Yazı İçeriği

Diş çürüğü tedavisinde çürük doku temizlenir

Kanal tedavisi nedir?

Kanal tedavisi nasıl yapılır?

Diş çekimi kararı

Diş bakımınızı böyle yapmalısınız

Diş çürüğü ağrısı neden olur?

Dişin üzerinde yiyecek ve içecek artıklarından temizlenemeyen bölgelerde zaman içerisinde biriken bakterilerin oluşturduğu asidik ürünler ile dişte oluşan madde kaybına çürük denir. Ağız hijyeni yeterli seviyede sağlanamadığında çürük oluşur.

Dişlerimizin en iç kısmında pulpa denilen kan damarları ve sinirden zengin bir yapı vardır. Diş çürüğü bu kısma yaklaştıkça ağrılı uyaran daha hissedilir olur. Bazı durumlarda hiç ağrı olmadan da çürüğün pulpaya kadar ilerlemesi mümkündür.


Diş çürüğü tedavisinde çürük doku temizlenir

Çürük doku temizlenerek diş rengindeki dolgu malzemeleri ile eski şekline ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilir. Genellikle tedavi sonrası ağrı görülmez.

Kanal tedavisi nedir?

Eğer çürük doku, dişin en iç kısmındaki kan damarları ve sinirden zengin pulpa dokusuna ulaşmışsa, artık enfekte olmuş bu dokunun da uzaklaştırılması gerekir. Yani kanal tedavisi gereklidir.

Kanal tedavili diş artık canlı bir doku içermediğinden, çok daha kırılgan ve dayanıksız bir yapıya sahiptir. Bu sebeple düzenli diş hekimi kontrolleri ile çürüğün erken tespiti önemlidir.

Kanal tedavisi nasıl yapılır?

Çürükle enfekte olmuş, dişin kök ucuna kadar devam eden pulpa dokusunun da temizlenmesi ve doldurulması işlemidir. Lokal anestezi ile yapıldığından hasta konforu açısından dolgu işleminden bir farkı yoktur. İşlem öncesi genelde ağrılı gelen hasta, işlem sonrasında büyük rahatlama yaşar. Genellikle ağrılar sona erer. Kanal tedavisi işlemi ile dişin içine konulan ilacın etkisi, oral yolla alınan ağrı kesici veya antibiyotik ilaçların etkisinden katbekat fazla ve hızlıdır.

Diş çekimi kararı

Çürük doku, tükürükten izole edilemeyecek kadar diş eti altına uzanıyorsa dişin çekimi düşünülebilir. Günümüzde artık gelişen teknoloji ile diş kayıpları en aza indirgenmiştir.

Diş bakımınızı böyle yapmalısınız

Günde en az 2 kez fırçalama ve diş ipi/arayüz fırçası ile dişlerin arayüzlerinin temizliği ağız hijyeninin tam olarak sağlanmasında gereklidir.

Dişlerde oluşabilecek problemlerin erkenden teşhisi, daha minimal tedaviler gerektirir. Bunun için de yılda bir düzenli hekim kontrolü dişlerimizi uzun süre sağlıklı muhafaza etmemize katkı sağlar.