Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 European Hip Society Visiting Fellowship / Inselspital Bern , CHUV-Lausanne SchulthessKlinik Zurich (Switzerland)
 • 2015 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü - Halen
 • 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)
 • 1993 İskenderun (IMAL) Anadolu Lisesi
 • 1986 - 1989 T.E.D. Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 European Hip Society Visiting Fellowship / Inselspital Bern, CHUV-Lausanne, SchulthessKlinik Zurich (Switzerland)
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 Elazığ Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü (Yedek Subay)
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu - Acıbadem Maslak Hastanesi - Halen
 • 2005 - 2008 Acıbadem Sağlık Grubu - Acıbadem Bakırköy Hastanesi
 • 1999 - 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • European Hip Society, Üye , 2015
 • TOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi, Üye , 2011
 • Kalça Diz Artroplasti Derneği, Üye , 2012
 • AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons - Affiliate International Member, Üye , 2010
 • TOTBID Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Üye , 2004
 • TOTDER Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Üye , 2000
 • AAHKS American Association of Hip and Knee Surgeons, 2023
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Long-term retrospective study on the placement of the cementless acetabular cup and clinical outcomes in patients undergoing femoral head autografting for hip dysplasia and total hip arthroplasty Journal of Orthopaedic Science, 23(3), 525-531., Doi: 10.1016/j.jos.2018.02.009 (Yayın No: 4192236) ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,BEKSAÇ BURAK,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Is hyperflexion possible with the solitary use of high-flexion insert in knee replacement preserving the posterior cruciate ligament? Mid-term result Bezmialem Science, Doi: 10.14235/bs.2017.2153 (Kontrol No: 3679919) ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,UZER GÖKÇER,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Tapered stems one-third proximally coated have higher complication rates than cylindrical two-third coated stems in patients with high hip dislocation undergoing total hip arthroplasty with step-cut shortening osteotomy Orthopaedics Traumatology: Surgery Research, 103(4), 569-577., Doi: 10.1016/j.otsr.2017.01.010 (Yayın No: 3583113 ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,BEKSAÇ BURAK,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Total hip arthroplasty with step-cut subtrochanteric femoral shortening osteotomy in high riding hip dislocated patients with previous femoral osteotomy. Journal of Orthopaedic Science, 22(3), 517-523., Doi: 10.1016/j.jos.2017.01.017 (Yayın No: 3583106) ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,BEKSAÇ BURAK,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Laminar Akım ve Uzay Giysisi Kullanılarak Yapılan Total Kalça Artroplastisi ve Total Diz Artroplastisinde Derin Periprostetik Enfeksiyon Oranları Kısa Dönem Sonuçlar Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(4), 202-206. (Kontrol No: 3679650) 2017 ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Tapered stems one-third proximally coated have higher complication rates than cylindrical two-third coated stems in patients with high hip dislocation undergoing total hip arthroplasty with step-cut shortening osteotomy. Orthopaedics Traumatology: Surgery Research, 103(4), 569-577., Doi: 10.1016/j.otsr.2017.01.010 (Yayın No: 3583113) ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,BEKSAÇ BURAK,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • The cementless fibre mesh coated anatomic femoral stem: 12 to 23 years clinical and radiological outcome study. Hip International, 26(5), 479-485., Doi: 10.5301/hipint.5000377 (Yayın No: 3583109) 2016 ÖZDEN VAHİT EMRE,DİKMEN GÖKSEL,KILIÇOĞLU ÖNDER İSMET,BEKSAÇ BURAK,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Oxidized zirconium on ceramic Catastrophic coupling. Orthopaedics Traumatology: Surgery Research, 103(1), 137-140., Doi: 10.1016/j.otsr.2016.10.004 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) ÖZDEN VAHİT EMRE,SAGLAM NECDET,DİKMEN GÖKSEL,TOZUN İSMAİL REMZİ
 • Letter to the Editor on ?Cartilage Status at Time of Arthroscopy Predicts Failure in Patients With Hip Dysplasia JOURNAL OF ARTHROPLASTY, 31(10), 2371-2372., Doi: 10.1016/j.arth.2014.12.034 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 3710128) 2016 DİKMEN GÖKSEL,ÖZDEN VAHİT EMRE,TOKER BERKİN,TÖZÜN İSMAİL REMZİ
 • Letter to the Editor on ?Cartilage Status at Time of Arthroscopy Predicts Failure in Patients With Hip Dysplasia JOURNAL OF ARTHROPLASTY, 31(10), 2371-2372., Doi: 10.1016/j.arth.2014.12.034 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 3710128) DİKMEN GÖKSEL,ÖZDEN VAHİT EMRE,TOKER BERKİN,TÖZÜN İSMAİL REMZİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI