Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 University of North Carolina at Chapel Hill Çocuk Nörolojisi
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1992 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 Erenköy Kız Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 Children''s Hospital Boston-Pediatrik Epileptoloji, Klinik / Gözlemci
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Pediatrik Nöroloji Uzmanı
 • 2003 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2002 - 2003 Washington University, St. Louis
 • 2002 - 2003 Washington University, St. Louis / Pediatrik Epilepsi, Fellowship
 • 1999 - 2002 University of North Carolina at Chapel Hill / Pediatrik Nöroloji, Fellowship
 • 1999 - 2002 University of North Carolina at Chapel Hill
ÜYELİKLER
 • American Academy of Neurology
 • Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Derneği
 • Çocuk Nörolojisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • SSPE''li bir çocukta sıradışı MRG Bulguları. Uğur Işık, Şebnem Kuter. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011 2(2):97-99
 • Basal ganglia location of subependymal giant cell astrocytomas in two infants. Isik U, Dincer A, Sav A, Ozek MM. Pediatr Neurol 2010;42(2):157-9
 • Fetal inme tanısında prenatal MR görüntüleme ve önemi. Ümit Aksoy Özcan, Uğur Işık, Atilla Damlacık, Canan Erzen. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010 1(2):94-98
 • Acıbadem Üniversitesi?nde ve dünyada fetal nörolojiye yaklaşım. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010 1(1):5-8 Ümit Aksoy Özcan, Uğur Işık, Atilla Damlacık, Arda Lembet, Harika Bodur, Canan Erzen, Aydın Sav.
 • Seizures as the sole manifestation of cerebellar lesions in three children. Uğur Işık, Alp Dinçer, Aydın Sav, Memet Özek. Journal of Pediatric Neurology. 2009
 • Deep brain stimulation for Holmes tremor related to a thalamic abscess. Selçuk Peker, Uğur Işık, Yasemin Hoşver, Memet M Özek. Child''s Nervous System 2008;24(9):1057-62.
 • Reversible EEG changes during rotavirus gastroenteritis. Uğur Işık, Mine Çalışkan. Brain and Development 2008;30(3):73-6
 • Corpus callosum agenesis in trisomy 8p11.23 and monosomy 4q34 because of maternal translocation. Uğur Işık, Seher Başaran, Tahir Dehgan, Memnune Apak. Pediatric Neurology 2008;39(1):57-9
 • Extrepontine myelinolysis in a child: a rare case with MRI, DWI, and MRS follow-up. . Alp Dinçer, Uğur Işık, E. Koşak, Memet M Özek. The Neuroradiology Journal 2008;21:527-537
 • Endoscopic treatment of in-utero diagnosed suprasellar arachnoid cyst and development of salt wasting. Uğur Işık, Memet M Özek. Minimally Invasive Neurosurgery 2007;50(4):243-6
 • Surgical treatment of polymicrogyria with advanced radiologic and neurophysiologic techniques Uğur Işık, Alp Dinçer, Memet M Özek . Child''s Nervous System, 2007;23(4):443-8.
 • Prevalence of headache and its association with sleep disorders in children. Ugur Isik, Refika Hamutcu Ersu, Pinar Ay, Dilsad Save, Ayse Rodopman Arman, Fazilet Karakoc, Elif Dagli. Pediatric Neurology 2007;36(3):146-152
 • Cluster Headaches Simulation Parasomnias. Işık U, D''Cruz OF. Journal of Pediatric Neurology. 2002; 27:227-9
 • Recurrent Encephalopathy and Seizures in An Adolescent Girl. Işık U, Tennison MB, D''Cruz OF. Clinical Pediatrics 2001; 40(59):273 - 5
 • Evaluation of Neonates with Open Myelomeningoceles. Bilgen H, Özel E, Örs R, Işık U, Hiçdönmez T, Özek MM. Marmara Medical Journal 1999; 12(2): 67-69

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI