Yazı İçeriği

Kısırlık nedir?

Mikro TESE kimlere uygulanabilir?

Testis biyopsisinden farkı

Mikro TESE nasıl uygulanır?

Kısırlık tedavisinden önce spermler dondurulur

Erkeklerde kısırlık

Hızla ilerleyen tıp bilimi sayesinde pek çok sağlık sorunu ile ilgili önemli gelişmeler elde ediliyor. Kısırlık (infertilite) tedavisi de bu alanlardan biri. Erkeğe bağlı kısırlık tedavisinde kullanılan Mikro TESE yöntemi hakkında merak edilenler…


Kısırlık nedir?

Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması durumu infertilite olarak tanımlanır. Sorunun ortaya çıkmasında yüzde 30 oranında erkeğe bağlı nedenlerin etkili olduğu bilinir. Erkek kaynaklı kısırlık ise farklı nedenlerden dolayı menide hiç sperm bulunamaması en önemli etkenlerin başından gelir. Son yıllarda bu sorunla ilgili Mikro TESE yöntemi uygulanıyor.

Mikro TESE kimlere uygulanabilir?

Erkekte, menide hiç sperm hücresi olmamasının çeşitli nedenleri bulunur. Doğuştan sperm kanalının bulunmaması ya da tıkanıklık olması, bazı hormonal veya genetik faktörler, radyasyona maruz kalma, kullanılan bazı ilaçlar ve sperm oluşumunu engelleyen bazı enfeksiyonlar geçirmiş olmak bu nedenler arasında yer alır. Hiç sperm hücresi bulunmayan kişilerde uygulanan Mikro TESE yöntemi ile mikroskobik operasyon ile testislerden alınan dokudan sperm elde edilir.

Testis biyopsisinden farkı

Mikro TESE yöntemi, diğer sperm elde etme yöntemlerine göre en yüksek sperm alma oranına sahiptir. Testise en az miktarda hasar verdiği bilinir. Ameliyatta kullanılan mikroskop ile işlem sırasındaki minimal kanamalar fark edilir ve müdahale yapılabilir. Ameliyat esnasındaki kanamalar ve ameliyat sonrasında hematom (kan birikintileri) olması engellenmiş olur. Ayrıca işlem sırasında daha az parça alınması ile testislerin hormon üretimine olabildiğince az etki edilir. Mikro TESE testis biyopsisinden farklı bir yöntemdir. Testisin tüm bölgelerinde sperm üretimi olabilirken, biyopside testisin tek bir bölgesinden örnek alınır. Bu nedenle testis biyopsi sonucu sperm hücresine rastlanamayan kişilerde Mikro TESE yöntemi ile sperm hücresi elde edilme şansı yakalanır.

Mikro TESE nasıl uygulanır?

Çoğunlukla genel anestezi altında yapılan Mikro TESE, bazı durumlarda lokal anesteziyle de yapılabilir. Ortalama bir saat içinde tamamlanan işlemde kişi ağrı hissetmez. İşlem sırasında, özel bir mikroskoptan yararlanılır. Bu mikroskop, herhangi bir dokuya zarar verilme ihtimalini en az indirir ve testis bölgesi detaylı bir şekilde inceleme altına alınarak sperm aranılır. Alınan doku örnekleri bazı işlemlerden geçirilerek canlı sperm hücreleri ayrılır. Bu hücreler daha sonra mikroenjeksiyon işleminde kullanılır.

Kısırlık tedavisinden önce spermler dondurulur

Mikro TESE yöntemi sonucu elde edilen sperm hücreleri dondurularak saklanır. Daha sonra kişi kısırlık tedavisine alınır. Bu dondurma işlemi sperm kalitesini bozmaz. İkinci kez deneme yapılması gereken kişilerde de ameliyatın tekrarına gerek kalmaz. Aynı zamanda, kişide sperm bulunamaması durumunda kadına gereksiz yere tedavi yapılması sorunu önler.