Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 2013 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2020 SBÜ T.C. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2017 - 2019 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / oktor Öğr. Üyesi
 • 2014 - 2017 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
 • 2013 - 2014 Sivas Numune Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2009 - 2013 Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Araştırma Görevlisi
 • 2008 - 2009 Niğde Bağlama Sağlık Ocağı / Doktor
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Evaluation of Platelet Activity Markers in Prognostic Value of Children with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever . J Pediatr Infect Dis (2020) DOI https://doi.org/10.1055/s-0039-1700955. ISSN 1305-7707. GÜVEN AHMET SAMİ, DUKSAL FATMA, AKCAN ÖZGE METİN, AYGÜNEŞ UTKU, OFLAZ MEHMET BURHAN
 • Evaluation Of The Achievement Of Hematologists To Transfusion Medicine Education With Self-Assessment Questionnaire In Turkey Tıp Eğitimi Dünyası. 2020; 144-149. DOI: 10.25282/ted.658903 TAYFUN KÜPESİZ FUNDA, ANDIÇ NESLİHAN, SEZGİN EVİM MELİKE, EKER İBRAHİM, AYDİ?N FERGÜN, TÜYSÜZ KİNTRUP GÜLEN, GÜRLEK GÖKÇEBAY, AYGUNEŞ UTKU
 • Obez Çocuk ve Adolesanlarda Hematolojik Parametreler ve Demir Düzeyinin Değerlendirilmesi Ankara Medical Journal, 19 (3), 479-487. DOI: 10.17098/amj.624400 (2019) ÇAĞLAR ŞİMŞEK CEMİLE, ÇELİK NURULLAH, AYGÜNEŞ UTKU, YAVUZ DÖNMEZ AMİNE, AVCI EZGİ, EKİCİ MAHMUT
 • Evaluation of etiological factors in childhood poisonings. Cumhuriyet Medical Journal, 40 (4), 356-365. DOI: 10.7197/223.vi.417263 (2018) AYGÜNEŞ UTKU, KAYA ALİ
 • Yanlışlıkla analjezik amaçlı kullanılan haloperidol Journal of Contemporary Medicine 2015;5(3): 203-205. (Kontrol No: ) GÜVEN AHMET SAMİ, KAYA ALİ, OFLAZ MEHMET BURHAN, BOLAT FATİH, AYGÜNEŞ UTKU, DUKSAL FATMA, İÇAĞASIOĞLU DİLARA
 • Immunological Evaluation of Children with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Addition to Routine Clinical and Laboratory Tests Who Were Admitted to Sivas, Cumhuriyet University J Curr Pediatr 2015;13:13-20. DEMİR MEVLÜT, DUKSAL FATMA, DOĞAN MELİH TİMUÇİN, AYGÜNEŞ UTKU, KAYA ALİ, GÜVEN AHMET SAMİ, CEVİT ÖMER
 • An unusual cause of abdominal ascites and acute kidney injury: questions. Pediatr Nephrol (2014) 29: 1359. https://doi.org/10.1007/s00467-013-2593-6 ALAYGUT DEMET, GÜNEY CENGİZ, OFLAZ MEHMET BURHAN, GÜVEN AHMET SAMİ, AYGÜNEŞ UTKU, CEVİT ÖMER
 • Akondrogenezis Tip 2 (Langer-Saldino). Türkiye Çocuk Hast Derg 2013;7, Ek sayı 1: 60-62. KAYA ALİ, GÜVEN AHMET SAMİ, DEMİR MEVLÜT, GÜNEŞ HATİCE, DUKSAL FATMA, AYGÜNEŞ UTKU, GÜLTEKİN ASIM
 • Salmonella ishali olan immün yetmezlikli bir olguda oral immünglobulin tedavisi. Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35: 600-604. DUKSAL FATMA, AYGÜNEŞ UTKU, BOLAT FATİH, OFLAZ MEHMET BURHAN, CEVİT ÖMER.
 • The prevalence and outcomes of thrombocytopenia in a neonatal intensive care unit: a three-year report. Journal of Pediatric Hematology-Oncology. 2012 November. BOLAT FATİH, KILIÇ SUAR ÇAKI, OFLAZ MEHMET BURHAN, GÜLHAN ELİF, KAYA ALİ, GÜVEN AHMET SAMİ, AYGÜNEŞ UTKU, İÇAĞASIOĞLU DİLARA, GÜLTEKİN ASIM

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?