig University, Giessen, Almanya, Universitatsklinikum Erlangen, Almanya
 • 1994 - 1997 Amasyaspor Futbol Takımı / Takım Doktorluğu
 • 1994 - 1996 Amasya Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Erciyes Tıp Derneği Yardımcı Editör
 • Journal of Arthroscopy Türkçe Redaksiyon Kurulu Üyesi
 • Ortopedik Cerrahlar Amerikan Akademisi (AAOS) Türkçe Redaksiyon Kurulu Üyesi
 • Joint Diseases & Realated Surgery Dergisi Hakemlik
 • Erciyes Tıp Dergisi Hakemlik
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • European Society of Sports Troumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
 • Asya-Amerikan Eğitim-Araştırmalar Enstitüsü (ASIAM) Yönetim Kurulu Üyesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mobile- versus fixed-bearing total knee arthroplasty: a prospective randomized controlled trial featuring 6-10-year follow-up. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016;50(1): 1-9. Baktır A, Karaaslan F, Yurdakul E, Karaoğlu S.
 • Bilateral spontaneous atraumatic rupture of the Achilles tendon in an athlete. Am J Emerg Med. 2016 Jan;34(l):l 14. Karaaslan F, Yurdakul E, Baloglu M, Mermerkaya MU, Karaoğlu S.
 • Reducing Intra-articular Hemarthrosis After Arthroscopic ACL Reconstruction: Response. Am J Sports Med. 2016 Mar;44(3) Karaaslan F, Karaoğlu S. Yurdakul E.
 • Reducing Intra-articular Hemarthrosis After Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by the Administration of Intravenous Tranexamic Acid: A Prospective, Randomized Controlled Trial J Sports Med. 2015 Nov;43(ll):2720-6 Karaaslan F, Karaoğlu S, Yurdakul E.
 • Reducing Intra-articular Hemarthrosis After Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction by the Administration of Intravenous Tranexamic Acid: A Prospective, Randomized Controlled Trial J Sports Med. 2015 Nov;43(ll):2720-6 Karaaslan F, Karaoğlu S, Yurdakul E.
 • Femoral Revision Using the Wagner SL Revision Stem: A Single-Surgeon Experience Featuring 11-19 Years of Follow-Up. J Arthroplasty. 2015 May;30(5):827-34. Baktır A, Karaaslan F, Gencer K, Karaoğlu S
 • Reducing blood loss in simultaneous bilateral total knee arthroplasty: combined intravenous-intra-articular tranexamic acid administration A prospective randomized controlled trial. Knee. 2015 Mar;22(2):131-5. Karaaslan F, Karaoğlu S, Mermerkaya MU, Baktir A.
 • A mechanically locked knee joint due to free-floating flake-shaped rice bodies: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(5):565-7 Karaoğlu S, Karaaslan F, Mermerkaya MU
 • Long-term result of arthroplasty in the treatment of a case of ochronotic arthropathy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015. doi. 10.3944/AOTT.2015.14.0117 Karaoğlu S, Karaaslan F.
 • Total Knee Arthroplasty Infected by Brucella melitensis: Septic Loosening and Long-Term Results of Two Stage Revision Knee Arthroplasty Journal of Surgery. 10:3, 2014. doi: 10.7438/1584-9341-10-3-5 Karaaslan F, Mermerkaya MU, Karaoğlu S, Ayvaz M

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?