Yazı İçeriği

Erken ergenlik zamanı

Ebeveynlere büyük görev düşüyor

Okul başarısını etkiler

Erken ergenlik yaşı

Ergenlik, çocukların yaynı sıra anne-babaların da hayatında çok önemli bir dönemeci oluşturur. Çocuklarının birer ‘genç kız’, ‘delikanlı’ olarak toplumdaki yeni rollerine doğru attıkları bu ilk adımda hem fiziksel hem de çoğunlukla sıkıntılarını hissettirdikleri ruhsal değişimleri birçok açıdan uzman tavsiyesine ihtiyaç hissettirir. Ergenlik kızlarda 10 yaş, erkeklerde 12 yaş civarında başlayan ve ortalama 3-5 yıl arasında süren bir dönemdir. Ergenlik dönemindeki cinsel ve fiziksel gelişme 5 yılda tamamlanırken, psikolojik gelişmeyi de içeren dönem 18-20 yaşında tamamlanır.


Erken ergenlik zamanı

Erken ergenlik ise erkeklerde genital bölge gelişimi ve genital kıllanmanın 9 yaş, kızlarda meme gelişiminin 8 yaştan önce olması durumu. Ailelerin bu yaşlara dikkat etmesi gerekir. Özellikle de erkek çocuklarda erken ergenlik görülürse daha da şüpheli yaklaşmak gerekir. Altta yatan nedenler; nörolojik sistemi, yumurtalık, testis veya böbrek üstü bezlerini ilgilendiren ciddi bir hastalık olabilir. Son yapılan çalışmalar, özellikle ABD gibi birçok gelişmiş ülkede erken ergenliğin yüzde 14’lere çıktığını gösteriyor. Endüstriyel hazırlanmış gıdalarla beslenme, hormonlu yiyecekler, hareketsizlik nedeniyle obeziteye yatkınlık ve bazı hormonal hastalıklar (yumurtalık veya tiroid bezi hastalıkları), beyin tümörleri veya nörolojik sistem hastalıkları gibi nedenlerden dolayı erken ergenlik görülebilir.

Ebeveynlere büyük görev düşüyor

Erken ergenlik hem fiziksel hem de psikolojik etkiler nedeniyle çocukta sancılı bir sürece yol açar. Süreci doğru idare edebilmek için ebeveynlere büyük görev düşer. Anne- babanın yorumları çocuğun kaygılarını artırabileceği gibi baş etmesini kolaylaştırabilir de. Çocuklar için zor olan konu ise bedenin ergen olmasına karşın zihnin hâlâ çocuk olarak kalmış olmasıdır. Çocuğun aile ile işbirliği içinde bu sürece adaptasyonu çok önemlidir.

Okul başarısını etkiler

Ailelere ergenlik dönemi hakkında doğru bilgiler edinmeli, iletişim sorunları nedeni ile çocuklarını kendilerinden uzaklaştırmamalı. Erken ergenliğe giren çocukların okul ve akademik başarıları daha kötü olduğu tespit edilmiştir. Bu çocuklar genellikle kısa boylu ve kilolu olduklarından anti sosyal davranış bozuklukları ve kendine güvensizlik gibi sorunlar da yaşayabilir. Erken ergenlik belirtilerine rastlandığında çocuk hekimine de önemli görevler düşer. Nihai boy kısalığı ve olası altta yatan problemlerin aydınlatılabilmesi için ilk tetkiklere başlanması ve takip edilmesi çocuk hekiminin öncellikli görevidir. Bazı özellikli vakaların çocuk endokrin bölümüne gönderilmesi ve hızlı ilerleyen olgularda zaman kaybetmeden hormonal tedaviye başlanması gerekebilir. Tedavinin düzenlenmesi ve takibi 3-4 yılı bulur.