YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Profesör
 • 1996 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Doçent
 • 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi İç Hastalıkları
 • 1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2010 Memorial Hastanesi, İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü
 • 2003 - 2007 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Profesör
 • 1996 - 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Doçent
 • 1993 - 1996 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Yardımcı Doçent
 • 1990 - 1993 Kütahya Hava Hastanesi
 • 1986 - 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
 • 1982 - 1983 Uçuş Doktorluğu Eğitimi, Tabip Teğmen
 • 1982 - 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tabip Teğmen
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk İç Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effects of statins on oxidative stress Biol Trace Elem Res. 2004 May; 98(2):119-27. Mİ. YILMAZ, Y. BAYKAL, M. KILIÇ, A. SÖNMEZ, F. BULUCU, A. AYDIN, A. SAYAL, İH. KOÇAR
 • Anti-annexin V autoantibody in thrombophlic Behçet?s disease Rheumatology Int. 24;77-79, 2004 H. ASLAN, S. PAY, F. GÖK, Y. BAYKAL, Mİ. YILMAZ, A. ŞENGÜL, HI. AYDIN.
 • Effects of antihypertansive agents, alpha receptor blockers, beta blockers, ACE inhibitors, angiotensin receptör blockers, calcium channel blockers on oxidative stress J. Hypertension. 21(6);1207-1211;2003. Y. BAYKAL, Mİ. YILMAZ, T. ÇELİK, F. GÖK, H. REHBER, C. AKAY, İH. KOÇAR.
 • Fluvastatin improves insulin resistance in nondiabetic dyslpidemic patients . Endocrine. 2003 Nov;22(2):151-4. A. SÖNMEZ, Y. BAYKAL, Mİ. YILMAZ, M. KILIÇ, K. SAĞLAM, F. BULUCU, İH. KOÇAR
 • Serum sIL-2r, IL-6, IL-10 and TNFa in Familial Mediterranean Fever patient Rheumatology Int. 22; 99-101;2003. Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, I.YILMAZ, A. TAŞLIPINAR, S.B. AKINCI, A. İNAL.
 • Insülin resistance in patients with steatohepatitis. Hepato-Gastroentorology. 50;456-459;2003 K.SAĞLAM, R KILIÇ, İ YILMAZ, M GÜLEÇ, Y BAYKAL, M KUTLU
 • Renal involvement in patient with idiopathic hypereosinophilic syndrome Clin Nephrol. 57(2);171-173;2002 F. BULUCU, C.CAN, V. İNAL, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ.
 • Hypersensitivity vasculitis and cytokines Rheumatology Int. 22;244-248:2002. S. NALBANT, B.KOÇ, C.TOP, Y. KÜÇÜKARDALI, Y. BAYKAL, M. DANACI, İ.H. KOÇAR
 • The levels of circulating intercelluler adhesion molecule Rheumatology Int. 21;146-148;2002. K. SAĞLAM, I.YILMAZ, A. SAĞLAM, M. ÜLGEY, F. BULUCU, Y. BAYKAL
 • Hipertansif hastalarda hiperinsülineminin ADP ve kollajenle uyarılmış trombosit agregasyonu üzerine etkisi Endokronolojide yönelişler.1(9);18-25;2000 T. ÜNAL, H. YILMAZ, R. MAS, Y. BAYKAL, M. KUTLU, N. ÖZCAN, F. KOCABALKAN
 • The levels of free oxygen radicals and the antioxidant enzymes in the patients with Behcet''s disease EULAR 2000. SERÇE A, ASLAN H, SAĞLAM K, BAYKAL Y, KOCABALKAN F.
