Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1996 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1995 - 1996 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği / KBB Asistanı
 • 1994 - 1995 İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD / Çocuk Cerrahisi Araştırma Görevlisi
 • 1992 - 1994 SB Beyoğlu Kuledibi Hastanesi KBB Kliniği / KBB asistanı
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1991 Cenevre Kantonu Üniversite Hastanesi KBB Departmanı
 • 1977 - 1985 Galatasaray Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2021 Memorial Hizmet Hastanesi / KBB uzmanı
 • 2014 - 2016 Medical Park Bahçelievler Hastanesi (Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi) / KBB Uzmanı Yard. Doç.
 • 2014 Doğan Hastanesi / KBB uzmanı
 • 2009 - 2014 Universal Taksim Alman Hastanesi / KBB uzmanı
 • 2005 - 2009 Özel Batı Bahat Hospital / KBB uzmanı
 • 2005 Alman Nişantaşı Polikliniği / KBB uzmanı
 • 2000 - 2005 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği / KBB uzmanı
 • 1999 - 2000 Kayseri Asker Hastanesi / KBB uzmanı
 • 1995 - 1999 SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği / KBB uzmanı
 • 1992 Hakkâri Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi / Pratisyen hekim
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • KBB Baş-Boyun Cerrahisi Derneği
 • European Rhinologic Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A Case of Osteolipoma of the Head and Neck Area Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 13(3-4):84-86, 2004. Türköz HK, Varnalı Y, Çomunoğlu C.
 • Peritonsiller Apse Tedavisi ve Mikrobiyolojisi PTT Hastanesi Tıp Dergisi; 23(2): 98- 101, 2001 Yalçın Varnalı, Abdülkadir Bucak, Belgin Keleş, Halil Akgün, Funda Şimşek.
 • Oral Kavite Malign Tümörleri KBB Postası, 10(1-2-3-4): 15-22, 2000 Yalçın Varnalı, Tamer Haliloğlu, Mustafa Kuzdere, Vedat Koyuncu, Güler Berkiten.
 • Alt Dudak Karsinomunda Boyun Metastazı Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6(1): 13-16, 1999 Güven Yıldırım, Tamer Haliloğlu, Yalçın Varnalı, Mustafa Kuzdere, Levent Eker, Şenel Beysel, Vedat Koyuncu, Bennur Karaaslan.
 • Koanal Atrezide Endoskopik Endonazal Cerrahi Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5(1): 66-69, 1998 Güven Yıldırım, Mustafa Kuzdere, Tamer Haliloğlu, Bennur Karaaslan, Yalçın Varnalı.
 • Nazofarenks Yerleşimli Ekstramedüller Plazmositoma Okmeydanı Tıp Dergisi, 15: 118-123, 1998 Yalçın Varnalı, Tamer Haliloğlu, Güven Yıldırım, Mustafa Kuzdere, Vedat Koyuncu.
 • Baş-Boyunda Pleomorfik Adenom KBB İhtisas Dergisi, 4(2), 93-97, 1997 Güven Yıldırım, Mustafa Kuzdere, Bennur Karaaslan, Tamer Haliloğlu, Yalçın Varnalı.
 • Nazal Kavitede Malign Melanoma PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(2): 102-104, 1997 Güven Yıldırım, Tamer Haliloğlu, Yalçın Varnalı, Mustafa Kuzdere, Vedat Koyuncu, Bennur Karaaslan
 • Baş Boyun Kanserlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(3): 133-137, 1997 Güven Yıldırım, Yalçın Varnalı, Tamer Haliloğlu, Mustafa Kuzdere, Esra Eryaman.
 • Endoskopik Vokal Kord Mikrofleb Uygulamaları Türk Otolaringoloji Arşivi, 34: 211- 213, 1996 Esra Eryaman, Yalçın Varnalı, Hakan Sümer, Bennur Karaaslan, Mustafa Kuzdere, Levent Eker.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI