Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Çocuk Nörolojisi , beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan ve 0-18 yaş grubu çocukları kapsayan bir tıp uzmanlık dalıdır. Birimimiz “Gelişim nörolojisi” ya da “Pediatrik nöroloji” olarak da literatürde yer alır.

0-18 yaş grubunda büyüme ve gelişme devam ettiği için bu grupta ki bireylerin nörolojik muayeneleri, hastalıklarının nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri yetişkinlere göre farklılık gösterir ve bu dalda uzmanlık gerektirir.

Çocuk nörolojisi, prematüre ve risk taşıyan bebeklerin nörolojik süreçleri, çocuklarda gelişim bozuklukları, beyin travmaları, şuur kaybı, yıllar içerisinde ortaya çıkan yürüme bozuklukları, ailevi geçişli nörolojik hastalıklar, baş ağrısı , felç, epilepsi , kas ve sinir yaralanmaları, serebral pals i, otistik şikayetler, davranış bozuklukları da dahil olmak üzere geniş bir çerçeveye yayılır.

Çocuk Nörolojisinin İlgilendiği Hastalıklar Nelerdir?

Çocuk nörolojisi doktorları tarafından takip edilen hastalıklar beyin ve sinir sistemiyle alakalı olduğu için oldukça geniş yelpazede incelenebilir. Gebelik ve doğum esnasında gelişen anormallikler, beyin hasarlanmaları, serebral palsi, felçler gibi perk çok hastalığın tanı ve tedavisi çocuk nörolojisi bölümünün sorumluluğundadır. Bu hastalıklardan başlıca olanları şunlardır:

Serebral Palsi (Beyin Felci)

Anne karnında, doğum sırasında veya 2 yaşından önce beyinde meydana gelen zedelenme yüzünden yaşanan duruş ve hareket güçlüğü hastalığıdır. Zedelenen bölgenin yeri ve hacmine göre belirtiler farklılık gösterir.

Bebeğin erken doğması, anne adayının tansiyon düzensizlikleri, kan uyuşmazlığı yaşanması, doğum sırasında bebeğin oksijen eksikliği çekmesi gibi faktörler bu hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Oluşmuş hasar geri döndürülememekle beraber çoğu hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavi çocuğun becerilerini geliştirebilmesi açısından mühimdir.

Hipotonik Bebek (Gevşek Bebek)

Bu hastalıkta bebeklerin kol ve bacak hareketleri kısıtlanmıştır. Bebeklerin kurbağa pozisyonunda yatışları tipiktir. Koltuk altından kaldırılarak kucağa alınan bebeğin başı öne doğru düşer. Bazı bebeklerde görülen hafif gevşeklik durumu 2 yaşının ardından kendiliğinden düzelebilir.

Epilepsi (Sara Hastalığı)

Beynin normal işleyişinde var olan bozukluklar sonucu aniden ortaya çıkan ve kişinin davranışlarını, şuurunu etkileyen, nöbetlerle tekrarlayan nörolojik bir hastalıktır. Antiepileptik ilaçlarla beraberinde normal gelişim gösteren çocukların yaklaşık %65’i tedavi edilebilir.

Hareket Bozuklukları

Tik, Sydenham koresi, distoni sık rastlanan hareket bozuklukları arasında yer alır. Sebebi çoğunlukla beyin gelişimi sırasında yaşanan hasarlanmalardan meydana gelir. Ama ilaç yan etkileri, yaşanan travma, kanamalar, menenjit ve genetik özelliklere göre de gelişmesi mümkündür. İlaç ve cerrahi müdahalesi beraberinde hastanın yaşam kalitesi arttırılması amaçlanır.

Otizm

Çocukların konuşmakta zorlandığı, nesneler, olaylar, kişiler arasındaki ilişkiyi tam manasıyla kuramadığı, tekrarlayan hareketler ve davranışlar sergilediği gelişim anormallikleri işlev bozukluklarına sebebiyet verir. Sosyal etkileşim sınırlıdır.

Nöromotor Gelişimde Gerilik

Yürüme, koşma, oturma, yemek yeme, resim yapma gibi becerilerin yaşıtlarına kıyasla gelişim basamaklarını geç tamamlanmasıdır.

Baş Dönmesi (Vertigo)

Çocuklarda görülme oranı yaklaşık %6’ya tekabül eder. Baş dönmesinin santral nedenlerden mi, periferik nedenlerden mi kaynaklandığını anlamak için nörolojik ve fiziksel muayene yapılır. Doğumsal anomalilerden kaynaklanabileceği bilinmektedir.

Kas ve Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları

Kasların güçsüzlüğü ya da kısalığı dolayısıyla gelişen biçim bozuklukları sonucunda fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanan kas hastalıkları çoğunlukla genetik geçişlidir. Başlıca olanı SMA tipleridir.

Çocuk Nörolojisi Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Hastanın rahatsızlıklarının ele alınıp, tanı yoluna gidilebilmesi için öncelikle klinik değerlendirme yapılır. Doktorun hasta öyküsünü detaylı dinlemesinin ardından fiziksel muayene yapılır. Anamnez adı verilen doktorun hastanın öyküsünü dinlediği süreçte; genel durum, yaş, güç, görme işitme durumu, konuşma becerisi gibi konular hakkında fikir sahibi olarak hastalık ile ilgili ön bilgilere erişilir.

Çocuk muayene sırasında hekimlerimizin değerlendirdiği durumlar şunlardır:

  • Genel hal, yaşa uygun olarak tepki ve gelişim
  • Görme ve işitme alanları
  • Göz hareketleri
  • Konuşma ve hareket kabiliyeti
  • Kafa büyüklüğü
  • Koordinasyon, denge yeteneği
  • Refleks hakimiyeti

Klinik değerlendirme tablosu ve muayene neticesinde edinilen ilk izlenimler, birçok hastalığı tanıya götüren bilgileri gözler önüne serer. Ek olarak yapılacak testlerin önemi bu aşamadan sonra şekillenir.

Çocuk Nörolojisinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin ve sinir sistemi kaynaklı çoğu hastalığı çocuk nörolojisi alanında görüyoruz. Ayrıntılı bahsettiğimiz üzere, tanı ve tedavi için ayrıntılı öykü, hekimin fizik ve nörolojik muayenesi büyük önem arz eder. Hekim gerekli gördüğü takdirde tanıya katkı sağlaması için EEG, MRG, kraniyal ultrasonografi gibi radyolojik metotları, bazı metabolik ve gelişimsel testlerini uygular. Tanı netleştiğinde bütün faktörler, hastanın mevcut durumu göz önüne koyularak tedavi planı çizilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Çocuk Nörolojisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?