 • Renin angiotensin aldosterone system and drug allergies complicated with hypotension Asian Pacific J Allergy Immunology 18(2);81-83;2000. M. KARAAYVAZ, Z. ÇALIŞKANER, Y. BAYKAL, N. OZANGÜÇ
 • The relationship between the skinfold thickness and hormone levels in elderly diabetic male patients. Türkiye Tıp Dergisi 6(6);303-6;1999 Y. BAYKAL, A. YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, F. BULUCU, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN
 • Diabetik hastalarda ortalama trombosit volümleri ve bunun metabolik kontrol ve komplikasyonlarla ilişkisi Klinik Bilimler, Doktor 5;(5);586-9;1999 YÖNEM, B. ÇAKIR, Y. BAYKAL, Ş. ÖZGÜMÜŞ, Ö. AZAL, F. KOCABALKAN
 • Kardiopulmoner resussitasyon: Ön yargılar üzerine bir anket araştırması. GATA Bülteni 41(2):152-6;1999 Ç. ÖKTENLI, F. BULUCU, F. KOCABALKAN, A. SÖNMEZ, Y. BAYKAL
 • Serum levels of osteocalcin and type I prokollagen in pre and postmenopausal women Türkiye Tıp Dergisi 6(2);102-4;1999 TARÇIN. O, BAYKAL.Y, YÖNEM. A, ÇAKIR. B, KOCABALKAN. F.
 • Hypertension prevalence among military students. Balkan Mılıtary Medıcal Revıew 1999; 2(2);136-138 MT. ÜNAL, M. TURAN, K. SAĞLAM, B. KOÇ, Y. BAYKAL, H. DORUK, F.KOCABALKAN.
 • The relationship between the skinfold thickness and hormone levels in elderly diabetic male patients Türkiye Tıp Dergisi 6(6);303-6;1999 Y. BAYKAL, A. YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, F. BULUCU, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN.
 • The relationship between waist/hip ratio, skinfold thickness and serum lipid levels in type two diabetic male patients Türkiye Tıp Dergisi 6(4);222-5;1999 Y. BAYKAL, A.YÖNEM, B. ÇAKIR, B.CÖMERT, B.KOÇ, F. KOCABALKAN.
 • Interleukin 1 beta levels in patients with reactive arthritis Türkiye Tıp Dergisi 6(4);201-3;1999 Y. BAYKAL, A.YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, A. ŞENGÜL, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Post ve premenopozal kadınlarda deri kalınlığı ile deri kollajeni arasındaki ilişki GATA Bülteni 40(2)169-71:1998 O.TARÇIN, Y.BAYKAL, M. SAĞLAM.
 • Toxoplasma infection in patients with systemic lupus erytamatosus J.Rheumatol 1998;25 (10);2038-2039 Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, Z. ÇALIŞKANER.
 • Sindaktili tip II ile hipertansiyon arasındaki ilişki. T Klin Tıp Bilim. 18(3):185-89:1998 G. ÖZET, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER.
 • Comparison of ultrasound velocity measurement with DEXA in the assessment of osteoporosis in elderly women. Türkiye Tıp Dergisi. 5(5):296-99:1998 Y. BAYKAL, A. YÖNEM, O. TARÇIN, F. KOCABALKAN.
 • Hypertension prevalence among males aged between 20-30 Balkan Mılıtary Medıcal Revıew 1998; ID Number 40-41 MT. ÜNAL, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, M. TURAN, H. ÇALIŞ, F. KOCABALKAN
 • Parvovirus B19 antibodies in disease asociated with vasculitis Balkan Mılıtary Medıcal Revıew 1998;1(1):86-88. Y. BAYKAL, M. BAYSALLAR, M. KARAAYVAZ, B. KOÇ, G. ÖZET, MT. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • The effect of alendronate treatment on bone mineral density and biochemical markers in postmenopausal women . 5(6);382-4;1998 O. TARÇIN, Y. BAYKAL, B. KOÇ, Z. POLAT, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Steatohepatitli hastalarda insülin direnci. Diyabet Yıllığı 1998-1999;140-50 R. KILINÇ, K. SAĞLAM, F. BULUCU, Y. BAYKAL, M. KUTLU.
 • The relatıon of vascular complication to carotid intima media thickness in patient with NIDDM. . Turk J Med Res. 15;72-76:1997 M. ERCAN, F. KOCABALKAN, Z. ÇALIŞKANER, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL.
 • The relation of arterial blood pressure and serum lipids to carotid-intima media thickness in patients with NIDDM Turk J Med Res 15;32-35;1997 F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, M. ERCAN, Z. ÇALIŞKANER, B. KOÇ, R. MAS.
 • The relation of age, sex, smoking, body mass index to carotid intima media thickness in patients with NIDDM Turk J Med Res. 15:77-80;1997 F. KOCABALKAN, M. ERCAN, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER, R. MAS, K. SAĞLAM
 • Postmenapozal kadınlarda deri kalınlığı ve deri kollajen miktarı ile kemik mineral dansitesi arasındaki ilişki. GATA Bülteni 39;519-25:1997 O. TARÇIN, F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, M. SAĞLAM, D. DEVECI, A. BEKTAŞ, Z. ÇALIŞKANER
 • Tip II diabetes mellituslu hastalarda plazma tromboksan, prostasiklin düzeyleri ve aspirinin etkisi GATA Bülteni 39:472-5;1997 Y. BAYKAL, B. KOÇ, Z. ÇALIŞKANER, B. CÖMERT, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.
 • The evaluation of gallbladder motilitiy before and after ESWL Endoskopi. 1996;4:161-3. MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.
 • Effect of dexfenfluramine on laboratory parameters. Turk J Med. Res. 1996; 14(3). Y. BAYKAL, I. YAVUZ, S. KÖMÜRCÜ, B. KOÇ, R. MAS, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.
 • Meme kanserli hastalarda tamoksifen tedavisinin plazma lipid ve lipoproteinleri üzerine etkisi Acta Ongologica Turcica 1996;28(1-2):8-10. Y. BAYKAL, S. KÖMÜRCÜ, G. ÖZET, A. ÖZET, F. ARPACI, H. YILMAZ, B. ÖZTÜRK, M. BEYZADEOĞLU.
 • Hiperinsülinemik öglisemik glukoz klemp tekniği kullanılarak hipertansif hastalarda insülin direncinin araştırılması Türk Diyabet Yıllığı. 1996-97;12:162-70. C. GÖNLÜŞEN, S. NALBANT, R. MAS, Y. BAYKAL, B. KOÇ, M. KUTLU
 • Romatizmal hastalıklarda insülin rezistansı. Türk Diyabet Yıllığı. 1996-97;12:156-61. İ. YAVUZ, R. MAS, Y. BAYKAL, S. NALBANT, B. KOÇ, K. SAĞLAM, M. KUTLU
 • Supraventrikuler taşikardilerin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri. Supraventrikuler taşikardilerin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri. Y. BAYKAL, B. KOÇ, O. ŞENER, G. ÖZET, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Effect of oral cholestyramine on gallbladder motility in gallstone patients Endoskopi. 1996;4:151-3. MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ, F. KOCABALKAN
 • Lipoprotein (a) levels in hemodialisis patients with chronic renal failure. Lipoprotein (a) levels in hemodialisis patients with chronic renal failure. Y. BAYKAL, H. LEVENT, B. KOÇ, MR. MAS, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • As a risk factor the levels of cholesterol and triglyceride in the four age group of Turkish population Turk J. Med: Res. 1996 (2). F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, B. KOÇ.
 • The changes of plasma lipoproteins in patients with hepatitis The changes of plasma lipoproteins in patients with hepatitis Y. BAYKAL, B. KOÇ, G. ÖZET, R. MAS, M. ŞALK, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda silazaprilin sol ventrikül parametreleri, serum ACE düzeyi ve kan basıncına etkisi T. Klin. J. Cardiol, 1996;(9):101-4. E.SARAÇOĞLU, N.ÖZCAN, Y.BAYKAL, K.SAĞLAM, F.KOCABALKAN.
 • Behçet hastalığında soluble CD44 düzeyleri GATA Bülteni, 1996;38:4-8. B. KOÇ, R. ÖZTÜRK, Y. BAYKAL, M. KUTLU, R. MAS, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.
