YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1989 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 SSK Kartal Hastanesi
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 - 2017 Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
ÜYELİKLER
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Kolon Rektum Dernegi
 • Türk Fıtık Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gallbladder Duplication: A Rare Case Treated Laparoscopically ACU Sağlık Bil Derg 2020; 11(1):186-189. https://doi.org/10.31067/0.2020.260 Babür T, Özveri E, Ertem M.
 • Akalazyada robotik cerrahi. Gönüllü NN, Editör. Akalazya: Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.56-9. Ertem M, Babür T.
 • Kolon kanserinde laparoskopik cerrahi. Kolon Kanseri Kanser Gündemi Dergisi; Volume 7/1, Ocak 2019. p.39-44. Babür T, Ertem M.
 • İleal tubuler duplikasyon; erişkinde nadir ileus nedeni. Ulusal Cerrahi Dergisi Babür T.
 • İatrojenik zenker divertikül perforasyonu: Konservatif tedavi edilen bir olgu. Ulusal Cerrahi Dergisi Babür T.
 • Retrorektal Endometriozis. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Babür T, Çığ G, Akyazıcı M, Ertem M.
 • Epidermal büyüme faktörünün diabetik sıçanlarda kolon anastomozuna etkisi. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi Kuşlu S, Hamzaoğlu İ, Karahasanoğlu T, Babür T, Alver O, Cebeci H.
 • İntraperitoneal drenlerin kolonik anastomoz iyileşmesine etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Babür T, Hamzaoğlu İ, Paksoy M, Karahasanoğlu T, Kuşlu S, Farahmand M, Ünal H.
 • Masif alt gastrointestinal sistem kanamaları. Ulusal Travma Dergisi Gazioğlu E, Çiçek Y, Çubukçu A, Ertürk S, Babür T.
 • Kolorektal anastomozlarda proflaktik drenaj gerekli mi? Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Alemdaroğlu K, Özbal A, Şirin F, Karahasanoğlu T, Babür T.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55