Yazı İçeriği

Kalp pili nedir?

Kalp pili ameliyatla yerleştirilir

Kalp pilinin ömrü 5-6 yıl

Kalp pilleri küçüldü

Kalp pili ameliyatı nasıl yapılır?

Çeşitli nedenlerle kalp yetersizliği çeken, kalp cerrahisi ya da kardiyoloji alanında kullanılan diğer tedavi yöntemleriyle başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen kişiler, umudunu kalp pillerine bağlıyor. Ancak her kişiye kalp pili takılamıyor. Kalp pilleri doğru kişilerde kullanılırsa, kişilerde gözle görülür derecede başarılı bir düzelme görülüyor ve kalp nakline ihtiyaç kalmayabiliyor. İşte kalp pili nasıl takırılırdan, kalp pillerinin ömrüne kadar kalp pilleri ile ilgili bilmeniz gerekenler…


Kalp pili nedir?

Kalp pili bir tür yapay zekaya sahip programlanabilir bilgisayar chipleri ile enerji sağlayan bataryaların kombinasyonundan oluşan cihazlara denir.

Kalp pili, kalp ritminin yavaşlamasına yol açan aritmilerde kişilerin şikayetlerini gidermek için takılır. Tek odacıklı (tek kablo) ve iki odacıklı (iki kablo) türleri bulunur. Kalp pilleri ile kalbin kulakçık ile karıncık, iki karıncık arası ve sol karıncığın duvarları arasında bozulmuş olan uyumlu elektriksel uyarının tekrar sağlanmasına çalışılır. Kişi bu tedavi için gerekli koşulları sağlıyor ise bu tedaviden fayda görme oranları yüzde 70 ile 90 arasında değişir.

Kalp pili ameliyatla yerleştirilir

Temel olarak göğüs duvarında köprücük kemiğin hemen altında cilt altına açılan bir cebe yerleştirilirler. Köprücük kemiğin altından kalbe giden toplardamara iğne yardımı ile girilerek kalbin içine özel kabloların yerleştirilmesi ve bunların pil sistemi ile birleştirilmesi gerekir. İşlem lokal anestezi ile yapılır. İşlem süresi ise 1-2 saat arası değişir. Steril olarak ameliyathane ortamı gibi ortamlarda yapılması gerekir.

Kalp pilinin ömrü 5-6 yıl

Kalp pillerinin ömrü çalışma şekline ve kablo fonksiyonlarının normal olup olmamasına bağlı olarak değişmesine rağmen 5-6 yıldır. Piller yerleştirilmesinden sonra belli aralıklarla vücudun dışından özel sistemler kullanılarak özel bilgisayar sistemleri tarafından kontrol edilmeleri ve programlanmaları mümkün. Kontroller sırasında pilin tükenip tükenmediği, çalışmasının düzgün olup olmadığı, aynı zamanda cihazın kayıt ettiği olayların incelenmesi mümkündür.

Kalp pilleri küçüldü

İlk piller oldukça büyüktü ve genellikle cihazın bir kısmı vücudun dışında yer alıyordu. Yani kişiler yaşama adeta bir kablo ile tutunuyorlardı. Günümüzde kullanılan piller bütünüyle vücut içerisindedir ve sadece birkaç santimetre yer kaplamaktadır. Yeni jenerasyon 3 odacıklı kalp pilleridir. Bu piller özellikle son 10 yılda kalp yetersizliğinin tedavisinde kullanıma girmiştir. Bu piller ile kalbin kasılması sırasında görülen senkronizasyon bozukluğunun giderilmesi hedeflenmektedir.