Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı / Doçent
 • 1998 - 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği, Doktora
 • 1993 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1983 Ankara Fen Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2010 Anadolu Sağlık Merkezi
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2008 Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı
 • 2006 - 2007 Florida Üniversitesi Ortopedik Spor Hekimliği Enstitüsü, Araştırmacı (TÜBİTAK bursu ile)
 • 1999 - 2001 Bayındır Hastanesi
 • 1996 - 1999 Spor Eğitimi ve Sağlık Araştırma Merkezi
 • 1995 - 1996 Kırıkkale Devlet Hastanesi
 • 1994 - 1995 Eskişehir Hava Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği
 • Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 • Türkiye Spor Hekimleri Derneği
 • European Collage of Sports Medicine
 • American Collage of Sports Medicine
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of four Airway Devices on Cervical Spine Alignment in a Cadaver Model with Global Ligamentous Instability at C5-6. Spine. 2011 May 27.[Epub ahead of print] 1. Prasarn ML, Conrad B, Rubery PT, Wendling A, Aydog T, Horodyski M, Rechtine GR.
 • The frequency of fibromyalgia in sport professionals Inanıcı F, Ozdemir O, Aydoğ T, Sendil A, Kutsal YG, Hasçelik Z. Rheumatol Int. 2010 Jul 24.[basımda]
 • Paget-Schroetter syndrome forerunning the diagnoses of thoracic outlet syndrome and thrombophilia Ozçakar L, Dönmez G, Yörübulut M, Aydoğ ST, Demirel H, Pasaoglu I, Doral MN: Clin Appl Thromb Hemost. 2010 Jun;16(3):351-5
 • Percutaneous suturing of the ruptured Achilles tendon with endoscopic control Doral MN, Bpzkurt M, Turhan E, Ayvaz M, Atay OA, Üzümcügil A, Leblebicioğlu G, Kaya D, Aydoğ T. Arch Orthop Trauma Surg.2009;Aug;129(8):1093-101
 • Rectus muscle strain akin to a mass lesion of the thigh: sonography distinguishes the nuance Ozçakar L, Malas FU, Aydoğ ST. Am J Phys Med Rehabil.2009 Sep;88(9):780
 • The clinical and radiographic presentation of subacute muscular injiries in the adolescent Aydog ST, Dorak MN, Demirel AH, Tetik O, Cömert RB. J Back Musculoskeletal Rehabil.2008;21(3):207-210
 • A handball player with a tennis leg: Incentive for muscle sonography and intermittent pneumatic compression during the follow up Aydog ST, Ozcakar L. J Back Musculoskeletal Rehabil. 2007; 20(4): 181-3
 • The effect of exercise on hip muscle strength, gait speed and cadance in patients with total hip arthroplasty: a randomized controlled study Unlu E, Eksioglu E, Aydog E, Aydog ST, Clin Rehabil. 2007;21(8):706-711
 • An Intervening Thoracic Outlet Syndrome in a Gymnast with Levator Claviculae Muscle Aydog ST, Ozcakar L, Demiryurek D, bayramoglu A, Yorubulut M. Clin J Sports Med 2007; 17(4): 323-5
 • ACL Reconstruction in a Blind Athlete: A Ace Report Aydog ST, Doral MN, Tetik O, Demirel AH, Ozcakar L. Clin J Sports Med 2007; 17(2): 153
 • Foot deformities in Rheumatoid Arthritis and relevance of foot function index Bal A, Aydog E, Aydog ST, Çakcı A. Clin Rhematol 2006;25(5):671-675

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI