Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2012 Tıpta Uzmanlık Kurulu Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu El Cerrahisi
 • 2008 Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Boardu
 • 2007 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterliliği
 • 2007 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 Atatürk Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 Gent Üniversitesi, Gent, Belçika
 • 2006 - 2008 İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi / Öğretim Üyesi
 • 2002 - 2004 Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Tayvan
 • 2001 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 1994 - 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
 • 1997 Canniesburn Hospital, Glasgow, İskoçya
 • 1996 Stoke Mandeville Hospital, Aylesbury, İngiltere
 • 1996 Addenbrooke''s Hospital, Cambridge, İngiltere
 • 1992 - 1993 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • World Society for Reconstructive Microsurgery
 • European Association of Plastic Surgeons
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • American Society for Reconstructive Microsurgery
 • Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Onlay bone grafts in head and neck reconstruction. Yazar S. Seminars in Plastic Surgery, 24, 255-261 (2010)
 • Cutaneous muscle flap: A case report. Yazar S., Chen H. C., Mardini S., Salgado C. J. J Reconstr Microsurg, 25, 517-520 (2009)
 • Functional reconstruction in large and complex soft tissue defects of forearm and hand with multifunctional anterolateral thigh flap. Gideroglu K., Cakici H., Yildirim S., Yazar S., Akoz T. Eklem Hastalik Cerrahisi. 20, 149-155 (2009)
 • Augmentation of venous drainage by a venous anastomosis for pedicled flaps. Yazar S., Chen, H. C., Mardini, S. Reconstr Microsurg. 24:369-376 (2008)
 • The use of free flaps in the management of type III-B open calcaneal fractures. Ulusal A. E., Lin C. H., Lin Y. T., Ulusal B. G., Yazar S. Plast Reconstr Surg. 121, 2010-2019 (2008)
 • Use of composite anterolateral thigh flap as double vascularized layers for reconstruction of complex hand dorsum defect. Yazar S., Gideroglu K., Kilic B., Gokkaya A. Plast Reconstr Aesthet Surg. 61, 1549-1550 (2008)
 • Safety and reliability of microsurgical free tissue transfers in pediatric head and neck reconstruction - a report of 72 cases. Yazar S., Wei F. C., Chen H. C., Cheng M. H., Huang W. C., Chuang D. C. C., Lin C. H. Plast Reconstr Aesthet Surg, 61, 767-771 (2008)
 • Osteomyocutaneous peroneal artery perforator flap for reconstruction of composite maxillary efects. Yazar S., Cheng M. H., Wei F. C, Hao S. P., Chang K. P. Head Neck. 28, 297-304 (2006)
 • Osteomyocutaneous peroneal artery perforator flap for reconstruction of composite maxillary defects. Yazar S., Cheng M. H., Wei F. C., Hao S. P., Chang. K. P. Head Neck, 28, 297-304 (2006)
 • Kompozit duku allotransplantasyonunda imminolojik faktörler temelinde preklinik çalışmalar ve hayvan modelleri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2004
 • Elective free- tissue transfer in pediatric patients. Yücel A, Aydin Y, Yazar S, Altintaş F, Şenyuva C. J. Reconstr. Microsurg.2001;17:27-36

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?