 • Superoxide dismutase and glutathione peroxidese in Behçet?s disease. T.Klin.Tıp Bülteni. 1996 (16):170-73. Y. BAYKAL, A. BATTAL, Ş. KÖMÜRCÜ, Ç. ÖZDEMİR, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Atopik hastalarda polen mevsimi ve mevsim dışında hücresel immünitenin değerlendirilmesi Türk Tıp Dergisi.1996 M. KARAAYVAZ, O. ŞENER, A. ŞENGÜL, Y. BAYKAL, B. KOÇ, N. OZANGÜÇ.
 • HBsAg insidance in ischemic heart disease patients. Tur. J. Med: Res. 1996; 14(1):35. Y. BAYKAL, C. ERDÖL, F. KOCABALKAN.
 • Multipl myolomalı hastalarda böbrek tutulumunun irdelenmesi GATA Bülteni. 1996;38:300-3. A.UYGUN, S. ERİKÇİ, M. YENİCESU, A. VURAL, Y. BAYKAL, A. KUBAR, B. CELASUN.
 • Iskemik kalp hastalığı ile ABO kan grupları arasındaki ilişki. TCDD Hastanesi Bülteni. 1996;(1-2): 38-42. Y. BAYKAL, B. KOÇ, O. ŞENER, R. MAS, S. PAY, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Antibodies against HCV in hemodialysis patients T.J. Gastroenterogy, 1996; 7(4):293-4. MR. MAS, S. NALBANT, Y. BAYKAL, Ü. ATEŞKAN, A. DINÇ, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Hidroksizin ve Terfenadinin allerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkileri A.Ü.T.F. Dergisi. 1996, 49(2):81-86. M. KARAAYVAZ, Y. BAYKAL, V. KÖSEOĞLU, N. OZANGÜÇ,
 • Behçetli hastalarda sinoviyal sıvı özellikleri GATA Bülteni, 1996;38:342-46. B. KOÇ, Y. BAYKAL, R. MAS, B. TOY, B. CÖMERT, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Kronik karaciğer hastalarında serum kompleman ve immunoglobulin düzeyleri Endoskopi Dergisi. 1996;2:87-93. Y. BAYKAL, M.R. MAS, B. KOÇ, K. SAĞLAM, S. PAY, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Effect of Erythromycin on gallbladder function in diabetic patients with autonomic neuropathy Endoskopi Dergisi, 1996;2:80-82. Ü. ATEŞKAN, R. MAS, A. DİNÇ, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Effect of dexfenfuramine on obesity Turk J. Med. Res. 1996 14(3). Y. BAYKAL, B. KOÇ, I. YAVUZ, S. KÖMÜRCÜ, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.
 • Antiastmatik ilaçların alerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkisi GATA Bülteni, 1996;(38):149-53. M. KARAAYVAZ, B. KOÇ, Y. BAYKAL, V. KÖSEOĞLU, N. OZANGÜÇ
 • The levels of ICAM-1 in Behçet''s disease Türk J. Med. Res. 1995;13(4):136-138. K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, M. ÜLGEY, Ç. ÖZDEMIR, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN
 • Intihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol düzeyleri. T. Klin. Tıp Bilimleri. 1995;15:351-53 Y. BAYKAL, S. PAY, K. SAĞLAM, B. KOÇ, S. ERİKÇİ, Z. ÇALIŞKANER, F. KOCABALKAN
 • Kalp hastalığı yönünden asemptomatik diabetik hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının MUGA ile değerlendirilmesi T.Diabet Yıllığı 1995-1996;11:198-204. A. YÖNEM, K. SAĞLAM, M. KUTLU, Y. BAYKAL, R. MAS, B. KOÇ, F. KOCABALKAN
 • Soluble interleukin-2 receptor levels in patients with Behçet''s disease Türk J. Med. Res. 1995; 13(5):195-97. B.KOÇ, Y. BAYKAL, S. KÖMÜRCÜ, S. ERİKÇİ, M. KUTLU, F. KOCABALKAN
 • Genç yaşta akut myokard infarktüsü geçiren erkek hastalarda serum apolipoprotein A-1 ve apoprotein B-100, düzeylerinin belirlenmesi Türk J. Gastroenterol, 1995;6:175-77. F. ÇİÇEKÇİBAŞI, S. ERİKÇİ, B. KOÇ, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.
