Yazı İçeriği

Her çocukta ameliyatsız pulmoner kalp kapak değişimi yapılıyor mu?

PPVI işleminin avantajları

Ameliyatsız pulmoner kapak değişiminden sonra iyileşme sureci

PPVI işlemi sonrası takip süreci

Kalp kapağı ameliyatı kasıktan yapılabiliyor

Tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde kalp kapakçığı değişimi ve tedavisi artık ameliyatsız bir şekilde yapılabiliyor. Örneğin Pulmoner (akciğer atardamarı) kalp kapağı çalışmayan ya da iyi işlev görmeyen kişilerde kalp kapağı takılması, klasik cerrahi yöntemde açık kalp ameliyatı ile yapılıyordu. Operasyon sırasında kişi, kalp - akciğer pompasına bağlanılıyordu. Son yıllarda kullanılmaya başlayan Perkütan Pulmoner Valve İmplantasyonu (PPVI) yönteminde ise pulmoner kalp kapağı ameliyatsız, kasıktan bir iğne deliğinden girilerek değiştirilebiliyor. Hatta bu operasyon, çocuklarda bile uygulanabiliyor. 

Ameliyatsız pulmoner kalp kapağı değişimi, kalp kapağı doğuştan olmayan ya da geçirdikleri kalp ameliyatlarından sonra bozulan kişilerde uygulanabiliyor. PPVİ yöntemi özellikle pulmoner atrezi hastaları, pulmoner pozisyonda daha önce yapay kalp kapağı takılmış kişiler ve Fallot tetralojisi nedeniyle çocukluk döneminde ameliyat olmuş ve sonrasında kalp kapağı ihtiyacı olan kişiler için kullanılıyor.


Her çocukta ameliyatsız pulmoner kalp kapak değişimi yapılıyor mu?

Pulmoner kapak fonksiyon bozukluğu olan çocuklar bir çocuk kardiyoloğu tarafından ekokardiyografik olarak değerlendirildikten sonra hastaların bir kısmına MR incelemesi yapılıyor. Çocukların PPVI gerekliliği ve uygunluğu, kardiyolog ve kalp damar cerrahlarının görüşü alınarak birlikte karar veriliyor.

20 kg üzerinde olan her hastaya işlem yapılabiliyor ancak özellikli bazı durumlarda, hibrid denilen yöntemlerle, daha küçük yaştaki ve kilodaki çocuklarda da bu işlem yapılabiliyor.

PPVI işleminin avantajları

Açık kalp ameliyatı, kalp-akciğer pompası gerektiren, zahmetli bir operasyon. Ayrıca By pass işleminin kendi içerdiği riskler çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek oluyor. By pass sonrası hastanede daha uzun kalmak gerekiyor. Yara iyileşmesi daha uzun zaman alıyor ve komplikasyon ihtimali de daha fazla oluyor. Diğer yandan PPVI işleminde kişide herhangi bir kesik yapılmıyor, kalp durdurulmuyor, herhangi bir dikiş konulmuyor. İşlem sadece bir iğne deliğinden gerçekleştirilerek 29 mm’ye kadar kalp kapağı takılabiliyor.

Ameliyatsız pulmoner kapak değişiminden sonra iyileşme sureci

Bu yöntemde hastalarda kesi olmadığı ve birçok hastada solunum destek makinesine dahi bağlanmaya gerek olmadığından hastaların yoğun bakım ihtiyaçları genelde olmuyor. Bir gün süreyle serviste takip edilen kişi 24-48 saat sonra taburcu ediliyor. Günlük normal aktivitelerine dönmeleri ise birkaç gün alıyor.

PPVI işlemi sonrası takip süreci

Hastalar işlemden bir hafta sonra ve 1 ay sonra kontrol ediliyorlar. Daha sonra 4 aylık periotlarla ekokardiyografik incelemeler ile takılan kapağın işlevi değerlendiriliyor. Hastaların yaşadıkları şehri ve işlerini değiştirmeleri, eğitim süreçlerini bölmeleri gibi konular gündeme gelmiyor.