Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2007 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı / Doktora
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1999 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2009 - 2011 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2006 Diyarbakır Asker Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
 • 2000 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Temel Düğüm Teknikleri Kitabı. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2008. ISBN: 9754205978. Karahan M, Akgün U.
 • ''Anterior Shoulder Instability''. Sports Injuries, prevention, daignosis, treatment and rehabilitation. Doral M N, Tandogan R, Mann G, Verdonk R. Ed. Springer-Verlag, Berlin, 2012. ISBN: 978-3-642-15629-8. Sf:133-141. Karahan M, Akgun U, Nuran R.
 • The contribution of each anterior cruciate ligament bundle to the Lachman test: a cadaver investigation. J Bone Joint Surg Br. 2012 Jan;94(1):68-74. Christel PS, Akgun U, Yasar T, Karahan M, Demirel B.
 • Prediction of semitendinosus and gracilis autograft sizes for ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Nov 25. [Epub ahead of print] Beyzadeoglu T, Akgun U, Tasdelen N, Karahan M.
 • Adhesion reduction after knee surgery in a rat model by Mitomycin C. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Jan;19(1):94-98. Kocaoglu B, Akgun U, Nalbantoglu U, Poyanlı O, Karahan M.
 • Pretzel knot compared with standard suture knots. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Dec 3. [Epub ahead of print] Karahan M, Akgun U, Turkoglu A, Nuran R, Ates F, Yücesoy CA.
 • A Basic Arthroscopy Course Based On Motor Skill Training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Oct;18(10):1395-1399. Unalan PC, Akan K, Orhun H, Akgun U, Poyanli O, Baykan A, Yavuz Y, Beyzadeoglu T, Nuran R, Kocaoglu B, Topsakal N, Akman M, Karahan M.
 • Effect of partial medial meniscectomy on the proprioceptive function of the knee. Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Mar;130(3):427-431. Karahan M, Kocaoglu B, Cabukoglu C, Akgun U, Nuran R.
 • Measurement of human Gracilis muscle isometric forces as a function of knee angle, intraoperatively. J Biomech. 2010 Oct 19;43(14):2665-2671. Yucesoy CA, Ateş F, Akgün U, Karahan M.
 • Modified Fulkerson osteotomy in recurrent patellofemoral dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(1):27-35. Akgün U, Nuran R, Karahan M.
 • Preventing blood-induced joint damage with the use of intra-articular iron chelators: an experimental study in rabbits. Arch Orthop Trauma Surg. 2009 Nov;129(11):1571-1575. Kocaoglu B, Akgun U, Erol B, Karahan M, Yalcin S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55