Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Profesör
 • 1996 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Doçent
 • 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi İç Hastalıkları
 • 1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2010 Memorial Hastanesi, İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü
 • 2003 - 2007 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Profesör
 • 1996 - 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Doçent
 • 1993 - 1996 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Yardımcı Doçent
 • 1990 - 1993 Kütahya Hava Hastanesi
 • 1986 - 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
 • 1982 - 1990 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tabip Teğmen
 • 1982 - 1983 Uçuş Doktorluğu Eğitimi, Tabip Teğmen
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk İç Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effects of statins on oxidative stress Biol Trace Elem Res. 2004 May; 98(2):119-27. Mİ. YILMAZ, Y. BAYKAL, M. KILIÇ, A. SÖNMEZ, F. BULUCU, A. AYDIN, A. SAYAL, İH. KOÇAR
 • Anti-annexin V autoantibody in thrombophlic Behçet?s disease Rheumatology Int. 24;77-79,2004 H. ASLAN, S. PAY, F. GÖK, Y. BAYKAL, Mİ. YILMAZ, A. ŞENGÜL, HI. AYDIN.
 • Effects of antihypertansive agents, alpha receptor blockers, beta blockers, ACE inhibitors, angiotensin receptör blockers, calcium channel blockers on oxidative stress J. Hypertension. 21(6);1207-1211;2003. Y. BAYKAL, Mİ. YILMAZ, T. ÇELİK, F. GÖK, H. REHBER, C. AKAY, İH. KOÇAR.
 • Fluvastatin improves insulin resistance in nondiabetic dyslpidemic patients . Endocrine. 2003 Nov;22(2):151-4. A. SÖNMEZ, Y. BAYKAL, Mİ. YILMAZ, M. KILIÇ, K. SAĞLAM, F. BULUCU, İH. KOÇAR
 • Serum sIL-2r, IL-6, IL-10 and TNFa in Familial Mediterranean Fever patient Rheumatology Int. 22; 99-101;2003. Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, I.YILMAZ, A. TAŞLIPINAR, S.B. AKINCI, A. İNAL.
 • Insülin resistance in patients with steatohepatitis. Hepato-Gastroentorology. 50;456-459;2003 K.SAĞLAM, R KILIÇ, İ YILMAZ, M GÜLEÇ, Y BAYKAL, M KUTLU
 • Renal involvement in patient with idiopathic hypereosinophilic syndrome Clin Nephrol. 57(2);171-173;2002 F. BULUCU, C.CAN, V. İNAL, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ.
 • Hypersensitivity vasculitis and cytokines Rheumatology Int. 22;244-248:2002. S. NALBANT, B.KOÇ, C.TOP, Y. KÜÇÜKARDALI, Y. BAYKAL, M. DANACI, İ.H. KOÇAR
 • The levels of circulating intercelluler adhesion molecule Rheumatology Int. 21;146-148;2002. K. SAĞLAM, I.YILMAZ, A. SAĞLAM, M. ÜLGEY, F. BULUCU, Y. BAYKAL
 • Hipertansif hastalarda hiperinsülineminin ADP ve kollajenle uyarılmış trombosit agregasyonu üzerine etkisi Endokronolojide yönelişler.1(9);18-25;2000 T. ÜNAL, H. YILMAZ, R. MAS, Y. BAYKAL, M. KUTLU, N. ÖZCAN, F. KOCABALKAN
 • The levels of free oxygen radicals and the antioxidant enzymes in the patients with Behcet''s disease EULAR 2000. SERÇE A, ASLAN H, SAĞLAM K, BAYKAL Y, KOCABALKAN F.
 • Renin angiotensin aldosterone system and drug allergies complicated with hypotension Asian Pacific J Allergy Immunology 18(2);81-83;2000. M. KARAAYVAZ, Z. ÇALIŞKANER, Y. BAYKAL, N. OZANGÜÇ
 • The relationship between the skinfold thickness and hormone levels in elderly diabetic male patients. Türkiye Tıp Dergisi 6(6);303-6;1999 Y. BAYKAL, A. YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, F. BULUCU, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN
 • Diabetik hastalarda ortalama trombosit volümleri ve bunun metabolik kontrol ve komplikasyonlarla ilişkisi Klinik Bilimler, Doktor 5;(5);586-9;1999 YÖNEM, B. ÇAKIR, Y. BAYKAL, Ş. ÖZGÜMÜŞ, Ö. AZAL, F. KOCABALKAN
 • Kardiopulmoner resussitasyon: Ön yargılar üzerine bir anket araştırması. GATA Bülteni 41(2):152-6;1999 Ç. ÖKTENLI, F. BULUCU, F. KOCABALKAN, A. SÖNMEZ, Y. BAYKAL
 • Serum levels of osteocalcin and type I prokollagen in pre and postmenopausal women Türkiye Tıp Dergisi 6(2);102-4;1999 TARÇIN. O, BAYKAL.Y, YÖNEM. A, ÇAKIR. B, KOCABALKAN. F.
 • Hypertension prevalence among military students. Balkan Mılıtary Medıcal Revıew 1999; 2(2);136-138 MT. ÜNAL, M. TURAN, K. SAĞLAM, B. KOÇ, Y. BAYKAL, H. DORUK, F.KOCABALKAN.
 • The relationship between the skinfold thickness and hormone levels in elderly diabetic male patients Türkiye Tıp Dergisi 6(6);303-6;1999 Y. BAYKAL, A. YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, F. BULUCU, B. CÖMERT, F. KOCABALKAN.
 • The relationship between waist/hip ratio, skinfold thickness and serum lipid levels in type two diabetic male patients Türkiye Tıp Dergisi 6(4);222-5;1999 Y. BAYKAL, A.YÖNEM, B. ÇAKIR, B.CÖMERT, B.KOÇ, F. KOCABALKAN.
 • Interleukin 1 beta levels in patients with reactive arthritis Türkiye Tıp Dergisi 6(4);201-3;1999 Y. BAYKAL, A.YÖNEM, B. ÇAKIR, Z. ÇALIŞKANER, A. ŞENGÜL, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Post ve premenopozal kadınlarda deri kalınlığı ile deri kollajeni arasındaki ilişki GATA Bülteni 40(2)169-71:1998 O.TARÇIN, Y.BAYKAL, M. SAĞLAM.
 • Toxoplasma infection in patients with systemic lupus erytamatosus J.Rheumatol 1998;25 (10);2038-2039 Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, Z. ÇALIŞKANER.
 • Sindaktili tip II ile hipertansiyon arasındaki ilişki. T Klin Tıp Bilim. 18(3):185-89:1998 G. ÖZET, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER.
 • Comparison of ultrasound velocity measurement with DEXA in the assessment of osteoporosis in elderly women. Türkiye Tıp Dergisi. 5(5):296-99:1998 Y. BAYKAL, A. YÖNEM, O. TARÇIN, F. KOCABALKAN.
 • Hypertension prevalence among males aged between 20-30 Balkan Mılıtary Medıcal Revıew 1998; ID Number 40-41 MT. ÜNAL, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, M. TURAN, H. ÇALIŞ, F. KOCABALKAN
 • Parvovirus B19 antibodies in disease asociated with vasculitis Balkan Mılıtary Medıcal Revıew 1998;1(1):86-88. Y. BAYKAL, M. BAYSALLAR, M. KARAAYVAZ, B. KOÇ, G. ÖZET, MT. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • The effect of alendronate treatment on bone mineral density and biochemical markers in postmenopausal women . 5(6);382-4;1998 O. TARÇIN, Y. BAYKAL, B. KOÇ, Z. POLAT, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Steatohepatitli hastalarda insülin direnci. Diyabet Yıllığı 1998-1999;140-50 R. KILINÇ, K. SAĞLAM, F. BULUCU, Y. BAYKAL, M. KUTLU.
 • The relatıon of vascular complication to carotid intima media thickness in patient with NIDDM. . Turk J Med Res. 15;72-76:1997 M. ERCAN, F. KOCABALKAN, Z. ÇALIŞKANER, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL.
 • The relation of arterial blood pressure and serum lipids to carotid-intima media thickness in patients with NIDDM Turk J Med Res 15;32-35;1997 F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, M. ERCAN, Z. ÇALIŞKANER, B. KOÇ, R. MAS.