 • Selenyum ve glutation peroksidaz aktivitesi düzeylerinin iskemik kalp hastalığı ile ilişkisi GATA Bülteni, 1995;37:58-62. K. SAĞLAM, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN, R. MAS, Y. BAYKAL, E. IŞIMER
 • Kanser ile yaş grupları arasındaki ilişki. TCDD Hastanesi Tıp Bülteni. 1995:(2):35-39. F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, A. ÖZET, B. KOÇ, Ş. KÖMÜRCÜ, T. ÜNAL, R. MAS, S. ERİKÇİ.
 • Koroner arter hastalığında periferik kanda ve koroner sinüs kanında tümör nekrozis faktör a MN Kardioloji 1995;2:124-29. F. AVCI, I.H. KOÇAR, A. BARUT, A. YÖNEM, H. TATAR, F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM.
 • Karditli ve karditsiz akut eklem romatizmasında antifosfolipid antikorları GATA Bülteni, 1995;38:235-39. T. ÇETIN, K. SAĞLAM, I.H. KOÇAR, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN,
 • Ketotifenin allerji deri testlerine etkisi. T.Klin. Tıp Bilim. 1995;15:241-43. M. KARAAYVAZ, V. KÖSEOĞLU, Y. BAYKAL, A. ŞENGÜL, N. OZANGÜÇ.
 • Diabetik ketoasidozu presipite eden faktörler GATA Tıp Bülteni 1995;37:466-69. F. KOCABALKAN, K. SAĞLAM, R. MAS, Ü. ATEŞKAN, Y. BAYKAL, C. TOP, M. KUTLU.
 • Serbest radikal temizleyici süperoksit dismutaz enziminin ve serum bakır, çinko, selenyum düzeylerinin Diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi. GATA Bülteni, 1995;37:218-22. A. BATTAL, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • The effect of nisoldipine on platelet aggregation Türk. J. Med. Res. 1995; 13(5):174-76. YALÇIN, A.U. URAL, Y. BAYKAL, C. BEYAN, I. YAVUZ, T. ÇETIN.
 • 31 semptomatik kolelitiazisli olgunun ESWL sonuçları Gastroenteroloji; 1994; 5(3):418-20. MR. MAS, A. DINÇ, S. ERİKÇİ, Ü. ATEŞKAN, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Akut kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda serum ferritin, serum demir düzeyleri GATA Bülteni: 1994;36:33-39. E. ABAYLI, S. ERİKÇİ, Y. BAYKAL, T. ÜNAL, K. SAĞLAM, Ç. ÇETINEL, F. KOCABALKAN,
 • Behçet hastalığında antifosfolipid antikor düzeyleri GATA Tıp Bülteni: 1994;36:467-70. B. KOÇ, Ç. ÖZDEMIR, S. ERİKÇİ, H. GÜN, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.
 • Tip II D.M''lu hastalarda serum magnezyum eksikliğinin trombosit agregasyonuna etkisi GATA Bülteni: 1994;36:495-97. B. KOÇ, Ç. ÖZDEMİR, F. KOCABALKAN, Z. BEYHAN, C. BEYAN, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL.
 • Sağlıklı genç erkeklerde hemokromotaz prevalansı ve transferrin saturasyonunun hemakromotoz tanısındaki rolü Optimal Tıp Dergisi: 1994; 7(4):146-52. S. ÖZAYDIN, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN, G. YILDIRIM, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM
 • Tip II. Diabetes mellituslu hastalarda oral kandidiazisin diabetik kontrol, oral protez ve T lenfosit fonksiyonları ile ilişkisi GATA Bülteni: 1991;33:527-32. Y. BAYKAL, Ç. ÖZDEMİR, T. ÜNAL, F. ARPACI, S. ERİKÇİ, M. KUTLU, H. SAYAR
 • Mide ve kolon kanserli hastalarda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri GATA Bülteni; 1990;32:769-73. Ç. ÖZDEMIR, A. YALÇIN, M. KUTLU, S. ERİKÇİ, F. ARPACI, Y. BAYKAL.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55