Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2000 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1992 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2024 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. / Prof. Dr.
 • 2006 - 2011 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. / Doç. Dr.
 • 2001 - 2006 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. / Dr. Öğr. Üyesi
 • 2000 - 2001 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. / Öğretim Görevlisi
 • 1995 - 2000 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Hastane İnfeksiyonları Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Sepsis Çalışma Grubu-EKMUD
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Evaluation of CD4/CD8 ratio in treatment follow-up of patients with HIV diagnois in an infection clinic Annals of Medicial Research, 29(7), 743-747., Doi: 10.5455/annalsmedres.2022.01.022 (Yayın No: 8104187) GEZER YAKUP, ALTUNIŞIK TOPLU SİBEL, YÜKSEL MUSTAFA, KÖSE ADEM, MEMİŞOĞLU FUNDA, ÖZDEN MEHMET, BAYINDIR YAŞAR, ERSOY YASEMİN
 • Angiotensin II and angiotensin II receptor 2 levels can predict shock and mortality in septic patients Minerva Anestesiologica, 88(12), 1021-1029., Doi: 10.23736/S0375-9393.22.16566-1 (Yayın No: 8117660) (2022) ÖZER AYŞE BELİN, BIÇAKCIOĞLU MURAT, BAYKAN ŞEYMA, BULUT NİLÜFER, KALKAN SERKAN, DEMİRCAN SELÇUK, KORKMAZ DİŞLİ ZELİHA, DÜZENCİ DECCANE, AYDOĞAN MUS
 • Hydrocortisone may act through the angiotensin II receptor-2 level in patients with catecholamine-resistant septic shock Minerva Anestesiologica, Doi: 10.23736/S0375-9393.22.16766-0 (Yayın No: 8104083) (2022) BAYKAN ŞEYMA, BIÇAKCIOĞLU MURAT, BULUT NİLÜFER, YÜCEL NESLİHAN, ERSOY YASEMİN, KIBRISLIOĞLU NERMİN, ÖZER AYŞE BELİN
 • Different epidemiology of bloodstream infections in COVID-19 compared to non-COVID-19 critically ill patients: a descriptive analysis of the Eurobact II study Critical Care, 26(319), 1-12., Doi: 10.1186/s13054-022-04166-y (Yayın No: 8150882) (2022) ERSOY YASEMİN
 • Oral colonization of Acinetobacter baumannii in intensive care units: Risk factors, incidence, molecular epidemiology, association with the occur of pneumonia and sepsis, and infection control measures Iran J Basic Med Sci, 25(2), 239-244., Doi: 10.22038/IJBMS.2022.59713.13243 (Yayın No: 8116112) DUMAN YÜCEL, ERSOY YASEMİN, TANRİVERDİ ELİF SEREN, OTLU BARIŞ, ALTUNIŞIK TOPLU SİBEL, GÖZÜKARA BAĞ HARİKA GÖZDE, TEKEREKOĞLU MEHMET SAİT, BULAM
 • Investigation of Viral and Atypical Pathogens in Patients with Pneumonia Who Need Intensive Care Unit. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 27(1), Doi: 10.5578/flora.20229903 (Yayın No: 8103841) (2022) DOĞAN AHMET, OTLU BARIŞ, ERSOY YASEMİN
 • Investigation of SARS-CoV-2 RNA in milk produced by women with COVID-19 and follow-up of their infants: A preliminary study. International Journal of Clinical Practice, 75, 1-7., Doi: 10.1111/ijcp.14175 (Yayın No: 7379043) KILIÇ TALAT, KILIÇ ŞEBNEM, KIRICI BERBER NURCAN, GÜNDÜZ AYTEN, ERSOY YASEMİN
 • Antimicrobial susceptibility pattern of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolated from patients with urinary tract infections in a tertiary care hospital. Annals of Medical Research, 28(7), 1406-1410., Doi: 10.5455/annalsmedres.2021.02.172 (Yayın No: 7198154) DOĞAN AHMET, KÖSE ADEM, GEZER YAKUP, ERSOY YASEMİN, BAYINDIR YAŞAR, ÖZDEN MEHMET, MEMİŞOĞLU FUNDA, ALTUNIŞIK TOPLU SİBEL
 • The safety profile of favipiravir in COVID-19 patients with severe renal impairment International Journal of Clinical Practice, 75, 14938, Doi: 10.1111/ijcp.14938 (Yayın No: 7240756) GÖK SELİM, BAHÇECİOĞLU ÖMER FARUK, DURMUŞ MEFKÜRE, GÜN ZEYNEP ÜLKÜ, ERSOY YASEMİN, AYTEMUR ZEYNEP AYFER, ULUTAŞ ÖZKAN
 • The Relationship between COVID-19 Severity and Bacillus Calmette-Guérin (BCG)/ Mycobacterium tuberculosis exposure history in healthcare workers: a multi-center study Pathogens and Global Health, 115(6), 405-411., Doi: 10.1080/20477724.2021.1927605 (Yayın No: 7474446) TORUN ŞERİFE, ÖZKAYA ŞEVKET, ŞEN NAZAN, KANAT FİKRET, KARAMAN İREM, YOSUNKAYA ŞEBNEM, ŞENGÖREN DİKİŞ ÖZLEM, ASAN ALİ, AYDOĞAN EROĞLU SELMA, ATAL SE

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?