 • The relation of age, sex, smoking, body mass index to carotid intima media thickness in patients with NIDDM Turk J Med Res. 15:77-80;1997 F. KOCABALKAN, M. ERCAN, Y. BAYKAL, Z. ÇALIŞKANER, R. MAS, K. SAĞLAM
 • Postmenapozal kadınlarda deri kalınlığı ve deri kollajen miktarı ile kemik mineral dansitesi arasındaki ilişki. GATA Bülteni 39;519-25:1997 O. TARÇIN, F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, M. SAĞLAM, D. DEVECI, A. BEKTAŞ, Z. ÇALIŞKANER
 • Tip II diabetes mellituslu hastalarda plazma tromboksan, prostasiklin düzeyleri ve aspirinin etkisi GATA Bülteni 39:472-5;1997 Y. BAYKAL, B. KOÇ, Z. ÇALIŞKANER, B. CÖMERT, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.
 • The evaluation of gallbladder motilitiy before and after ESWL Endoskopi. 1996;4:161-3. MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ, F. KOCABALKAN.
 • Effect of dexfenfluramine on laboratory parameters. Turk J Med. Res. 1996; 14(3). Y. BAYKAL, I. YAVUZ, S. KÖMÜRCÜ, B. KOÇ, R. MAS, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.
 • Meme kanserli hastalarda tamoksifen tedavisinin plazma lipid ve lipoproteinleri üzerine etkisi Acta Ongologica Turcica 1996;28(1-2):8-10. Y. BAYKAL, S. KÖMÜRCÜ, G. ÖZET, A. ÖZET, F. ARPACI, H. YILMAZ, B. ÖZTÜRK, M. BEYZADEOĞLU.
 • Hiperinsülinemik öglisemik glukoz klemp tekniği kullanılarak hipertansif hastalarda insülin direncinin araştırılması Türk Diyabet Yıllığı. 1996-97;12:162-70. C. GÖNLÜŞEN, S. NALBANT, R. MAS, Y. BAYKAL, B. KOÇ, M. KUTLU
 • Romatizmal hastalıklarda insülin rezistansı. Türk Diyabet Yıllığı. 1996-97;12:156-61. İ. YAVUZ, R. MAS, Y. BAYKAL, S. NALBANT, B. KOÇ, K. SAĞLAM, M. KUTLU
 • Supraventrikuler taşikardilerin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri. Supraventrikuler taşikardilerin tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri. Y. BAYKAL, B. KOÇ, O. ŞENER, G. ÖZET, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Effect of oral cholestyramine on gallbladder motility in gallstone patients Endoskopi. 1996;4:151-3. MR. MAS, Ü. ATEŞKAN, A. DİNÇ, S. NALBANT, Y. BAYKAL, B. KOÇ, F. KOCABALKAN
 • Lipoprotein (a) levels in hemodialisis patients with chronic renal failure. Lipoprotein (a) levels in hemodialisis patients with chronic renal failure. Y. BAYKAL, H. LEVENT, B. KOÇ, MR. MAS, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • As a risk factor the levels of cholesterol and triglyceride in the four age group of Turkish population Turk J. Med: Res. 1996 (2). F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, B. KOÇ.
 • The changes of plasma lipoproteins in patients with hepatitis The changes of plasma lipoproteins in patients with hepatitis Y. BAYKAL, B. KOÇ, G. ÖZET, R. MAS, M. ŞALK, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda silazaprilin sol ventrikül parametreleri, serum ACE düzeyi ve kan basıncına etkisi T. Klin. J. Cardiol, 1996;(9):101-4. E.SARAÇOĞLU, N.ÖZCAN, Y.BAYKAL, K.SAĞLAM, F.KOCABALKAN.
 • Behçet hastalığında soluble CD44 düzeyleri GATA Bülteni, 1996;38:4-8. B. KOÇ, R. ÖZTÜRK, Y. BAYKAL, M. KUTLU, R. MAS, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.
 • Superoxide dismutase and glutathione peroxidese in Behçet?s disease. T.Klin.Tıp Bülteni. 1996 (16):170-73. Y. BAYKAL, A. BATTAL, Ş. KÖMÜRCÜ, Ç. ÖZDEMİR, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Atopik hastalarda polen mevsimi ve mevsim dışında hücresel immünitenin değerlendirilmesi Türk Tıp Dergisi.1996 M. KARAAYVAZ, O. ŞENER, A. ŞENGÜL, Y. BAYKAL, B. KOÇ, N. OZANGÜÇ.
