Yazı İçeriği

Kronik hastalık nedir?

Kronik hastalık ne demek?

Covid-19 ile birlikte kronik hastalıklar konusunda gündeme geldi. Koronavirüsün neden olduğu pandemi sürecinde hastalık açısından risk oluşturan etmenler araştırılmaya başlandı. Bu noktada kronik hastalıklar konusunda farkındalık gelişti. Zira koronavirüs, bağışıklık sistemi ve bazı kronik hastalıkları olan kişilerde daha büyük bir risk oluşturuyor. Peki kronik hastalık nedir? Hangi kronik hastalıklar Covid-19’da riskli gruptadır?


Kronik hastalık nedir?

Kronik hastalıklar ömür boyu veya uzun süreli hastalıklar ya da bir hastalığın kişinin sağlığını uzun süreli etkilemesi durumu olarak tanımlanabilir. Ortaya çıkış şekli (doğumsal veya edinsel), nedenleri (tek etkenli, çok etkenli), bulaşıcı olup olmaması, seyri (akut alevlenmelerle seyreden, stabil seyreden), etkilediği organ sistemleri gibi pek çok farklı kritere göre sınıflandırılabilecek kronik hastalıklardan bazıları kimi ek hastalıkların varlığında hayatı tehdit edebilecek durumlara yol açabilir.

İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemisi döneminde,

  • Çeşitli kanserler, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, obezite gibi tüm sistem üzerinde etkileri bulunan kronik durumların,
  • KOAH gibi solunum fonksiyonunu etkileyen kronik hastalıkların,
  • Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve kalp kası hastalıkları gibi kalbin pompa fonksiyonunu etkileyen kronik hastalıkların,
  • Orak hücreli anemi gibi dolaşım sistemini etkileyen kronik hastalıkların,

olası bir Covid-19 zatürresinin seyrinin ağırlaşmasına ve tedavisinin güçleşmesine neden olacağı gösterilmiştir.

Öte yandan;

  • Astım, akciğer fibrozu ve kistik fibrozis gibi akciğer hastalıkları bulunan kişilerin,
  • İnme, demans gibi sinir sistemini etkileyen durumlardan etkilenmiş kişilerin,
  • Hipertansiyon, kronik karaciğer hastalıkları, sigara kullanımı gibi tüm sistemi etkileyebilecek kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin,
  • Kemik iliği nakli, AIDS, sürekli kortizon kullanımı gibi nedenlerle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin,
  • Akdeniz anemisi gibi kronik kan hastalıklarından muzdarip kişilerin,

kronik durumlarının üzerine eklenecek Covid-19 zatürresi durumunda hastalığın seyrinin ağırlaşması açısından risk altında olabileceği düşünülmektedir.