Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Hukuku / Yüksek Lisans
 • 2008 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Eğitim Görevlisi
 • 2018 - 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Doçent Doktor
 • 2016 - 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Yutma Polikliniği Kurucu ve Sorumlu Doktoru
 • 2013 - 2021 Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Başasistan
 • 2011 - 2013 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Uzman Doktor
 • 2010 - 2011 Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Uzman Doktor
 • 2009 - 2010 Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Uzman Doktor
 • 2008 - 2009 İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Uzman Doktor
 • 2003 - 2008 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • Türkiye Rinoloji Derneği
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology Junior Member
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of Isotonic Seawater Nasal Spray Containing Chamomile Liquid Extract and Other Isotonic Seavvater Nasal VVashing Solutions for Allergic Rhinitis. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2021 Jun 18:34894211025411. doi: 10.1177/00034894211025411. Atar Y, Karaketir S, Aydogdu I, Sarı H, Bircan HS, Uyar Y, Ekincioglu E, Karaketir SG, Ataç E, Berkiten G.
 • Evaluation of the Swallowing and Voice Functions in Ankylosing Spondylitis Patients Dysphagia. 2021 Jul 14. doi: 10.1007/s00455-021-10340-l. Ahmed EA, Atar S, Atar Y, Sarı H, Anarat MEA, Saltürk Z, Karaketir SG, Uyar Y, Kuru Ö.
 • Efficacy of Kinesio taping on Mutational Falsetto: A Double Blind, Randomized, Sham-controlled Trial J Voice. 2021 Jun 10: S0892-1997(21)00142-9. Atar S, Atar Y, Sarı H, Karaketir S, Uygan U, Karaketir SG, Saltürk Z, Kuru Ö.
 • Dehiscence or thinning of bone overlying the superior semicircular canal in idiopathic intracranial hypertension Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Aug 23. doi: 10.1007/S00405-021-07020-Z. Berkiten G, Gürbüz D, Akan O, Tutar B, Tunç MK, Karaketir S, Bircan HS, Berkiten G, Sarı H, Atar Y, Uyar Y.
 • Validity and Reliability of the Turkish Translation of the Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale Dysphagia. 2021 May 22. doi: 10.1007/s00455-021-10316-l. Atar Y, Atar S, ilgin C, Anarat MEA, Uygan U, Uyar Y.
 • Effectiveness of Endoscopic Pitch Raising Surgery in Male to Female Transsexual Individuals Otolaryngology Öpen J. 2021;7: 8-12. Saltürk Z, Avcı E, Atar Y, Tutar B, Berkiten B, Kumral TL, Yetişer S.
 • Effects of nasal packing and transseptal suturing on swallowing after septoplasty Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 May 10. doi: 10.1007/s00405-021-06854-x. Sarı H, Atar Y, Kumral TL, Uygan U, Karaketir S, Karaketir ŞG, Uyar Y.
 • Histopathological Comparison of 2-Octyl Cyanoacrylate and Primary Suturing for Tongue Lacerations. J Craniofac Surg. 2020;31: e334-e337. Üstün O, Kumral TL, Atar Y, Erdem ZB, Hanci D, Sarı H, Akgün MF, Uyar Y.
 • Short term olfactory memory and olfactory function after inhalation anesthetic agents: a randomized clinical trial Rev. Bras. Anestesiol. vol.70 no.l Campinas Jan./Feb. 2020 Epub July 01, 2020 Sarı H, Atar Y, Mingir T, Kumral TL, Akgun MF, Aydogdu İ, Salturk Z, Berkiten G, Uyar Y.
 • The Predictive Value of Proportional Evaluation Based on the Metabolic Activity of Cervical Lymph Nodes on PET/CT Imaging in Patients with Larynx Cancer Mol Imaging Radionucl Ther. 2020 Apr 29;29(2):59-64. Sağlampınar Karyağar S, Karyağar S, Güven O, Üstün O, Atar Y, Uyar Y.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI