YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2009 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Dr. H. İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Kardiyoloji Uzmanı
 • 2010 - 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı / Asistan
 • 2009 - 2010 Siirt 7 Nolu Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Kardiyovasküler Akademi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Genç Kardiyologlar
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Efficacy and safety of intravenous high-dose versus low-dose bolus tirofiban in acute coronary syndrome patients undergoing coronary intervention. TKD Arşivi. 2015 Taner Ulus, Utku Şenol, Senan Tahmazov, Kemal İskenderov, Fezan Mutlu, Alparslan Birdane, Yüksel Çavuşoğlu
 • Mekanik protez kalp kapağı olan gebelerde düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımı protez kapak trombozu riski taşır.Üç olguluk bir sunum. TKD Arşivi. 2014;42(3):294-298. Dr. Utku Şenol, Dr. Taner Ulus, Dr. Alparslan Birdane, Dr. Yüksel Çavuşoğlu
 • İlaç kaplı stent implantasyonunda intravasküler ultrason kullanımının akut tıkanma ve restenoz oranına etkisi (The effect of intravascular ultrasound usage for the implantation of drug-eluting stent on the rate of acute thrombosis and restenosis) Göktekin Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013; 4 (1): 84-89 Mehman Ağamalıyev, Hüseyin Uğur Yazıcı, Muharrem Nasifov, Farhad Raedi, Utku Şenol, Alparslan Birdane, Ömer Göktekin
 • On Beş Yıl Önce Baypas Cerrahisi Olan Hastada Tam Tıkanmaya Neden Olan Miyokardiyal Bridge ve Açık Baypas Grefti Birlikteliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir MN Kardiyoloji 20/2013 Dr. Baktash MORRAD, Dr. Utku ŞENOL, Dr. Farhad RAEDİ, Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Prof.Dr. Ahmet ÜNALIR
 • Çıplak stent implantasyonu sonrası gelişen koroner arter psödoanevrizmasının greft stent ile başarılı tedavisi (Successful treatment of coronary artery pseudoaneurysm by graft stent, which developed after the implantation of bare Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013; 4 (1): 126-129 metal stent) Utku Şenol, Farhad Raedi, Meherrem Nasifov, İsmail Kırlı, Hüseyin Uğur Yazıcı.
 • Akut sağ kalp yetersizliği ile başvuran hastada triküspit kapak brusella endokarditi (A case with tricuspid valve brucella endocarditis presenting with acute right heart failure) Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012; 40:364-367 Dr. Hüseyin Uğur Yazıcı, Dr. Kadir Uğur Mert, Dr. Utku Şenol, Dr. Taner Ulus
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55