 • HBsAg insidance in ischemic heart disease patients. Tur. J. Med: Res. 1996; 14(1):35. Y. BAYKAL, C. ERDÖL, F. KOCABALKAN.
 • Multipl myolomalı hastalarda böbrek tutulumunun irdelenmesi GATA Bülteni. 1996;38:300-3. A.UYGUN, S. ERİKÇİ, M. YENİCESU, A. VURAL, Y. BAYKAL, A. KUBAR, B. CELASUN.
 • Iskemik kalp hastalığı ile ABO kan grupları arasındaki ilişki. TCDD Hastanesi Bülteni. 1996;(1-2): 38-42. Y. BAYKAL, B. KOÇ, O. ŞENER, R. MAS, S. PAY, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Antibodies against HCV in hemodialysis patients T.J. Gastroenterogy, 1996; 7(4):293-4. MR. MAS, S. NALBANT,Y. BAYKAL, Ü. ATEŞKAN, A. DINÇ, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Hidroksizin ve Terfenadinin allerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkileri A.Ü.T.F. Dergisi. 1996, 49(2):81-86. M. KARAAYVAZ, Y. BAYKAL, V. KÖSEOĞLU, N. OZANGÜÇ,
 • Behçetli hastalarda sinoviyal sıvı özellikleri GATA Bülteni, 1996;38:342-46. B. KOÇ, Y. BAYKAL, R. MAS, B. TOY, B. CÖMERT, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Kronik karaciğer hastalarında serum kompleman ve immunoglobulin düzeyleri Endoskopi Dergisi. 1996;2:87-93. Y. BAYKAL, M.R. MAS, B. KOÇ, K. SAĞLAM, S. PAY, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Effect of Erythromycin on gallbladder function in diabetic patients with autonomic neuropathy Endoskopi Dergisi, 1996;2:80-82. Ü. ATEŞKAN, R. MAS, A. DİNÇ, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN
 • Effect of dexfenfuramine on obesity Turk J. Med. Res. 1996 14(3). Y. BAYKAL, B. KOÇ, I. YAVUZ, S. KÖMÜRCÜ, T. ÜNAL, M. KUTLU, F. KOCABALKAN.
 • Antiastmatik ilaçların alerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkisi GATA Bülteni, 1996;(38):149-53. M. KARAAYVAZ, B. KOÇ, Y. BAYKAL, V. KÖSEOĞLU, N. OZANGÜÇ
 • The levels of ICAM-1 in Behçet''s disease Türk J. Med. Res. 1995;13(4):136-138. K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, M. ÜLGEY, Ç. ÖZDEMIR, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN
 • Intihar girişiminde bulunanlarda serum kolesterol düzeyleri. T. Klin. Tıp Bilimleri. 1995;15:351-53 Y. BAYKAL, S. PAY, K. SAĞLAM, B. KOÇ, S. ERİKÇİ, Z. ÇALIŞKANER, F. KOCABALKAN
 • Kalp hastalığı yönünden asemptomatik diabetik hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının MUGA ile değerlendirilmesi T.Diabet Yıllığı 1995-1996;11:198-204. A. YÖNEM, K. SAĞLAM, M. KUTLU, Y. BAYKAL, R. MAS, B. KOÇ, F. KOCABALKAN
 • Soluble interleukin-2 receptor levels in patients with Behçet''s disease Türk J. Med. Res. 1995; 13(5):195-97. B.KOÇ, Y. BAYKAL, S. KÖMÜRCÜ, S. ERİKÇİ, M. KUTLU, F. KOCABALKAN
 • Genç yaşta akut myokard infarktüsü geçiren erkek hastalarda serum apolipoprotein A-1 ve apoprotein B-100, düzeylerinin belirlenmesi Türk J. Gastroenterol,1995;6:175-77. F. ÇİÇEKÇİBAŞI, S. ERİKÇİ, B. KOÇ, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.
 • Selenyum ve glutation peroksidaz aktivitesi düzeylerinin iskemik kalp hastalığı ile ilişkisi GATA Bülteni, 1995;37:58-62. K. SAĞLAM, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN, R. MAS, Y. BAYKAL, E. IŞIMER
 • Kanser ile yaş grupları arasındaki ilişki. TCDD Hastanesi Tıp Bülteni. 1995:(2):35-39. F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, A. ÖZET, B. KOÇ, Ş. KÖMÜRCÜ, T. ÜNAL, R. MAS, S. ERİKÇİ.
 • Koroner arter hastalığında periferik kanda ve koroner sinüs kanında tümör nekrozis faktör a MN Kardioloji 1995;2:124-29. F. AVCI, I.H. KOÇAR, A. BARUT, A. YÖNEM, H. TATAR, F. KOCABALKAN, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM.
 • Karditli ve karditsiz akut eklem romatizmasında antifosfolipid antikorları GATA Bülteni, 1995;38:235-39. T. ÇETIN, K. SAĞLAM, I.H. KOÇAR, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, F. KOCABALKAN,
 • Ketotifenin allerji deri testlerine etkisi. T.Klin. Tıp Bilim. 1995;15:241-43. M. KARAAYVAZ, V. KÖSEOĞLU, Y. BAYKAL, A. ŞENGÜL, N. OZANGÜÇ.
 • Diabetik ketoasidozu presipite eden faktörler GATA Tıp Bülteni 1995;37:466-69. F. KOCABALKAN, K. SAĞLAM, R. MAS, Ü. ATEŞKAN, Y. BAYKAL, C. TOP, M. KUTLU.
 • Serbest radikal temizleyici süperoksit dismutaz enziminin ve serum bakır, çinko, selenyum düzeylerinin Diabetin kronik komplikasyonları ile ilişkisi. GATA Bülteni, 1995;37:218-22. A. BATTAL, Y. BAYKAL, S. ERİKÇİ, K. SAĞLAM, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • The effect of nisoldipine on platelet aggregation Türk. J. Med. Res. 1995; 13(5):174-76. YALÇIN, A.U. URAL, Y. BAYKAL, C. BEYAN, I. YAVUZ, T. ÇETIN.
 • 31 semptomatik kolelitiazisli olgunun ESWL sonuçları Gastroenteroloji; 1994; 5(3):418-20. MR. MAS, A. DINÇ, S. ERİKÇİ, Ü. ATEŞKAN, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL, T. ÜNAL, F. KOCABALKAN.
 • Akut kronik hepatitli ve sirozlu hastalarda serum ferritin, serum demir düzeyleri GATA Bülteni: 1994;36:33-39. E. ABAYLI, S. ERİKÇİ, Y. BAYKAL, T. ÜNAL, K. SAĞLAM, Ç. ÇETINEL, F. KOCABALKAN,
 • Behçet hastalığında antifosfolipid antikor düzeyleri GATA Tıp Bülteni: 1994;36:467-70. B. KOÇ, Ç. ÖZDEMIR, S. ERİKÇİ, H. GÜN, T. ÜNAL, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM, F. KOCABALKAN.
 • Tip II D.M''lu hastalarda serum magnezyum eksikliğinin trombosit agregasyonuna etkisi GATA Bülteni: 1994;36:495-97. B. KOÇ, Ç. ÖZDEMİR, F. KOCABALKAN, Z. BEYHAN, C. BEYAN, K. SAĞLAM, Y. BAYKAL.
 • Sağlıklı genç erkeklerde hemokromotaz prevalansı ve transferrin saturasyonunun hemakromotoz tanısındaki rolü Optimal Tıp Dergisi: 1994; 7(4):146-52. S. ÖZAYDIN, S. ERİKÇİ, F. KOCABALKAN, G. YILDIRIM, Y. BAYKAL, K. SAĞLAM
 • Tip II. Diabetes mellituslu hastalarda oral kandidiazisin diabetik kontrol, oral protez ve T lenfosit fonksiyonları ile ilişkisi GATA Bülteni: 1991;33:527-32. Y. BAYKAL, Ç. ÖZDEMİR, T. ÜNAL, F. ARPACI, S. ERİKÇİ, M. KUTLU, H. SAYAR
 • Mide ve kolon kanserli hastalarda serum kolesterol ve trigliserid düzeyleri GATA Bülteni; 1990;32:769-73. Ç. ÖZDEMIR, A. YALÇIN, M. KUTLU, S. ERİKÇİ, F. ARPACI, Y. BAYKAL.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?